ZonMW: wacht niet met aanvragen subsidie SET

Het is nog mogelijk om aan aanvraag in te dienen voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)-subsidie, benadrukt ZonMW op haar website. Enige haast is echter geboden. De financieringsorganisatie is samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling om ouderen met e-health toepassingen langer thuis te laten wonen.

Hoewel de SET-regeling nog tot eind 2021 open staat – tenzij de subsidiepot van 84 miljoen euro eerder op is – kost het voorbereiden en indienen van een aanvraag vrij veel tijd volgens ZonMW. In mei 2021 was er nog zo’n 15 miljoen euro beschikbaar. Organisaties met vragen over de regeling kunnen bij ZonMW aankloppen voor een spreekuur van 20 minuten. Verder is er een stappenplan voor een subsidieaanvraag.

Minder complexiteit SET

De complexiteit is overigens al verminderd na kritiek hierop in 2019. De regeling is nu laagdrempeliger geworden en ook toegankelijk voor kleinere initiatieven: de ondergrens was 125.000 euro subsidie, die is verlaagd naar 50.000. Aangezien de SET 50 procent subsidie biedt, vallen nu projecten van 100.000 euro aan projectkosten binnen de regeling. Voorheen was dat 250.000 euro.

De stimuleringsregeling is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo moet e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Voorbeelden van digitale toepassingen zijn leefstijlmonitoring, beeldzorg, medicatie dispensing, communicatieplatforms en sociale robotica.

Kwaliteit van leven ouderen

De SET is onderdeel van het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen verbeteren. De regeling is per 1 maart 2019 geopend en stopt per 31 december 2021, of eerder als de subsidie op is.. Het totale budget bedraagt 84 miljoen euro.

Naast de subsidieregeling is er de ‘SET visievorming e-health’. Hiermee kunnen zorgaanbieders tot een gedragen visie komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie. Een ‘SET visievorming e-health’ of SET-aanvraag indienen kan via RVO. De regeling loopt tot en met 31 december 2021. Bij de SET-regeling hoort verder ondersteuningsprogramma SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. VitaValley is hiervoor verantwoordelijk.

Vereenvoudiging en verruiming

De regeling is sinds 1 februari 2020 vereenvoudigd en verruimd. Verder is er in het kader van de coronacrisis een speciale noodregeling toegevoegd. SET Covid-19 is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die extra willen investeren in digitale zorg op afstand.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
World Conference
ICT&health World conference komt naar Limburg
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer
Heupairbag
Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar
Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis leiden een wereldprimeur met flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.
IC-beademingspilot mikt op minder longschade  
Geneesmiddelen
Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen
Samenwerking Thuismonitoring
Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt
ouderenzorg
Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd
psycholoog
2,5 miljoen voor praktijkonderzoek naar hybride ggz-zorg
patiënt
Telezorg-strategie vermindert aantal no shows drastisch
3D-Model Schouder
Schouderprothese in 3D-model aangemeten
Volg jij ons al?