Werkdruk in de zorg is hoog en blijft oplopen

De werkdruk in de zorg is het afgelopen jaar volgens twee derde van de werknemers opgelopen. Bijna de helft van de werkgevers in de sector onderschrijft deze ontwikkeling, aldus een enquête van het CBS. Van de ondervraagde werknemers stelt bijna 44 procent dat de werkdruk hoog tot zeer hoog is. Driekwart van de werkgevers noemt regeldruk en administratieve lasten als reden voor de hoge en toenemende werkdruk.

De afgelopen jaren worden slecht samenwerkende informatiesystemen in en tussen zorginstellingen als belangrijke aanjager van toenemende administratielasten genoemd, vaak ook met fouten in de behandeling van patiënten en cliënten tot gevolg. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek van de NOS, terwijl recent de Federatie Medische Specialisten (FMS) opnieuw aan de bel trok. 80 procent van de respondenten stelde dat gegevensuitwisseling tussen systemen niet of slecht gaat. Gevolgen zijn onder meer: dubbele diagnostiek, tijdverlies, vergroting administratielast en vermindering van het werkplezier.

Uit de peiling van de NOS in 2018 onder zorgmedewerkers bleek dat veel van hen regelmatig aanlopen tegen de al langer bekende gevolgen van slechte gegevensuitwisseling. Als grootste problemen werden toen dubbele administratielasten genoemd en gevaar voor de veiligheid van patiënten. Onder meer brancheorganisatie V&VN (verplegers en verzorgenden) en de NVZ (koepelorganisatie ziekenhuizen) riepen op gezamenlijk met leveranciers van ICT- en informatiesystemen te onderhandelen over beter op elkaar afgestemde systemen.

Hoge tot zeer hoge werkdruk

Uit de enquête van het CBS komt nu komt naar voren dat een relatief grote groep een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart, met percentages die tussen de verschillende branches in de sector zorg en welzijn variëren van 33 tot 53. Ruim de helft van de werknemers in de sector onderschrijft de stelling ‘Ik heb het gevoel dat ik tijd tekortkom’. Het CBS baseert de cijfers van de werknemers- en werkgeversenquêtes zorg en welzijn op een steekproef onder 1,3 miljoen werknemers en bijna 130.000 zorgaanbieders.

Twee derde van de werknemers en bijna de helft van de werkgevers vinden dat de werkdruk in de 12 maanden voorafgaande aan de enquête is toegenomen. Werkgevers wijten dat vooral aan een hogere regeldruk en meer administratieve lasten. Als andere factoren die de werkdruk opdrijven noemen zij nieuwe of moeilijkere taken, mondigere cliënten en te weinig personeel. Werknemers melden relatief vaak dat ze in hun werk worden geconfronteerd met agressie en geweld van patiënten, cliënten of hun familieleden. Twee op de drie hebben daar in het voorafgaande jaar mee te maken gehad.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Longrevalidatie thuismeten app
Thuismeten-app helpt bij longrevalidatie
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
Volg jij ons al?