Website toont en vergelijkt kwaliteit revalidatie-instellingen

Deze maand is de website revalidatiecheck.nl gelanceerd. Hier kunnen de kwaliteitscijfers van behandelingen in 43 Nederlandse instellingen voor medisch specialistische revalidatie ingezien worden. Hiermee wordt de kwaliteiten van de revalidatiezorg in de betreffende instellingen in kaart gebracht. De website is in het leven geroepen als informatiebron voor patiënten die ondersteuning wensen bij de keuze voor een bepaalde revalidatie-instelling.

Naast het bekijken van de beoordelingen van individuele revalidatie-instellingen biedt revalidatiecheck.nl ook de mogelijkheid verschillende instellingen met elkaar te vergelijken of te zien hoe een instelling scoort in relatie tot het landelijk gemiddelde.

De basis van de website wordt gevormd door de vele gegevens die revalidatie-instellingen over behandelingen bijhouden en documenteren. Veel van deze gegevens kunnen iets zeggen over de kwaliteit van de zorg. Denk aan de lengte van wachttijden of de patiënttevredenheid. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de behandeling in zijn algemeenheid, maar ook naar hoe tevreden de patiënt is over zijn arts en overige zorgverleners.

Meetresultaten revalidatie-instellingen

Van de behandelingen voor CVA, dwarslaesie en hersenletsel, wordt het resultaat van de behandeling gemeten. Dit zijn veel voorkomende aandoeningen die vrijwel in alle revalidatie-instellingen behandeld worden. Het vergelijken van deze drie aandoeningen is voor de beoordeling, en het maken van een keuze, dan ook bijzonder relevant. Uiteraard zijn er nog veel meer (veel voorkomende) diagnoses waarvoor patiënten in een revalidatie-instelling behandeld kunnen worden. Op de website wordt dan ook per instelling aangeven voor welke diagnoses patiënten er nog meer terecht kunnen.

Daarbij moet wel aangetekend worden dat voor deze diagnoses en behandelingen nog geen behandelresultaten beschikbaar zijn. Dat kan de patiënt het beste met zijn eigen arts bespreken. De toelichtingen op de cijfers geven inzicht in beïnvloedende factoren, zoals grootte van een revalidatie-instelling, of het percentage oudere patiënten.

Aanleveren resultaten

De resultaten met betrekking tot de kwaliteit van de behandelingen worden het hele jaar bijgehouden. Jaarlijks leveren de revalidatie-instellingen deze cijfers aan bij het Zorginstituut Nederland (ZN) met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Welke informatie revalidatie-instellingen moeten aanleveren wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat zijn dan ook de gegevens waarvan instellingen verplicht zijn deze bij te houden.

Elk jaar worden na 1 juni de cijfers van het voorgaande jaar getoond. De Transparantiekalender van het ZN bevat meetinstrumenten en vragenlijsten. Die worden door zorgverzekeraars gebruikt voor het inkopen van zorg, bedoeld als keuze-informatie voor patiënten.

De cijfers op Revalidatiecheck.nl zijn verzameld door Dutch Hospital Data (DHD). De website wordt beheerd door Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Alle instellingen voor medisch specialistische revalidatie die zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland doen mee. Daarnaast publiceren ook enkele ziekenhuizen die geen lid zijn van Revalidatie Nederland informatie op Revalidatiecheck.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Volg jij ons al?