VWS heropent subsidieregeling Inzicht tot en met 2022

Zorginstellingen in de care-sector (VVT, gehandicaptenzo) kunnen weer subsidieaanvragen indienen voor digitaliseringsinitiatieven. Subsidieregeling InZicht is hiervoor opnieuw opengesteld, zo meldt het ministerie van VWS. De regeling, een variant van stimuleringsprogramma VIPP voor de VVT-sector, ging in 2019 van start. Er was destijds 90 miljoen euro beschikbaar. De looptijd is nu met een jaar verlengd tot eind 2022.

Het doel van InZicht is om zorginstellingen te helpen om standaard digitale uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners en met cliënten of hun naasten te realiseren. Dit moet (dubbele) administratie en fouten door miscommunicatie voorkomen. Zorgverleners houden zo meer tijd over voor directe zorg aan hun cliënten. Verder ontstaat er ruimte voor meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers.

Voorafgaand aan de publicatie van de regeling 2020 toonden enkele tientallen organisaties al interesse voor deelname. Zij bereiden hun subsidieaanvraag inmiddels voor en krijgen daarbij ondersteuning van Bureau InZicht, dat speciaal hiervoor werd opgericht.

Hoge werkdruk

Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens, zo stelt VWS. Enkele voorbeelden:

  • Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen.
  • Een wijkverpleegkundige die niet op de hoogte is van de opname in het ziekenhuis waardoor deze onnodig voor een dichte deur staat.
  • Een patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners.

Met goede elektronische gegevensuitwisseling is dit verleden tijd, stelt VWS. Het ministerie heeft behalve InZicht vergelijkbare regelingen in het leven geroepen voor onder meer ziekenhuizen (VIPP), de geestelijke gezondheidszorg (VIPP GGZ) de geboortezorg en de eerstelijn (OPEN). In dit kader wordt er ook gewerkt aan het invoeren van de Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, die naar verwachting in 2021 zorgbreed van kracht wordt.

Hogere kwaliteit zorg

Elektronische uitwisseling van gegevens draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Zorgprofessionals kunnen gegevens beter en sneller overdragen en hebben hierdoor eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Cliënten en mantelzorgers kunnen door meer inzicht in de zorginformatie via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) meer regie nemen over hun zorg.

VWS werkt bij het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling in de care-sector nauw samen met branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Zorgthuisnl, V&VN en brancheorganisatie ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen bij DUS-I een aanvraag voor de subsidieregeling indienen. Hier is ook meer informatie over de regeling te vinden.

Ervaring InZicht via proeftuinen

In de afgelopen 1,5 jaar deden 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ al ervaring op met het uitwisselen van gegevens (eOverdracht, PGO, medicatie). Daarnaast is ook kennis opgedaan met het aanvraagproces voor de regeling in 2019.

Een belangrijk leerpunt was dat doorgaans meer tijd nodig is voor een subsidieaanvraag en ook voor het behalen van resultaten. Voor het tijdvak 2019 een relatief beperkt aantal van 10 aanvragen goedgekeurd. Om die reden is de looptijd van de regeling met één jaar verlengd tot eind 2022.

Beschikbare gelden

  • Het subsidieplafond voor 2020, 2021 en 2022 is bij elkaar in totaal 30 miljoen euro.
  • Het minimale bedrag van de subsidieaanvraag is 25.000 euro per zorgaanbieder.
  • De subsidie voor de modules Ontsluiting naar een PGO en eOverdracht bedraagt maximaal 200.000 euro per module en per organisatie.
  • De projectleider van een samenwerkingsverband ontvangt 25.000 euro voor de coördinerende werkzaamheden.

Om organisaties te informeren over het belang van elektronische gegevensuitwisseling, ze op de hoogte te brengen van het bestaan van de regeling en kennis te delen, starten brancheorganisaties ActiZ, VGN en ZorgthuisNL een roadshow voor de zorg. Vanwege de huidige coronamaatregelen zal dat eerst via internet zijn. Wanneer mogelijk kan de roadshow later in het jaar alsnog echt de weg op, zodat organisaties door het hele land kunnen aanschuiven bij fysieke bijeenkomsten.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Volg jij ons al?