VWS stelt Marlies Schijven aan als e-health expert

Het ministerie van VWS heeft Marlies Schijven per 1 april aangesteld tot Chief Medical Information Officer (CMIO). Schijven is hoogleraar Chirurgie en deskundige op het gebied van e-health van Amsterdam UMC. Reden voor de benoeming is volgens VWS de noodzaak om ontwikkelingen in (goed toepassen van) informatietechnologie in de zorg op de voet wil volgen, gevoed met ervaringen uit de praktijk.

VWS noemt het een nieuwe ontwikkeling om meer zorgverleners te betrekken bij de ontwikkeling van beleid op gebieden zoals e-health en andere zorgtechnologie. In dit kader werd eind vorig jaar collega-hoogleraar Acute Ouderenzorg van Amsterdam UMC Bianca Buurman aangesteld tot Chief Nursing Officer. Zij adviseert over verpleegkundige vragen.

Behoefte aan praktijkervaring

Schijven over haar benoeming: “Ambtenaren bij VWS hebben behoefte aan een arts die vanuit de praktijk weet welke problemen er spelen met nog meer bits en bytes in de zorg. Via het online netwerk kwamen ze bij mij uit, en is me gevraagd of de nieuwe functie iets voor me is.”

Schijven is behalve chirurg ook expert op het gebied van elektronica en ICT-oplossingen in de zorg en lid van de Redactieraad van ICT&health. Haar leerstoel behelst Chirurgie en in het bijzonder Serious Gaming, Simulation en Applied Mobile Healthcare. Verder is zij coördinator e-health voor AmsterdamUMC. Ze kwam in het nieuws met ideeën over een Black Box op de OK (operatiekamer), naar analogie van de luchtvaart. Dat apparaat legt alle handelingen op de OK vast en die informatie kan dan later worden gebruikt om de operatie na te lopen met het doel om ervan te leren.

Ingrijpende verandering zorg

Volgens de nieuwe CMIO van VWS zullen zaken zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD) het werk van iedereen in de zorg ingrijpend veranderen, als dat al niet gebeurd is.” Er komen steeds meer toepassingen van e-health, zoals Artificial Intelligence dat een grote vlucht gaat nemen in de medische zorg. Met de technologie alleen ben je er zeker nog niet. Je moet goed nadenken over het veilig inzetten ervan, passend in cultuur, regelgeving en juridisch kader.”

Schijven is al langer, ook buiten Amsterdam UMC, bezig met deze onderwerpen. Zo is ze projectleider van het e-health programma van het Citrien fonds van de Nederlandse Federatie Universiteiten. Dit is een programma van zorgsubsidieorganisatie ZonMw, dat zorg met e-health beter toegankelijk wil maken. Belangrijke projecten zijn: Telemonitoring Hartklachten, Telemonitoring Zwangeren, Telemonitoring Vitale functies en Medicatieverificatie via het patiëntenportaal.

Schijven gaat één dag in de week aan de slag bij VWS. Zij vond de twee dagen die het ministerie voorstelde te veel. Hiervoor wordt een collega gezocht. Bij het ministerie hoopt Schijven dat ze de ambtelijke wereld kan helpen beter te begrijpen wat de feitelijke gang van zaken is in het ziekenhuis. “Hoe wordt er gewerkt en hoe doe je het zodanig dat de zorg, zorgverleners en zoveel mogelijk patiënten ervan profiteren. Het moet bovendien aantoonbaar zinnig zijn.”

Aandachtspunt bij e-health

Een aandachtspunt op het gebied van e-health zal voor Schijven naar eigen zeggen in ieder geval het videoconsult zijn. Hoe kan dit alternatief voor een fysiek consult het beste geïntegreerd worden in zorgprocessen. “Ik pleit ervoor om dit mogelijk te maken via het elektronisch patiëntendossier. Dat is behalve gemakkelijk gewoon veilig voor de patiënt. Je weet immers wie-wie is, want je communiceert via het dossier – en zo heeft de arts tijdens het gesprek alle gegevens bij de hand. Het verstoort de workflow dus niet.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?