Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ZonMw kent acht subsidies toe voor Sport en Bewegen

Bij de tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen zijn 8 projecten gehonoreerd voor ruim 5,4 miljoen euro. Dat maakt ZonMw bekend. In totaal werden 51 projectideeën ingediend.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In deze subsidieronde, waarin samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal staat, lag de focus op de thema’s Beter presteren, een leven lang bewegen, de waarde(n) van sport en data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek.

De projecten

  • Engaging socially vulnerable adults through sports: A research to understand and increase the societal impact of sport. Dit project richt zich op de maatschappelijke waarde van sport voor kwetsbare groepen. In 4 living labs wordt met het aanbieden van sportprogramma’s eraan gewerkt dat deze mensen meer grip op hun leven krijgen. (Universiteit Wageningen)
  • Calibrating Inclusive Sporting Encounters. Dit project gaat over het organiseren van sportactiviteiten voor sociaal kwetsbare groepen omdat hun deelname achterblijft bij andere groepen. (Universiteit Utrecht)
  • Resilient athletes: A multidisciplinary personalized approach. Dit project gaat over de veerkracht van sporters met als doel dat sporters de fysieke en mentale stressfactoren waar ze aan bloot staan aan kunnen.
    Project van Rijksuniversiteit Groningen
  • Een leven lang bewegen via eHealth; optimalisering van gebruik en effecten. Dit project richt zich op het in beweging brengen van mensen die te weinig bewegen zoals chronisch zieken, laag opgeleide volwassenen en ouderen. (Open Universiteit Nederland)
  • A smartphone based, titrated exercise solution for patients with Parkinson’s disease in daily life. Dit project gaat mensen met de ziekte van Parkinson via apps en sensoren op een smartphone helpen om langdurig een actieve leefstijl te onderhouden. (Radboudmc)
  • Tailored Injury Prevention in Adapted Sports. Dit project gaat over sportblessurepreventie op maat voor mensen met een beperking. (Amsterdam UMC)
  • WheelPower: wheelchair sports and data science push it to the limit. Dit project gaat over hoe het vermogen van atleten in een rolstoel geoptimaliseerd kan worden om hun wedstrijdprestatie te verbeteren. (UMC Groningen)
  • My Little Moves: Ideal 24-hour movement patterns in the early years. DIt project werkt aan het in kaart brengen van het optimale beweegpatroon voor de groei en ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen. (VU medisch centrum)

De projecten starten voor het einde van het jaar en hebben een looptijd van vier jaar. In het najaar zijn de projecten met een volledige samenvatting te vinden op de ZonMw-website.

Programma Sport en Bewegen 2017-2020

Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 geeft onderzoekers van kennisinstellingen de kans om onderzoek te doen naar (top)sport en bewegen.
Sinds 30 mei 2017 kunnen projectconsortia een subsidieaanvraag hiervoor indienen.

Financiers van het onderzoek zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF. 

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen