Webinar ‘Optimale Ondersteuning voor de Zorgverlener en de Cliënt’

Technologie moet de werkdruk verlagen niet verhogen. Vooral niet gezien de grote uitdagingen waar de gezondheidszorg momenteel mee te kampen heeft. Het niet goed kunnen helpen van patiënten door de hoge werkdruk, het tekort aan personeel en ICT-systemen die vaak niet of maar moeilijk met elkaar kunnen communiceren.

Zorgverlener en cliënt maken beide in hun persoonlijke leven al veelvuldig gebruik van technologie. Hoe kan dit ook worden toegepast op de zorgreis wordt besproken in dit webinar. Cliënten willen weten wat ze kunnen verwachten. Regie over de eigen zorgreis of die van een familielid draagt bij aan een gevoel van transparantie en zodoende ook meer efficiëntie in het vinden van de juiste zorg.

Ben jij iemand met een visie en benieuwd naar hoe technologie zowel de zorgverlener als de cliënt goed kan ondersteunen dan is dit webinar voor jou.

In het webinar over de ‘Optimale Ondersteuning voor de Zorgverlener en de Cliënt’ wordt zowel de problematiek als de mogelijke oplossing niet alleen besproken maar ook getoond door experts van Saleforce.org, Henke Willemsen en Andy Wethmar. Zij laten bovendien zien hoe organisaties belangrijke processen in het verlengde van het ECD/EPD kunnen digitaliseren om aan de behoeften van cliënten en/of patiënten te voldoen. Met als uiteindelijke doel dat voor elke patiënt een optimaal, end-to-end, zorgpad doorlopen kan worden. Hieronder een aantal belangrijke punten die in het webinar worden besproken.

Digitalisering en technologie steeds belangrijker

Salesforce.org heeft onlangs een groot onderzoek gepubliceerd over de Zorgconsument van Nu. Enkele van de uitkomsten en diverse trends die de zorgsector parten spelen komen aan bod. Denk aan de wachtlijstproblematiek, het delen en toegangverlening tot gecentraliseerde data. Maar ook de steeds vaker gehoorde roep om het verlagen van de administratieve lasten en de nieuwe modellen van netwerkzorg.

Uit dit onderzoek van Salesforce.org (Zorgconsument van Nu, 2020) is gebleken dat bijna twee derde van de patiënten hun zorg zelf moeten coördineren. Dat geldt voor jongeren zowel als voor ouderen. Door de generatieverschillen is een pasklare oplossing hiervoor niet voldoende. Digitalisering van communicatie, inzage en consulten zijn niet voor elke patiënt even wenselijk. Het is dus zaak om een aanpak te kiezen die flexibel genoeg is zodat die op de behoeften en wensen van elke patiënt afgestemd kunnen worden.

Om de zorg toegankelijk te houden definieerden de experts van Salesforce.org vijf thema’s die daar een grote rol in spelen. 

  • Van zorg naar preventie
  • Digitale administratie
  • Keten partners
  • De patiënt c.q. cliëntreis
  • Zorg op afstand

Met deze thema’s en de uitdagingen waar de zorg voor staat in het achterhoofd ontwikkelde Salesforce.org een end-to-end oplossing voor het zorgpad, van eerste intake tot en met de communicatie en nazorg.

Cliëntreis Demo met Steps

De mogelijkheden van Salesforce.org en werking van de oplossing worden tijdens de webinar in detail door Henke Willemsen besproken aan de hand van een cliëntreis. Die begint met de zoektocht van een zoon naar een passende zorgplek voor zijn dementerende moeder. Gedurende de gehele reis wordt de meerwaarde van digitalisering en technologie, aan de hand van de vijf thema’s besproken en toegelicht.

De spil van de cliëntreis is een geautomatiseerd intelligent systeem dat in staat is op basis van de online zoektocht binnen de website en systemen van een zorgaanbieder proactief met de zoekende cliënt te communiceren. Zo zorgt technologie er niet alleen voor dat de cliënt sneller een passende oplossing vindt, het draagt ook bij aan het verkorten van de wachttijden. Naast informeren zorgt het systeem ook voor het geautomatiseerd inplannen van (intake) afspraken, zowel fysiek als via beeldbellen of telefoon, en alle communicatie tussen zorginstelling, cliënt en case-begeleider.

Voor de communicatie tussen cliënt, begeleider en zorgverlener zijn er apps ontwikkeld, een handige all-in-one tool, beschikbaar voor Android en iOS. Die app biedt niet alleen de mogelijkheid om direct met alle betrokkenen te communiceren, maar beschikt ook over veel relevante informatie, tips en remote monitoring opties.

Kijk voor een gedetailleerde beschrijving van de mogelijkheden die Salesforce.org de zorg biedt hier het hele webinar.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?