Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zilveren Kruis, Santeon: digitalisering voor betere zorg

Zilveren Kruis en Santeon gaan intensief samenwerken. De samenwerking tussen de zorgverzekeraar en de ziekenhuisorganisatie is gericht op het verbeteren van de Nederlandse (ziekenhuis)zorg, met als doelen: de zorg doelmatiger en efficiënter leveren, de zorg waar mogelijk dichterbij de patiënt organiseren, toenemende patiënttevredenheid met gelijke of dalende zorgkosten. Het digitaliseren van zorg (informatie en communicatie) vormt hierbij een belangrijk element.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Binnen de samenwerking ontwikkelen de partners in eerste instantie drie zorginitiatieven, die worden getoetst en/of opgeschaald binnen Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen. Het aantal initiatieven moet in de toekomst uitgebreid worden, waarbij . waardegedreven het uitgangspunt blijft. Verdergaande digitalisering van zorg moet plaatsvinden op grond van zorginhoudelijke argumenten en patiëntbehoeften en niet enkel op bedrijfseconomisch argumenten.

Universeel dataplatform IBD-zorg

Zo willen Zilveren Kruis en Santeon de (meer)waarde onderzoeken – voor patiënten en artsen – van een universeel digitaal dataplatform voor IBD-zorg (maagdarmaandoeningen). Hierin kan de patiënt in de thuissituatie zijn meet- en welbevindingsgegevens invoeren via beschikbare digitale apps, onafhankelijk van de leverancier. Een universeel dataplatform kan een stap zijn naar schaalvergroting, lagere beheerskosten en nog snellere en betere bereikbaarheid van de dienstverlening.

Het tweede initiatief betreft het meetbaar maken van de effectiviteit van dure geneesmiddelen bij longkanker. Patiënten starten meestal met een combinatie van een chemo- en een immunotherapie. Niet alle patiënten houden deze combinatie tot het einde vol en gaan verder met een monotherapie. Over de effectiviteit hiervan is nog weinig bekend, ook is er geen model voorhanden die voorspelt welke patiënten dreigen uit te vallen. Binnen de samenwerking wordt gewerkt aan zo’n predictiemodel en worden de zorguitkomsten van de gecombineerde en monotherapie gemeten.

Het derde initiatief moet bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek voor CVA-patiënten (beroerte). Hiervoor is een goede afstemming tussen het ziekenhuis en zorgpartners voor de nazorg (revalidatiecentra en/of verpleeg- en verzorgingshuizen) van belang. Met de introductie van een zorgbundel in dit project als bekostigingssystematiek worden de financieringsschotten weggenomen en samenwerking verder verbeterd.

Versnellen digitalisering zorg

De samenwerking tussen Santeon en Zilveren Kruis komt voort uit de gezamenlijke intentie om nieuwe zorginitiatieven op te starten, waaronder het versnellen van digitalisering in de zorg. De Santeon-ziekenhuizen zijn al actief op het gebied van e-health en connected care. Zo hebben zij ervaringen opgedaan met verschillende digitale coaches en monitoringsoplossingen (IBD-coach, IBD-dream en Dear Health).

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Noodzakelijke veranderingen

Zilveren Kruis investeert al enkele jaren actief in zorg waarbij verzekerden vaker zorg in de eigen omgeving kunnen krijgen en de inzet van technologie naadloos in het zorgproces wordt ingebed. De bestaande samenwerking binnen het Santeon-netwerk waarbij de uitwisseling van kennis en ervaring laagdrempelig plaats vindt, maken de hoognodige opschaling van initiatieven mogelijk. De zorgverzekeraar kwam onlangs nog met een pleidooi voor vijf noodzakelijke veranderingen om de zorg klaar maken voor de toekomst. De zorgsector is volgens de verzekeraar toe aan meer samenwerking en vernieuwing; andere werkwijzen; nieuwe organisatie- en financieringsvormen binnen het huidige stelsel.

Daarnaast droeg Zilveren Kruis samen met medezorgverzekeraars CZ en Menzis eerder deze maand in een verkiezingspaper ingrediënten aan voor het volgende regeerakkoord om zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden, én om de volksgezondheid te verbeteren. Daarvoor is fors meer inzet op preventie nodig. Ook moet er ruimte zijn voor regionale samenwerking en maatwerk. Ter ondersteuning moeten efficiënte, doelmatige digitale innovaties zo snel mogelijk landelijk beschikbaar komen. Via de zorginkoop is meer kruisbestuiving gewenst tussen regio’s met betrekking tot JZOJP en innovaties.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen