Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Ziekenhuizen Zuidoost-Brabant wisselen beelden uit via digitaal netwerk

Vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant hebben een onderling digitaal netwerk gecreëerd om veilig en snel medische informatie uit te wisselen. De samenwerking moet kosten en tijd besparen, zoals door dubbel onderzoek. Het netwerk is ook geschikt om aan te sluiten op andere regionale netwerken.

Het gaat bij de samenwerking tussen St. Anna Zorggroep, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum voorlopig nog om beelden zoals MRI-scans en röntgenfoto’s. daar moeten in een later stadium gegevens zoals labuitslagen aan toegevoegd worden. De ziekenhuizen verwachten dat de zorg voor patiënten met dit netwerk sterk verbeterd wordt.

Snelle, veilige uitwisseling beelden

Door de informatie-uitwisseling kan een elk van de vier ziekenhuis veilig en snel over informatie van een patiënt beschikken, waardoor onderzoeken niet meer in een ander ziekenhuis overgedaan hoeven te worden. Dankzij de digitale uitwisseling zijn de gegevens van de patiënt al ter plaatse, voordat de patiënt arriveert. Dit bespaart tijd en kosten, zo schrijft het MMC.

De techniek is ook geschikt om in een later stadium aan te sluiten bij andere regionale netwerken. Bij de ontwikkeling van het systeem is er rekening mee gehouden dat de privacy van patiënten strikt is gewaarborgd en de uitwisseling veilig en volgens de standaarden plaatsvindt.

Steeds vaker vindt een behandeling van een patiënt met een complexe zorgvraag, zoals oncologie, in meerdere ziekenhuizen plaats. Hiervoor zijn tussen de vier ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant oncologische multidisciplinaire overleggen georganiseerd. Na toestemming van de patiënt beschikken de betrokken specialisten voortaan over de medische gegevens van de patiënt uit een van de aangesloten ziekenhuizen. In specifieke gevallen is er overleg met het Maastricht UMC+. Vandaar dat dit ziekenhuis ook is aangesloten op het digitale netwerk.

Videopilot MDO

Het MMC heeft al meer samenwerkingsverbanden voor zaken als gegevensuitwisseling en beeldbellen. In januari 2018 rondden het ziekenhuis en vier verloskundigenpraktijken uit de regio een pilot met beveiligde videocommunicatie voor wekelijks MDO (Multi Disciplinair Overleg). Het digitale MDO moet de komende tijd naar alle verloskundige praktijken in de regio uitgerold worden, mits hiervoor financiering gevonden kan worden.

Tijdens het video-MDO wordt de status van iedere zwangere vrouw in de regio besproken om mogelijke medische risico’s tijdig in kaart te brengen. Het initiatief waarbij een ziekenhuis communiceert met een externe verloskundigenpraktijk, is volgens het MMC nog uniek in Nederland.

Thuismonitoring chronische patiënten

Eveneens in januari startte het ziekenhuis uit Eindhoven/Veldhoven met een pilot voor thuismonitoring van chronisch zieke patiënten. Flow, het centrum voor Preventie, Telemedicine en Revalidatie Chronische Ziekten, monitort ernstig zieke patiënten met chronisch hartfalen en COPD voortaan thuis.

De patiënt meet zelf dagelijks bloeddruk, saturatie, gewicht, temperatuur, beweegactiviteit en hartslag en beantwoordt ook iedere dag vragen over mogelijke klachten via een digitaal platform. Via chatberichten of videobellen hebben de patiënt en de casemanager contact.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen