Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorg-ICT’ers: betrek gebruikers vanaf begin bij digitalisering

ICT’ers zouden graag meer bereidheid zien vanuit zorgverleners om te werken en te leren werken met digitale technologie. Zij zien echter ook dat zij zelf soms nog te weinig kennis van en begrip voor de wereld van de zorgverlener te hebben en andere, bijvoorbeeld didactische vaardigheden moeten aanleren. Verder moeten gebruikers van technologie bij elk initiatief vanaf het allereerste moment betrokken worden om acceptatie ervan te vergroten. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek onder ICT’ers in de zorgsector over hun rol in de verbetering van digitale vaardigheden.

In verpleeghuizen, ziekenhuizen, GGZ-organisaties en gehandicaptenorganisaties maken ICT’ers het mogelijk dat technologie daadwerkelijk gebruikt kan worden en dat digitalisering ingang vindt. Over de rol die zij spelen in het digitaal vaardiger worden van een zorgorganisatie – en over wat zij nodig hebben om deze rol nog beter te vervullen – is echter nog niet veel bekend.

Om dit te onderzoeken, spraken medewerkers van FWG, ECP, Bureau Wisselstroom en Nictiz (actief in de Digivaardig-coalitie) met 15 ICT’ers die werkzaam zijn in zorgorganisaties in verschillende zorgbranches: applicatiebeheerders, functioneel beheerders, servicedesk-medewerkers, hoofden ICT en informatiemanagers. Vakblad ICT&health publiceert binnenkort over dit onderzoek.

Ontbreken basisvaardigheden

Soms ontbreekt het zorgmedewerkers aan basisvaardigheden. ICT’ers krijgen vragen als ‘waar sla ik bestanden op?’, ‘hoe verander je een wachtwoord?’ en ‘hoe verstuur je een bijlage bij een e-mail?’ Soms gaat het om veiligheid, privacy en social media-gebruik Heel vaak ontbreekt het vooral aan slimmigheden en snelheid. Zo blijkt dat een groot deel van de artsen en verpleegkundigen niet blind kan typen, terwijl tijdens een consult wel dossiers moeten worden bijgehouden.

ICT’ers beseffen goed dat technologie gebruiksvriendelijk en intuïtief moet zijn. De meeste ICT’ers zien hierin voor zichzelf een belangrijke rol. Een geïnterviewde ICT’er bij een ziekenhuis: “Bij elk initiatief is het onze taak om ervoor te zorgen dat gebruikers minder hoeven te doen, minder hoeven te klikken. Je moet hele goede argumenten hebben om iets in te voeren waardoor gebruikers meer of extra dingen moeten doen.”

Mijden technologie

Naast vaardigheden van medewerkers en gebruiksvriendelijkheid van technologie, spelen cultuur en houding een rol. Soms bestaat er aversie tegen gebruik van een programma of app. ‘Geen tijd’ is ook een vaak gehoord argument om technologie te mijden. ICT’ers zien dan ook graag meer bereidheid vanuit zorgverleners om te werken en te leren werken met de technologie die nu voorhanden is, ook al is die soms (nog) niet ideaal.

Aan de andere kant steken de ICT’ers ook de hand in eigen boezem. Zij zeggen soms nog te weinig kennis van en begrip voor de wereld van de zorgverlener te hebben. Ze begrijpen niet altijd goed genoeg wat de zorgverlener nodig heeft. Wat dat betreft, heeft de ICT’er zelf eveneens een rol te vervullen in de gewenste cultuuromslag. Ook van hem/haar vraagt de digitale transitie in de zorg andere kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld didactische vaardigheden of vaardigheden om anderen te coachen.

Betrekken bij digitalisering

Essentieel bij het vergroten van digitale vaardigheden is het organiseren van betrokkenheid en inhoudelijke input van gebruikers. Volgens de ICT’ers moeten gebruikers bij elk digitaal initiatief vanaf het allereerste moment betrokken worden. Dat vraagt om stevige inbedding van ICT in de rest van de organisatie.

Kijk hier voor meer informatie over de onderzoeksresultaten inzake digivaardige ICT’ers in de Zorg.

ICT&health 4 verschijnt vanaf 30 augustus. In het blad wordt regelmatig aandacht besteed aan ontwikkelingen rondom digitale vaardigheden.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen