Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ZonMW: internationaal delen gegevens noodzaak voor beter onderzoek

ZonMw neemt deel aan diverse internationale consortia. De organisatie werkt samen in onderzoek om kennis te ontwikkelen, nodig om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Zoals de opkomst van nieuwe infectieziekten, de bedreiging door antibioticaresistentie en uitdagingen op het gebied van voeding en gezondheid. Het op innovatieve wijze delen en verwerken van gegevens is essentieel om op deze gebieden vooruitgang te boeken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Zo neemt ZonMW deel aan het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Op het gebied van voeding heeft de organisatie aangehaakt bij het  Joint Programming Initiative ‘a Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL). Binnenkort volgt het ERA-NET Infectious Diseases, de opvolger van Infect-ERA. Nederland geeft hiermee aan het belangrijk te vinden deel te nemen aan internationale samenwerkingsverbanden naar onderzoek, waaronder op infectieziekten. Deelname van ZonMw aan Infect-ERA is het tweede partnerschap in een internationaal samenwerkingsverband.

Onderzoek naar beheersing van infectieziekten vindt plaats vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines. Invloeden van moleculair biologische aspecten tot sociaalpsychologische aspecten zijn medebepalend voor succesvolle bestrijding van infectieziekten. Zowel het humane als het veterinaire domein alsmede de omgeving spelen een belangrijke rol. Dat vraag zowel in een onderzoeksetting als in de samenleving om internationale samenwerking.

Onderzoek naar nieuwe vraagstukken

Op al deze fronten worden veel data gegenereerd en verzameld. De kennis over het analyseren van data en de rekencapaciteit van computers neemt enorm toe. Dat brengt het onderzoek naar heel nieuwe vraagstukken binnen handbereik.

In internationale samenwerking wordt het belang van FAIR data onderschreven. Dat zijn data die herbruikbaar zijn, omdat ze vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en duurzaam  opgeslagen zijn. Dit vergt inspanning van onderzoekers, onderzoeksinstellingen en financiers van onderzoek. Het belang hiervan wordt steeds duidelijker gezien, omdat men erkent dat alleen met hergebruik de basale onderzoeksvragen opgelost kunnen worden. ZonMw stimuleert onderzoekers via subsidiebepaling en ondersteuning om hun onderzoeksdata herbruikbaar te maken.

Antibioticaresistentie

Een voorbeeld is het het beter kunnen beheersen van antibioticaresistentie. Hiervoor is gericht gebruik van antibiotica van eminent belang. Snelle testen die op locatie gebruikt kunnen worden, goede referentiedata, nieuwe biomarkers, methoden om het ziektebeloop te kunnen volgen en inzicht in wat er bij individuele patiënten nodig is, zijn allemaal invalshoeken die helpen om antibiotica veel meer gericht toe te passen.

De ontwikkeling daarvan is afhankelijk van beschikbaarheid van data. ZonMw ontwikkelt voor het JPIAMR binnen een werkpakket 5 research infrastructures. Het optimaal delen van data, zoals dat bij Infect-ERA gebeurt, is ook in dit werkpakket het uitgangspunt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen