Met de zelfscan van KIK V krijgen zorgaanbieders meer zicht op de mate waarin ze datagestuurd werken.

KIK-V Zelfscan ondersteunt zorgaanbieders bij automatiseren

Meer dan 130 zorgaanbieders hebben in de afgelopen twee jaar de KIK-V zelfscan ingevuld. Deze scan is de eerste stap op weg naar de implementatie van de KIK-V-methode. Deze zelfscan biedt waardevolle inzichten in hoe het werken met KIK-V een zorgorganisatie kan beïnvloeden. Dat is belangrijk omdat zorgaanbieders, zoals zorgcentra en thuiszorg, sterk van elkaar verschillen wat betreft het niveau van automatisering. Laura Nagel, een van de implementatieadviseurs bij KIK-V, vertelt hoe laagdrempelig deze zelfscan in de praktijk werkt.

De ene zorgorganisatie is aanzienlijk verder met digitalisering en datagedreven werken dan de andere. Om te kijken hoe het er precies voorstaat, is de KIK-V Zelfscan handig. Zorgaanbieders die overwegen om met KIK-V te beginnen, kunnen deze zelfscan vrijblijvend invullen. Door het beantwoorden van 28 vragen, kan de stand van zaken betreffende de datakwaliteit in de organisatie in kaart  worden gebracht. Tevens komt in beeld in hoeverre er al wel of juist niet sprake is van datagedreven werken. Tevens verschaft de zelfscan inzicht in de huidige processen, informatiebeveiliging en registratie- en aanlevertechnieken.

Invultool KIK-V

KIK-V is een programma voor het stroomlijnen van informatie in de zorg, met als uiteindelijk doel het verminderen van administratieve lasten en het verstrekken van betrouwbaardere informatie aan alle betrokken partijen. Voor zorgaanbieders die op een eenvoudige wijze inzicht willen krijgen in de indicatoren die zij moeten aanleveren, is bijvoorbeeld de Invultool KIK-V beschikbaar.

Een opvallende verandering die KIK-V in de zorgsector heeft gebracht, is de verschuiving van traditionele informatieverzoeken naar gestandaardiseerde en geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Begin 2023 zijn er drie nieuwe Uitwisselprofielen KIK-V beschikbaar gekomen voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgaanbieders die vooroplopen in de toepassing van KIK-V, ook wel bekend als de ‘koplopers’, hebben met behulp van deze profielen in 2023 inmiddels al vragen van IGJ en de zorgkantoren beantwoord.

Zelfscan vrijblijvend invullen

Voor zorgaanbieders, die overwegen om met KIK-V te beginnen, is er nu dus de mogelijkheid om de zelfscan vrijblijvend in te vullen. Door het beantwoorden van 28 vragen kan men in kaart brengen hoever de organisatie is gevorderd met automatisering. Het invullen van de scorelijst kost doorgaans zo’n drie kwartier en vereist geen voorbereiding. Laura Nagel adviseert echter wél om de zelfscan samen met verschillende experts in te vullen, zoals een HR-professional, een controller of applicatiebeheerder én iemand die betrokken is bij de gegevensaanlevering. Ze merkt op dat het beantwoorden van de vragen vaak waardevolle discussies op gang brengt en dat de efficiëntie wordt vergroot wanneer meerdere experts bij het invullen van de scan betrokken zijn.

Analyse resultaten zelfscan

Nadat de zelfscan is ingevuld en verstuurd, analyseert het team van KIK-V de resultaten. Dit leidt tot een startdocument met inzichten over gegevensbeheer en bedrijfsvoering, evenals specifieke adviezen over hoe te beginnen met KIK-V. Laura legt uit: “We organiseren altijd een adviesgesprek met de betrokken zorgaanbieder om onze analyse toe te lichten en vragen te beantwoorden. Als de zorgaanbieder vervolgens besluit om met de implementatie van KIK-V te starten, bieden wij ondersteuning gedurende het verdere proces. Op dit moment hebben al 62 organisaties de stap gezet naar daadwerkelijke implementatie.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?