Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorginstituut vernieuwt online overzicht innovatieve geneesmiddelen

Het Zorginstituut Nederland heeft de website Horizonscan geneesmiddelen vernieuwd. De website bevat een overzicht van alle innovatieve middelen die de komende twee jaar op de markt zullen verschijnen. Ook de voor iedereen toegankelijke database is vernieuwd en het inhoudelijke aanbod is verruimd. Zo zijn er meer (geschatte) prijzen én patiëntvolumes te vinden van middelen waarvan de markttoetreding verwacht wordt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het Zorginstituut kwam in september 2017 met de eerste versie van de website. Het beloofde naast een overzicht van de geneesmiddelen ook een indruk van het verwachte gebruik (volume en aantal patiënten) en de geraamde kosten. Het Zorginstituut beloofde destijds dat het begin 2018 met een nieuwe en verbeterde website en database zou komen. De website en database zijn tot stand gekomen met input van 7 inhoudelijke werkgroepen waarin ruim 70 medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zitting hebben.

Geneesmiddelen betaalbaar, toegankelijk houden

De Horizonscan Geneesmiddelen moet een hulpmiddel zijn in het betaalbaar en toegankelijk houden van geneesmiddelen. De website biedt vroegtijdig inzicht in de markttoetreding van innovatieve geneesmiddelen tot de Nederlandse markt, én de mogelijke gevolgen hiervan. Hiervoor wordt op basis van beschikbare nationale en internationale bronnen gescand welke nieuwe indicaties én uitbreidingen van indicaties van geneesmiddelen eraan komen.

Meer info per geneesmiddel

De nieuwe Horizonscan laat per geneesmiddel meer informatie zien, zoals de aard van de behandeling, de wijze van toediening, het gebruik en de dosering, mogelijke off-label toepassingen en de te verwachten patiëntenaantallen. Verder is het aantal geneesmiddelen waarbij een prijs is ingeschat flink gestegen (van 31% naar 70%). Evenals het aantal middelen met een geschat patiëntvolume (van 40% naar 80%). De mogelijke totale kosten per geneesmiddel worden daardoor inzichtelijker. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bronvermelding of aanvullende uitleg waardoor de transparantie van de schatting toeneemt.

Nieuwe opzet en structuur

De website bevat niet alleen een database met meer informatie, maar kent ook een nieuwe opzet en een nieuwe navigatiestructuur, die de toegang tot de informatie vergemakkelijken. De informatie per geneesmiddel is overzichtelijk weergegeven per rubriek en kan gefilterd worden op bijvoorbeeld aandoening of op datum waarop het geneesmiddel op de markt wordt verwacht.

Zorgbrede samenwerking

Brede samenwerking tussen overheid, zorgverzekeraars, zorgprofessionals, koepelorganisaties en patiëntenverenigingen zorgt ervoor dat er in Nederland van één Horizonscan gebruik gemaakt kan worden voor onder meer de plaatsbepaling in het totale behandelaanbod, het voorbereiden van de inkoop bij de farmaceutische industrie en contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De partners van de Horizonscan zijn:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Patiëntenfederatie Nederland (PN)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Vanaf 2017 is de coördinatie en uitvoering van de Horizonscan bij het Zorginstituut belegd. De komende jaren werkt de instantie samen met alle werkgroepen en betrokken organisaties aan het steeds verder verbeteren van de informatie. Hiervoor heeft het Zorginstituut een speciaal Horizonscanteam aangesteld.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen