Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

VWS komt met drie subsidieregelingen voor digitalisering zorg

Het Ministerie van VWS werkt aan drie subsidieregelingen voor de zorg: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), ‘VIPP-Care’ en een regeling voor vernieuwende huisvesting. Deze regelingen gaan naar verwachting in per 1 januari 2019, met een totaal budget van 270 miljoen euro.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De regelingen voor het stimuleren van digitalisering zijn aangekondigd in het Programma Langer Thuis. De regering investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Hiervan is voor de drie nieuwe innovatieregelingen 270 miljoen euro geraamd voor de periode 2019-2021. De inzet, doelgroep en verdeling van de middelen worden bij de uitwerking van de regelingen nader vastgesteld, zo schrijft brancheorganisatie Actiz.

Digitalisering stimuleren voor (ouderen)zorg

Het programma Langer Thuis is samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg waarmee begin 2018 tientallen partijen zich committeerden aan het verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuiswonen beter mogelijk te maken. Naar verwachting worden de nieuwe regelingen per 1 januari 2019 opengesteld.

  • Stimuleringsregeling E-health Thuis: doel is het gebruik van e-health toepassingen op te schalen en te borgen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ter voorbereiding op de Stimuleringsregeling E-health Thuis heeft een brede consultatie plaatsgevonden afgelopen winter en voorjaar. De input daaruit wordt verwerkt in de regeling. Eind van de zomer wordt de CONCEPT-regeling ‘E-health thuis’ voorgelegd ter consultatie. ActiZ is betrokken in de consultatie, velen van u hebben input geleverd. Informatie over hoe u op de CONCEPT-regeling kan reageren volgt zodra bekend.
  • ‘VIPP Care’: doel is om alle cliënten in de langdurige zorg digitaal toegang te verlenen tot hun medische gegevens, vergelijkbaar met eht sinds 2017 lopende VIPP in de ziekenhuissector. Hierbij wordt het gebruik van Medmij-standaarden gestimuleerd en krijgen de cliënten de mogelijkheid de gegevens via PGO in te zien. Voor het opstellen van de regeling wordt samengewerkt met Nictiz. In een veldconsultatie worden bovendien, op initiatief van VWS, de wensen vanuit de sector opgehaald. Deze bijeenkomst vindt nog vóór de zomer plaats.
  • Wonen en zorg: doel is het stimuleren van vernieuwende huisvesting. VWS zegt hierover: ‘We denken aan het volgende: Initiatiefnemers, zoals een woningcorporatie, projectontwikkelaar, burgerinitiatief en/of zorgaanbieder, kunnen een plan indienen. Ze moeten daarin toelichten hoe met een nieuw woonzorgarrangement aan de opgave in de gemeente kan worden voldaan. Per initiatief komt een maximumbedrag beschikbaar, dat kan ingezet kan worden voor de aanloopkosten, het betrekken van bewoners, doelgroeponderzoeken de ontwikkeling van het exploitatiemodel. De middelen kunnen niet besteed worden aan ‘de stenen’ van het vastgoed zelf. In de zomer wordt met partijen verder gekeken naar de vormgeving van de regeling, om een maximaal stimulerend effect te bereiken.’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen