Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorggroep Haaglanden verbetert ouderenzorg met vernieuwde Module

Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA) gaat de vernieuwde Module Ouderenzorg van VitalHealth inzetten om de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken te verbeteren. De Module Ouderenzorg moet hulpverleners ondersteunen bij het leveren van proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg.

ELZHA bedient met ruim 200 aangesloten huisartsen een zeer uiteenlopende populatie van ruim 460.000 patiënten. Binnen de zorg voor kwetsbare ouderen is er sprake van complexe zorgvragen. Deze doelgroep heeft regelmatig te maken met meerdere aandoeningen en verschillende zorgverleners. Door de verscheidenheid aan systemen is goede onderlinge gegevensuitwisseling ingewikkeld.

Werk beter onderling afstemmen

Het Nederlandse VitalHealth, waarvan vorige week bekend werd dat het wordt overgenomen door Philips, levert onder meer een digitaal platform voor geïntegreerde e-health oplossingen voor eerstelijns zorg en regionale zorgnetwerken. Met de vernieuwde Module Ouderenzorg kunnen hulpverleners hun werk beter op elkaar afstemmen.

De ouderenzorgmodule wordt landelijk al ingezet in ruim 200 huisartsenpraktijken. De module is samengesteld met behulp van een team van praktijkverpleegkundigen ouderenzorg, (wijk)verpleegkundigen, zorggroep managers en kaderartsen ouderengeneeskunde. Daaronder ook medewerkers van ELZHA.

ELZHA en VitalHealth werken al langer samen. Jacqueline Keijser, stafverpleegkundige bij ELZHA, was actief in de doorontwikkeling van de Module Ouderenzorg, om zo beter aan te kunnen sluiten op de behoeftes van patiënten, huisartsenvoorzieningen én zorgverleners. “De ouderenzorgmodule biedt zorgprofessionals de gelegenheid om laagdrempelig samen te werken, waarbij de wens van de kwetsbare oudere centraal blijft staan en passende zorg geboden wordt.”

Integraal dashboard

Zorgverleners die gebruik maken van de Module Ouderenzorg krijgen via een integraal dashboard een overzicht van het persoonsgebonden zorgteam rondom kwetsbare ouderen, waarin op een veilige manier met elkaar gecommuniceerd kan worden. De zorgverleners uit het zorgteam kunnen direct uitgenodigd worden voor het GPO/MDO, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het opgestelde zorgbehandelplan. Ook is er een overzicht beschikbaar voor het sociale netwerk van de zorggebruiker. De autorisatie voor de verschillende velden is gekoppeld aan de verschillende disciplines.

Data uit de Module Ouderenzorg, zoals het journaal gekoppeld aan de episode ouderenzorg, chronische medicatie en laboratoriumuitslagen, kan worden opgehaald uit en teruggeschreven naar het HIS (Huisarts Informatie Systeem). Ook andere zorgverleners krijgen op basis van vooraf vastgelegde autorisatie toegang tot specifieke onderdelen van het dossier, zoals een wijkverpleegkundige of de specialist ouderengeneeskunde. Afhankelijk van de autorisaties kunnen zij consulten toevoegen, met het zorgbehandelplan werken, vragenlijsten afnemen of een multidisciplinair overleg plannen.

ICT-ondersteuning multidisciplinaire zorg

Volgens Dave van Dijk, manager productManagement bij VitalHealth Software, heeft ELZHA in de Haagse regio de ouderenzorg multidisciplinair vormgegeven en zocht daar goede ICT-ondersteuning bij. “Het VitalHealth-platform werd al gebruikt voor de chronische zorg en vormde, mede vanwege de goede integratie met de HIS-en, een goed uitgangspunt. Samen met gebruikers van ELZHA en andere zorggroepen is de module ouderenzorg recentelijk nog verder toegespitst op de behoeften in de praktijk en dient nu als samenwerkingsplatform voor de regio.”

De Module Ouderenzorg ondersteunt multidisciplinair samenwerken in de regio waarbij de patiënt integraal begeleid kan worden. Het platform kan vanwege de open standaarden aansluiten op de bestaande systemen om goede informatie-uitwisseling te bevorderen. VitalHealth biedt verder e-health applicaties voor mensen met chronische aandoeningen zoals COPD, hartfalen, diabetes, depressie en voor kwetsbare ouderen. De oplossingen moeten mensen meer inzicht geven in hun gezondheid, de behandeling en status van hun chronische aandoening en hen in staat stellen om online met hun behandelaren en mantelzorgers te communiceren.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen