Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ZIC’S houden student-verpleegkundigen aan boord  

Een nieuw lectoraat ‘Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen’, dat op dinsdag 1 juni 2022 start, gaat onderzoeken hoe verpleegkundigen zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Een centrale rol in het onderzoek zal de impact van Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) zijn. Met de oprichting van het lectoraat slaan het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), Avans Hogeschool en Fontys de handen ineen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie


De coronacrisis legde een nijpend probleem in de zorg bloot: een hoge uitstroom van verpleegkundigen in combinatie met een groeiend tekort. Een van de oorzaken is het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden. Het inrichten van meerdere ZIC’s kan daar volgens lector Annemarie de Vos verandering in brengen.  

ZIC’s : leeromgevingen op ziekenhuisafdelingen

Een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) is een leeromgeving binnen een bepaalde ziekenhuisafdeling. Hierin houden studenten, onder leiding van een gediplomeerd verpleegkundige, een afdeling zelfstandig draaiend. Er wordt expliciet gestreefd naar een cultuur waarin leren, onderzoeken en innoveren hand in hand gaan. Niet alleen voor verpleegkundigen komen er in Nederland meer en meer ZIC’s,  maar ook voor andere zorgprofessionals zoals paramedici.

Het expertisecentrum voor paramedische zorg van het Máxima MC, ParaMáx, is bijvoorbeeld twee jaar geleden een Zorg Innovatie Centrum gestart. Daarvoor is ParaMáx een samenwerking aangegaan met Fontys Paramedische Hogeschool en de HAN University of Applied Sciences (HAN). Het Zorg Innovatie Centrum gaat paramedische professionals en studenten faciliteren om samen te leren, innoveren en onderzoeken hoe de patiëntzorg verbeterd kan worden

Professionele ontwikkeling verpleegkundigen essentieel

Binnen het ETZ zijn sinds 2014 ZIC’s actief op de afdelingen Cardiologie, Geriatrie, Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Neurologie, OK en  Spoedeisende Hulp. Praktijkevaluaties binnen die ZIC’s toonden het succesvolle karakter van die centra aan. “Stages monden uit in een vaste aanstelling en studenten ervaren dat ze daadwerkelijk zeggenschap hebben over hun eigen professionele ontwikkeling”, vertelt De Vos.

Die elementen neemt het lectoraat mee in het onderzoek naar het effect van ZIC’s op de continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. De elementen die daaraan bijdragen halen we er vervolgens uit om nader te onderzoeken. Betreffende onderzoeken worden samen gedaan met (docent)onderzoekers, studenten van Avans Hogeschool en Fontys én de partners van samenwerkingsverband Transvorm en arbeidsmarktbemiddeling- en adviesbureau BKV.  

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen