Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorg Innovatie Centrum voor paramedische zorg gestart

Het expertisecentrum voor paramedische zorg van het Máxima MC, ParaMáx, is een Zorg Innovatie Centrum gestart. Daarvoor is ParaMáx een samenwerking aangegaan met Fontys Paramedische Hogeschool en de HAN University of Applied Sciences (HAN). Het Zorg Innovatie Centrum gaat paramedische professionals en studenten faciliteren om samen te leren, innoveren en onderzoeken hoe de patiëntzorg verbeterd kan worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Onder paramedische zorg valt de zorg op het gebied van fysiotherapie, diëtetiek, logopedie en ergotherapie. Zes studenten starten deze maand een eenjarige stage in het Zorg Innovatie Centrum (ZIC). Behalve de reguliere stagewerkzaamheden zullen deze studenten ook tijd kunnen besteden aan innovatievraagstukken uit de dagelijkse praktijk en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Dit alles met het doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Tijdens de stageperiode worden de studenten ondersteund door paramedische en een lector practitioner. Voor de paramedische professionals die met deze studenten gaan werken betekent dit dat ze voortdurend geprikkeld worden om te streven naar innovatie en kwaliteitsverhoging.

Complexe paramedische zorg

Omdat ParaMáx betrokken is bij de zorg op alle afdelingen, zowel op de poliklinieken als op de verpleegafdelingen, krijgen studenten gedurende de stageperiode de kans om diverse patiëntgroepen te zien. Daarbij gaat het in veel gevallen ook om complexe zorg die specifieke expertise en vaardigheden van de paramedicus vereist. Denk bijvoorbeeld aan oncologische zorg. Doordat de studenten één jaar lang stagelopen, leren ze om te gaan met deze complexe problematiek en voeren ze na verloop van tijd steeds meer taken zelfstandig uit.

Het ZIC valt daarnaast op door de diversiteit aan specialismen die er samenwerken. Van fysiotherapie en diëtetiek tot ergotherapie en logopedie. De studenten van verschillende paramedische opleidingen doen gezamenlijk onderzoek en bekijken onderwerpen vanuit diverse invalshoeken. Vanuit de HAN is de opleiding Voeding en Diëtetiek vertegenwoordigd in deze samenwerking. Bij Fontys Paramedische Hogeschool gaat het om de opleiding Fysiotherapie.

Máxima MC besloot in oktober 2019 om op het gebied van opleiding en onderzoek intensiever te gaan samenwerken met opleidingsinstituten als Fontys Hogescholen. Doel van deze intensieve samenwerking is het opleiden van toekomstbestendige zorgprofessionals in een aantrekkelijke leer- en werkomgeving. De start van het Zorg Informatie Centrum (ZIC) maakt daar onderdeel van uit. Na de afdelingen radiologie en cardiologie is ParaMáx de derde afdeling van het Máxima MC die een ZIC start.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen