Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Vliegwiel wil knelpunten opschaling aanpakken

Om een belangrijk knelpunt bij innovatie aan te pakken, gaat dit jaar een Werkgroep Procesinnovatie aan de slag bij Het Vliegwiel voor digitale innovatie. Deze brede coalitie zet zich al drie jaar in voor het breder beschikbaar maken van goede innovaties op het gebied van telebegeleiding en digitale keuzehulpen. Het doel is dat meer patiënten er de voordelen van kunnen ervaren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Begin 2017 heeft Patiëntenfederatie Nederland het initiatief genomen tot het Vliegwiel, een open coalitie waarbij iedereen zich kan aansluiten. De federatie heeft een klein programmabureau ingericht, dat de coalitiepartners ondersteunt en kennisdeling en netwerkvorming organiseert. Een stuurgroep houdt toezicht op de activiteiten van het programmabureau en denkt mee op strategisch niveau.

Gebrek aan opschaling

Innoveren moet vooral anders plaatsvinden, stellen Vliegwiel-programmamanager Bettine Pluut en haar collega Renske Trul in de eerstvolgende editie van ICT&health. Een ‘wirwar’ van oorzaken en gevolgen zorgt er nu nog voor dat bijvoorbeeld telebegeleiding – zoals monitoring of een consult op afstand – ondanks duidelijke voordelen nog niet echt opgeschaald is.

Een voorbeeld van Pluut: patiënten weten niet dat telebegeleiding bestaat. Hoe komt dat? Kennelijk vertelt niemand hen dat. Waarom niet? Onder andere omdat zorgverleners nog te veel twijfels hebben over of telebegeleiding wel goed werkt. Of omdat zij hun proces nog niet efficiënt genoeg hebben ingericht om grote aantallen patiënten op afstand te kunnen volgen.

“Een oplossing hiervoor: wetenschappelijk onderzoek en positieve praktijkvoorbeelden bundelen en delen. En kennis delen over hoe je het zorgpad met behulp van telebegeleiding efficiënter kunt inrichten.”

Vliegwiel-collega Renske Trul vult aan: “Wat we ook hebben gezien, is dat innovatie vaak niet van de grond komt, omdat niemand in de ziekenhuizen het als zijn taak heeft. Iedereen moet het er een beetje bij doen. In de financiering wordt vaak geen budget toegekend aan de verpleegkundigen of specialisten die de motor achter de verandering zijn. Hier moet dus bij de financiering meer aandacht voor komen.”

Aanpak knelpunten

Als antwoord op één van de vaak genoemde knelpunten uit de analyse, roept het Vliegwiel in 2020 een Werkgroep Procesinnovatie in het leven, een werkgroep met verschillende actoren uit het systeem die samen kijken hoe ze het proces van telebegeleiding bij hartfalen en COPD slim kunnen inrichten.

Pluut kan niet genoeg benadrukken dat ‘slim’ wat haar betreft ‘het roer moet om’ betekent: “Slim is in ieder geval niet: doorgaan zoals we dat altijd hebben gedaan. Of processen optuigen parallel aan de huidige zorgprocessen. Nieuwe technologie gebruiken met de ‘oude’ werkwijze leidt immers alleen maar tot een duurdere werkwijze. Wat je wil is een nieuwe techniek benutten voor een nieuw zorgpad, zodat er betere, goedkopere en veiligere zorg ontstaat.”

ICT&health 1,2020, verschijnt in de tweede helft van februari.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen