Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Visiedocument voor digitale cardiovasculaire zorg

Harteraad, Hartstichting, NVIVG, NVHVV, NVVC, NNW en HartVaatHag ontwikkelden vorig jaar een breed gedragen visie op digitale cardiovasculaire zorg. De visie biedt randvoorwaarden, concrete uitgangspunten en richtlijnen voor goede zorg op afstand voor alle betrokken partijen. Denk aan de onderzoekers, zorgprofessionals en patiënten. Maar ook partijen die digitale cardiovasculaire zorg en zorg op afstand willen financieren of stimuleren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het visiedocument staan ​​vijf thema’s centraal. Op basis van deze thema’s zijn de belangrijkste uitdagingen en randvoorwaarden geformuleerd. Daarnaast is er op basis van deze vijf thema’s een plan van aanpak ontwikkeld die, samen met de betrokken organisaties en andere relevante partijen, moet leiden tot meer grip op de digitale cardiovasculaire zorg.

Het doel van het visiedocument is om vanuit het cardiovasculaire veld een gezamenlijke visie te formuleren op digitale hart- en vaatzorg. De visie dient als gezamenlijk vertrekpunt om voor alle partners, onderzoekers, zorgprofessionals en patiënten binnen het zorgdomein de randvoorwaarden voor goede zorg op afstand te creëren en biedt concrete uitgangspunten en richtlijnen voor alle partijen die digitale hart- en vaatzorg en zorg op afstand willen financieren of stimuleren.

Digitale cardiovasculaire zorg

De vijf thema’s van de visie voor digitale cardiovasculaire zorg hebben betrekking op de verplaatsing van de zorg, dichter bij de patiënt en het streven om de juiste zorg bij de juiste patiënt te krijgen. Daarnaast bespreekt de visie ook thema’s als financiering, effectiviteit en het opschalen van bewezen digitale zorg en zorg op afstand.

Voor het komend jaar willen Harteraad, Hartstichting, NVIVG, NVHVV, NVVC, NNW en HartVaatHag een vervolg geven aan het visiedocument. Daarom wordt onder leiding van Roderick Scherptong (NVVC, intervisiecardioloog LUMC) een beheerscommissie ingesteld. Dit directiecomité werkt het visiedocument uit en prioriteert het actieplan, waarvan de contouren in deze visie worden geschetst.

Vijf centrale thema’s

  • Verplaatsing van zorg: thuis of dichtbij huis, van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg, in een netwerk, binnen het sociale domein;
  • Opschalen en implementeren: bewezen zorg opschalen, van elkaar leren, zodat zorgprofessionals elkaar inspireren;
  • De patiënt als partner: het gaat er uiteindelijk om hoe we samen met patiënten de juiste zorg, met de juiste kwaliteit, bij de juiste persoon krijgen;
  • Financiering: passende financiering voor verplaatsing en digitalisering van de zorg, zodat deze onderdeel wordt van de verzekerde zorg;
  • Effectiviteit: we zorgen ervoor dat er meer onderzoek komt naar de effectiviteit van deze vorm van zorg en dragen bij aan een kader en richtlijnen voor dit type onderzoek.

Om deze thema’s en bijbehorende uitdagingen, randvoorwaarden en plan van aanpak te formuleren, hebben de betrokken organisaties een aantal online bijeenkomsten georganiseerd. Het visiedocument (pdf) geeft deze gesprekken, discussies en conclusies weer.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen