VVD, D66, CDA en CU: snel budget voor Kickstart Medicatieoverdracht

VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen geld vrijmaken voor de Kickstart van programma Medicatieoverdracht. Tijdens de VWS-begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer dienden de partijen een amendement in om budget toe te kennen aan het versnellingsinitiatief. Het programma moet bijdragen aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en meer transparantie. In december wordt gestemd over dit amendement. Als het wordt aangenomen, gaat de Kickstart van start. Dat betekent volgens apothekersbrancheorganisatie KNMP vrijwel zeker groen licht voor de start van stimuleringsprogramma VIPP Farmacie.

Aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht, opgestart vanuit het Informatieberaad Zorg, werken diverse sectoren mee: de gehandicaptenzorg, de GGZ, huisartsenzorg, mondzorg, medisch specialistische zorg, openbare farmacie, publieke zorg, trombosezorg, VVT en de sector patiënt & cliënt. De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd.

Toetsing middels Kickstart

Voordat de informatiestandaarden breed uitgerold worden in de praktijk, worden ze uitgebreid getoetst. In deze ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting aangetoond dat informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ werkt in de praktijk.

In de Kickstart worden de registratiesystemen van zorgaanbieders aangepast, getoetst en in gebruik genomen door eerste gebruikers. De zorgaanbieders passen de werkprocessen aan volgens de richtlijn. De leerervaringen die tijdens de Kickstart worden opgedaan, worden gebruikt voor eventuele bijstelling van de informatiestandaard en een efficiënte brede implementatie. De Kickstart levert de meeste informatie op als organisaties uit zo veel mogelijk sectoren deelnemen. Dit zodat zo veel mogelijk verschillende praktijksituaties getoetst en hiervan geleerd kan worden.

De beperkte setting bestaat uit twee regio’s waar softwareleveranciers, zorgaanbieders en patiënten de stappen 0 en 3 tot en met 6 uit het 10-stappenplan operationeel maken tot en met de eerste begeleide uitrol bij de betrokken zorgaanbieders. Het programma Medicatieoverdracht organiseert en begeleidt de Kickstart. De beoogde start is begin 2022.

Budget ontbreekt

In de begroting 2022 van VWS ontbreekt nu nog budget voor de Kickstart. Het demissionaire kabinet gaf aan om de besluitvorming over de financiering van de Kickstart over te laten aan het nieuw te vormen kabinet. In aanloop naar de begrotingsbehandeling sprak de KNMP en zeventien andere zorgorganisaties daarover gezamenlijk hun verbazing uit. In een brief wezen zij erop dat het programma Medicatieoverdracht niet controversieel is, een lopend traject is, en wordt gezien als het vlaggenschip van de gegevensuitwisseling in de zorg.

Als het amendement in december wordt aangenomen, start het versnellingsprogramma VIPP Farmacie parallel aan de Kickstart. VIPP Farmacie is een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS voor openbare apotheken om de farmaceutische zorg veiliger en efficiënter te maken, en daarmee de patiëntpositie te versterken. Door het bouwen en in gebruik nemen van landelijke informatiestandaarden komen actuele medicatieoverzichten beschikbaar voor apothekers en patiënten. Dat verbetert tevens de medicatiebewaking.

VIPP Farmacie

VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) maakte vorig jaar bekend nog in 2020 het VIPP Farmacie-programma, voor digitale medicatieoverdracht, uit te werken. Daaraan deden ook het ministerie van VWS en de KNMP mee. VIPP Farmacie heeft, in navolging van de andere VIPP-stimuleringsregelingen, tot doel de (farmaceutische) patiëntenzorg veiliger en efficiënter te maken en de positie van de patiënt te versterken.

Uit een peiling van beroepsorganisatie V&VN afgelopen september bleek het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens nog niet heel erg veel gebruikt wordt. Daarnaast zijn er per sector grote verschillen in de mate van digitalisering. Doel van de peiling was het verkrijgen van inzicht op de stand van zaken rondom het verbeteren en digitaliseren van de medicatieoverdracht.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?