Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ZorgBedMB faciliteert zoektocht eerstelijns bed voor kwetsbare ouderen

Een nieuwe app van Zorgnetwerk Midden-Brabant biedt huisartsen en andere zorgverleners de mogelijkheid om snel een eerstelijns bed te vinden voor acute kortdurende opnames. De mobiele toepassing is vooral gericht op kwetsbare ouderen die nog thuis wonen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Deze groep heeft af en toe acuut extra zorg nodig, wat ook kan leiden tot een kortdurende opname. Voor met name huisartsen kan dit veel tijd kosten. De nieuwe app ZorgbedMB moet zorgverleners in de regio Midden-Brabant voortaan ontlasten bij het snel regelen van het gewenste eerstelijnsbed. De app is sinds 1 september te downloaden en biedt een overzicht van de beschikbare eerstelijns bedden in de regio.

Sneller bepalen beste zorgvorm

Verder kan de app volgens de initiatiefnemer een handig hulpmiddel zijn om te bepalen welke zorgvorm het beste aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Bovendien kan de huisarts via de app een specialist ouderengeneeskunde of de geriater van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) consulteren.

Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare oudere patiënten die tijdelijk (aanvullende) zorg nodig hebben en niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, zonder dat opname in een ziekenhuis vereist is. Die extra zorg kan geleverd worden op een eerstelijnsbed in een zorgcentrum. Dit goed en snel regelen voorkomt dat patiënten onnodig lang op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis moeten verblijven, of zelfs in het ziekenhuis opgenomen moeten worden.

Actueel overzicht eerstelijns bedden

Om dit te faciliteren, geeft de ZorgbedMB een actueel overzicht van de beschikbare eerstelijns bedden in Midden-Brabant, voor zowel hoog-complexe als laag-complexe zorg. Als een andere zorgvorm zoals geriatrische revalidatie zorg of een crisisbed nodig is, laat de app organisaties zien die deze zorgvorm kunnen leveren.  Alle zeven zorgorganisaties die eerstelijns verblijf aanbieden in Midden-Brabant (De Wever, Het Laar, Maasduinen, Schakelring, ’t Heem, Thebe en Volckaert) participeren in de app en houden met elkaar de beschikbare beddencapaciteit actueel. De app ZorgbedMB staat sinds 1 september in de App Store en Google Play Store.

De toepassing is ontwikkeld in een samenwerking tussen huisartsen, instellingen voor verpleging en verzorging, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en de GGZ Breburg  en is gefinancierd door de zorgverzekeraars CZ en VGZ.

In kaart brengen betere bedverdeling zorg

Afgelopen juli won een andere ‘bed’ app een aanmoedigingsprijs in de Accountability Hack 2017. De app Bedweter van I Logos brengt in kaart wat er verbeterd kan worden aan het gebruik van bedden in de zorg. Zo worden bedden in ziekenhuizen vaak in beslag genomen door kwetsbare ouderen die geen ziekenzorg nodig hebben, maar nergens anders terecht kunnen. Behalve de vergrijzing in Nederland veroorzaakt het zorgbeleid van de overheid zelf een gat tussen zorg thuis en in het ziekenhuis, aldus I Logos.

Op dit moment gebeurt het volgens de ontwikkelaar (te) vaak dat de ‘verkeerde’ persoon in het verkeerde bed ligt, in bijvoorbeeld een ziekenhuis/zorginstelling. Dit is voor de patiënt niet altijd prettig en kost erg veel geld, maar is ook niet goed voor de patiënt die eigenlijk in dat betreffende bed had moeten liggen. Hoe brengen we de balans terug in welzijn, zorg, kosten en maatschappelijke baten door de juiste persoon in het juiste bed.’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen