Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ZN: meer focus overheid op randvoorwaarden e-health

Nederlandse zorgverzekeraars pleiten in een brief aan de Tweede Kamer en minister Bruins voor meer focus en urgentie bij het creëren van de juiste randvoorwaarden voor digitale innovaties en e-health-toepassingen. Dat is een basis voor een solide digitale zorginfrastructuur en uniforme gegevensuitwisseling. Bruins en de Tweede Kamer debatteren vandaag over een aantal zaken op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en digitale zorgtoepassingen, waaronder subsidiering en regulering.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vroeg minister Bruins begin oktober om in 2020 een wet in te voeren die leveranciers en zorgaanbieders verplicht om gebruik te maken van open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg. In aanloop naar het Algemeen Overleg over e-health en slimme zorg op woensdag 7 november herhaalt de brancheorganisatie deze oproep. Zorgaanbieders en leveranciers moeten dan ook deze standaarden te gebruiken. Daarnaast vinden zorgverzekeraars dat veilige, elektronische identificatiemiddelen zo snel mogelijk beschikbaar moeten komen. Een snelle behandeling van de Wet digitale overheid is daarbij essentieel.

Zorgverzekeraars zien grote mogelijkheden om met digitale innovaties en e-health toepassingen patiëntvriendelijke en betaalbare zorg te (blijven) leveren in een vergrijzend Nederland. Zij zetten daarmee naar eigen zeggen in op het verplaatsen van zorg naar de juiste plek en het vervangen van (ziekenhuis)zorg. Afgelopen september werd deze ambitie onderstreept gedurende een gezamenlijk congres van ZN en ziekenhuiskoepel NVZ.

Baat bij e-health oplossingen

‘Digitale innovaties en e-health-toepassingen zijn (een deel van) het antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen zoals de arbeidsmarktproblematiek, de toenemende vergrijzing en toenemende uitgaven aan zorg’, aldus ZN nu in de brief aan Kamer en minister. ‘Patiënten en zorgprofessionals hebben veel baat bij e-health oplossingen die de afgelopen twee jaar breed in gebruik zijn genomen.’ Voorbeelden zijn digitale monitoringsystemen voor hartfalen, COPD, IBD en diabetes.

Zorgverzekeraars kijken samen welke (bewezen) kosteneffectieve oplossingen kunnen worden opgeschaald en hoe dit zo effectief mogelijk kan. Voor deze verkenning heeft ZN inmiddels ook een taskforce Zorgcommunicatie en Digitale Zorg opgericht. Het opschalen van slimme zorg en e-health hangt echter ook af van de bereidheid van zorgaanbieders om de omslag te maken van het leveren van productie naar een focus op preventie en monitoring, stelt ZN.

‘Zo kunnen we bijvoorbeeld onnodige doktersbezoeken voorkomen. Zorgaanbieders kunnen deze verandering sneller maken als zij de juiste prikkels hebben, bijvoorbeeld door aanpassing van de bekostiging. Denk hierbij aan populatiegebonden bekostiging en financiering op uitkomsten in plaats van de huidige bekostiging op basis van productie.’

Focus op monitoring, preventie

Zorgverzekeraars geven in de brief aan dat zij met de minister en zorgpartijen in gesprek willen om de focus te verleggen naar het creëren van de juiste prikkels, passende bekostiging en een andere organisatie van de zorgverlening. ZN onderstreept twee hoofdpunten waarover verzekeraars willen praten:

Opschalen van eHealth/Slimme zorg vraagt om digitale zorginfrastructuur en uniforme gegevensuitwisseling. ZN vraagt in dit kader de minister om focus en urgentie bij het creëren van de juiste randvoorwaarden voor digitale innovaties en e-health toepassingen en daarmee het slimmer organiseren van de zorg. Hierbij wordt ook naar de eerdere brief aan minister en Kamer verwezen begin oktober.

Zorg voor juiste prikkels en bekostiging om opschaling van e-health/Slimme zorg bij zorgaanbieders te versnellen. Dit betekent onder meer een verschuiving van een focus op productie in de zorg naar preventie en monitoring. Zorgaanbieders kunnen deze verandering sneller maken als zij de juiste prikkels hebben, bijvoorbeeld door aanpassing van de bekostiging. Nu blijft succesvolle adoptie van eHealth en slimme zorg afhankelijk van het leiderschap en de wil van individuele zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Algemeen overleg

Tijdens het algemeen overleg op woensdag 7 november kwam een tiental onderwerpen met betrekking tot slimme zorg en e-health aan bod. Daaronder de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), de e-health monitor 2018 (de monitor van dit jaar komt binnenkort uit), de e-healthweek 2019 (in januari volgend jaar vindt ook weer een e-healthweek plaats), zorgtoepassingen thuis en het nut en risico’s van AI bij digitale zorgtoepassingen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen