Zorginstituut kijkt naar effectiviteit, beschikbaarheid e-health voor COPD

|Zorginstituut Nederland heeft de afgelopen week een reeks publicaties uitgebracht gerelateerd aan de effectiviteit van innovaties op het gebied van zinnige en veelbelovende zorg. In de publicaties wordt onder meer ingegaan op onderzoek naar de bijdrage van e-health aan therapietrouw en het nut van digitale toepassingen in de COPD-zorg. Verder biedt het Zorginstituut een overzicht van vragen en antwoorden inzake de subsidieregeling veelbelovende zorg.

Op het gebied van zinnige zorg kwamen de afgelopen week vier publicaties van het Zorginstituut uit met een focus op longaandoeningen, waaronder twee met een focus op e-health. Reden voor de publicaties is onder meer het feit dat longaandoeningen de komende in omvang sterk zullen groeien en een grote impact zullen hebben op de zorgkosten.

Nederland telt ruim één miljoen mensen met een chronische longziekte. Op jaarbasis zijn er 35.000 sterfgevallen, 2,6 miljard euro zorgkosten en 1 miljard euro verzuimkosten ten gevolge van COPD. Het RIVM voorspelt dat de kosten voor COPD de komende jaren fors toenemen en tot 2032 zelfs zullen verdriedubbelen. Dit zal onder andere een grotere druk geven op de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Het gaat bij de publicaties om:

  • Rapport Begeleiding bij stoppen met roken van mensen met COPD.
  • Rapport Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie.
  • Rapport Effectiveness of E-health interventions COPD.
  • Rapport Digitale COPD-zorg in Nederland.

Zinnige Zorg – Rapport Effectiveness of E-health interventions COPD

De VU Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben een systematische review uitgevoerd om inzicht te krijgen in welke mate e-health-toepassingen kunnen bijdragen aan therapietrouw en gezondere leefstijl van patiënten met COPD. Hiervoor is een groot aantal bestaande onderzoeken onder de loep genomen die betrekking hebben op de effectiviteit van e-health toepassingen bij het verbeteren van onder meer medicatietrouw en ander (leefstijl)gedrag van COPD-patiënten.

De studie van de VU en de Radboud Universiteit maakt deel uit van de verdiepingsfase COPD, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut.

Zinnige Zorg – Rapport Digitale COPD-zorg in Nederland

Het Leids Universitair Centrum (LUMC) heeft in samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN) een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van e-health instrumenten, technologieën en applicaties in de Nederlandse COPD-zorg. Het doel is om een overzicht en beoordeling te geven van alle e-health-toepassingen in de Nederlandse COPD-zorg, omdat hier momenteel nog te weinig voer bekend is. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase COPD, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut.

Er zijn 15 zorgprogramma’s en patiëntenplatforms gevonden waarbij e-health wordt toegepast en die worden ingezet in verschillende domeinen van de COPD-zorg. Daarnaast zijn er 17 (zelf-)zorg ondersteunende en/of informatieve websites en 18 mobiele apps gevonden die voor burgers en patiënten beschikbaar zijn.

Bijna alle zorgprogramma’s worden momenteel nog onderzocht. Verschillende pilotstudies laten positieve effecten zien op verbetering van kwaliteit van leven of vermindering van ziekenhuisopnamen. Er is op dit moment nog onvoldoende evidence van hoge kwaliteit om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van e-health op lange termijn in de hele populatie COPD-patiënten, zo concludeert de studie.

Q&A veelbelovende zorg

Verder was er een publicatie om potentiële gebruikers van de subsidieregeling Veelbelovende zorg te helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in de regeling. In de Q&A subsidieregeling veelbelovende zorg staan de veelgestelde vragen rondom de subsidieregeling veelbelovende zorg. Het gaat onder meer om welke zorgkosten worden vergoed, of er een maximum subsidiebedrag is en welke vormen van onderzoek of soorten therapie uitgesloten zijn.

Het document is vooral bedoeld als een toelichting, benadrukt het Zorginstituut. Bij verschillen tussen deze tekst en de regeling zelf is de tekst van de regeling (publicatie Staatscourant januari 2019) leidend.

Versnellen toegang tot veelbelovende zorg

De subsidieregeling veelbelovende zorg is de opvolger van ‘voorwaardelijke toelating tot het basispakket’. Doel is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Dat was ook het doel van de eerdere regeling, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt vanwege de strenge voorwaarden.

Via de regeling is het mogelijk tijdelijk financiering te verkrijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken zodat onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit kunnen worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe interventie versus de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en).

Het ministerie van VWS stelt jaarlijks maximaal 69 miljoen euro subsidie beschikbaar. Voor de eerste ronde in 2019 bedraagt het subsidieplafond 40 miljoen euro. De eerste ronde liep van maart tot mei. De tweede ronde in 2019 start naar verwachting eind juni en sluit eind augustus.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?