Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Volgende ronde subsidieregeling veelbelovende zorg

Deze week (vanaf 22 juli) is de termijn voor het indienden van projecten voor de subsidieregeling veelbelovende zorg gestart. Indienen kan tot en met 22 september 2020. Met de subsidieregeling moet veelbelovende zorg die nu nog niet via het basispakket vergoed wordt sneller toegankelijk gemaakt worden voor patiënten door tijdelijke opname in het basispakket.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Nieuwe zorg wordt in Nederland alleen opgenomen in het basispakket van zorgverzekeringen wanneer die minimaal even effectief is als de gebruikelijke zorg. Daarvoor moet de behandeling voldoen aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De subsidieregeling veelbelovende zorg, die uitgevoerd wordt door ZonMw en het Zorginsituut Nederland, kunnen behandelingen, en de daarbij behorende onderzoeken, die veelbelovend lijken maar nog niet vergoed worden uit het basispakket, tijdelijk gefinancierd worden.

Daarnaast vormen de extreem hoge kosten voor onderzoek dat nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe zorg vaak een belemmering voor het uitvoeren ervan. Daardoor komen veelbelovende medische behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen vaak niet snel genoeg beschikbaar voor patiënten. Ook daarvoor is de subsidieregeling in het leven geroepen.

Projectideeën veelbelovende zorg

Voordat de subsidie aangevraagd kan worden moeten aanbieders van veelbelovende zorg eerst een projectidee aanleveren. Daarin moeten onder andere het doel en de relevantie van het project aangetoond worden. Voor de volgende ronde loop te termijn voor het indienen daarvan tot 22 september 2020.

Wanneer de subsidie verleend is moet de zorgverlener of instelling die de behandeling levert de maximale looptijd van de subsidieregeling (6 jaar) de kwaliteit van de nieuwe zorg aantonen. De nieuwe zorg moet minimaal even effectief zijn als de standaard of gebruikelijke zorg. Ook moet binnen die periode uit onderzoek informatie over de kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg aangeleverd worden. Gegevens over de kosten van de behandeling ten opzichte van wat het oplevert aan gezondheidswinst voor de patiënt.

Na afloop van een gesubsidieerd onderzoek zal het verzamelde wetenschappelijke bewijs over de kwaliteit en kosteneffectiviteit van de veelbelovende zorg worden beoordeeld door Zorginstituut Nederland. Voldoet de nieuwe zorg aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’, dan kan deze definitief in het basispakket worden opgenomen.

Vier projecten uit de eerste ronde

Voor de subsidieregeling veelbelovende zorg is jaarlijks maximaal 69 miljoen euro beschikbaar. Naar aanleiding van de eerste ronde, eerder dit jaar, hebben in juni vier projecten subsidie ontvangen om hun onderzoek uit te voeren.

Het betreft onderzoeken naar veelbelovende zorg bij pijn op de borst, de ziekte van Ménière, ernstige depressie en atriumfibrilleren. In totaal is aan die projecten 12,8 miljoen euro toegekend.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen