Zorginstituut: patiëntregie met meer uitkomstinformatie vergroten

Zorginstituut Nederland wil de komende vier jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar wil maken. Het streefdoel is om dit in 2022 voor 50 procent van de ziektelast in Nederland te hebben. Met deze uitkomstinformatie zijn patiënten beter in staat om, samen met hun behandelaar, te beslissen voor de beste behandeling, zo schrijft de zorgtoezichthouder in het rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022’.

Uitkomstinformatie gaat over de resultaten van een behandeling. Die worden bijgehouden door artsen en steeds vaker ook door patiënten. Bijvoorbeeld wanneer zij toegang hebben tot een patiëntportaal of medische dossiers van andere zorgverleners. Bij artsen ligt de focus op het medische deel, zoals het aantal geslaagde operaties of het aantal complicaties. Bijvoorbeeld of de operatie om een kunstheup te plaatsen succesvol is verlopen en of er binnen 30 dagen na de operatie geen infectie is ontstaan.

Bij patiënten ligt de focus op de uiteindelijke uitkomst: wat kán ik weer na een operatie? In het voorbeeld van de kunstheup: hoe ver kon ik lopen voor de operatie en hoe gaat dat een aantal maanden na de operatie? Heb ik nu minder pijn dan voorheen? En kan ik weer aan het werk? Deze informatie kan andere patiënten helpen om een behandelaar te kiezen en om samen met die behandelaar in gesprek te gaan over de mogelijke behandeling.

Voor helft ziektelast uitkomstinfo in 2022

Het Zorginstituut wil dat over vier jaar voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de ‘ziektelast’ in Nederland bepalen, uitkomstinformatie beschikbaar is. Het gebruik van internationaal ontwikkelde vragenlijsten om de informatie te verzamelen (ICHOM) kan dit proces uitkomstinformatie versnellen. Belangrijk is dat gegevens op dezelfde manier worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Daarnaast vergt het ook een gedragsverandering van zowel zorgverleners als patiënten.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft in zijn Kamerbrief met bijbehorend rapport ‘Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022’ uitleg over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg in brede zin, waarin bij de keuze van een behandeling wordt gekeken naar wat het beste past bij de specifieke situatie van de patiënt.

Het Zorginstituut gaat samen met het ministerie van VWS het programma Uitkomstgerichte zorg vormgeven. Hierbij trekken zij ook samen op met partijen in de zorg. Op basis van bijgaande onderzoeken en rapporten stellen zij een gezamenlijk plan van aanpak op dat in het najaar wordt gepresenteerd.

Initiatief voor uitkomstinformatie

De zeven Santeon ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begonnen afgelopen april een project om resultaten van zorg transparant te maken voor patiënten. Het doel: zorguitkomsten – zowel klinische als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten – in te zetten in de communicatie richting patiënten zodat zij beter kunnen meebeslissen over de juiste behandelaar en de juiste behandeling. VWS stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor het project met de Santeon-ziekenhuizen en ZonMw.

Gedurende het project wordt voor drie VBHC-(value based healthcare) aandoeningen onderzocht op welke manier informatie over uitkomsten van behandelingen het beste kan worden aangeboden aan patiënten. Uitgangspunt is dat de beste behandeling afhankelijk is van de voorkeuren van de patiënt. Het project is onderdeel van het programma Samen beslissen dat Minister Bruins eerder aankondigde over meer uitkomstinformatie voor samen beslissen. Daarbij wordt ook gekeken naar andere vormen van organiseren en betalen van de zorg en ICT en informatievoorziening.

De Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Samen beslissen in Maasstad Ziekenhuis

In mei dit jaar liet het Santeon-ziekenhuis Maasstad weten dat het door patiënten gerapporteerde uitkomsten van zorg ging meten door middel van online ICHOM-gebaseerde vragenlijsten. De uitkomsten worden gebruikt om – samen met de patiënt – te besluiten welke vervolgstappen gezet moeten worden in de behandeling.

Het Maasstad Ziekenhuis meet ziekenhuisbreed de door patiënten gerapporteerde uitkomsten (PROMs). Om dit te realiseren, gebruikt het Maasstad Ziekenhuis voor VitalHealth QuestManager. VitalHealth QuestManager is een oplossing voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. Het is gebaseerd op het VitalHealth Platform.

Net als bij veel andere ziekenhuizen is VitalHealth QuestManager bij het Maasstad Ziekenhuis gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD), waardoor de behandelaar vanuit één systeem toegang krijgt tot alle informatie. In het geval van het Maasstad Ziekenhuis is er een koppeling met HiX, het EPD van ChipSoft.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe de zorg haar toekomst implementeert? Wilt u deze mede inrichten, er invloed op uitoefenen en/of de relevante innovaties ervaren? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn na registratie gratis maar nu al beperkt beschikbaar! Dus wacht niet en 
meld u snel aan!

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
Treantprijs Alarmeringssysteem
Lim wint prijs met alarmeringssysteem voor ouderen
robot
Emotie-intelligente robot detecteert stress
innoveren
Philips mikt op meer mensgericht, duurzamer innoveren
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
In het St. Antonius Ziekenhuis is ‘s werelds meest innovatieve defibrillator in een patiënt geplaatst.
Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie
Volg jij ons al?