Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorgtech: 8 vouchers voor innovaties ‘gezond oud worden’

Acht innovatieve projectconsortia kregen onlangs een voucher van ZorgTech voor innovaties omtrent het thema ‘gezond oud worden’. Een novum is dat bij één van die uitverkoren projectconsortia een verzekeraar, Zorgkantoor DSW, het voortouw neemt. Vanaf 15 mei 2022 starten de geselecteerde consortia met hun projecten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In mei 2022 ontvingen acht van de negentien deelnemende projectconsortia een voucher van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech. Met dit programma worden zorgtechnologische oplossingen met inhoudelijke en financiële ondersteuning op weg naar de markt geholpen. De gehonoreerde projecten zijn stuk voor stuk gericht op het thema gezond oud worden, een thema dat door de toenemende druk op de zorg urgent is.

Externe blik op projectconsortia onmisbaar

Een aantal oplossingen van de winnaars van de vouchers richt zich specifiek op problemen die overwegend voorkomen bij ouderen. Twee voorbeelden zijn de Cue2Walk voor Parkinsonpatiënten en het zelfmanagementsysteem van Medicine Men voor COPD-patiënten in de geriatrie.  

Andere innovatieve projecten zijn niet alleen voor ouderen interessant. Denk bijvoorbeeld aan het gehonoreerde project ‘De BedSense’ van Momo Medical. Zorgmedewerkers kunnen bij deze innovatie met een op beweging gerichte sensor en een gekoppelde app goed inschatten of een cliënt geholpen moet worden. Het aantal nachtvisites kan zo omlaag én wordt effectiever. Door te sturen op gedrag van bewoners (rustig of onrustig) kunnen valincidenten en decubitus worden voorkomen.

Projectconsortia met hoge kwaliteit

‘De kwaliteit lag hoog deze ronde’, vertelt ZorgTech-programmamanager Marieke Kodde. ‘Bijna alle projectaanvragen scoorden bovengemiddeld. Met een budget voor de acht beste aanvragen maakte dat de selectie extra moeilijk.’ De beoordelingscommissie bestond voor het eerst uit zowel interne als externe beoordelaars, waaronder zorgverleners en investeerders. ‘Zij zorgden voor waardevolle gesprekken en deskundige perspectieven, en daarmee voor nog beter onderbouwde keuzes. Zeker omdat er partijen meededen die we al kenden uit eerdere rondes, was zo’n externe blik onmisbaar.’

Een voorwaarde voor het verkrijgen van een voucher is dat een consortium minimaal bestaat uit een technologieaanbieder en een zorgorganisatie. Op die manier wordt samenwerking in projectconsortia extra gestimuleerd en dat is precies de bedoeling van het voucherprogramma. In het geval van twijfel hadden consortia met meerdere aangesloten zorgorganisaties een streepje voor.

Zorgkantoor DSW neemt voortouw bij één projectconsortium

Bij één van de gehonoreerde consortia is Zorgkantoor DSW de penvoerder. Het is de eerste keer dat een zorgverzekeraar het voortouw neemt bij een projectconsortium en dat is een goede zaak. “Onze ervaring uit vorige projecten is dat zorgverzekeraars  vaak moeilijk te bereiken zijn maar essentieel voor de bekostiging”, vertelt Kodde. Zorgkantoor DSW vormt samen met zorginstellingen Pieter van Foreest en Linksight het consortium PALZOZ.

Data-analyseplatform

In PALZOZ wordt gewerkt aan een data-analyseplatform met vernieuwende privacytechnologie. Dit platform kan gemeenten en verzekeraars helpen om de zorg doorlopend te verbeteren met actuele data. ‘Als we niets doen, komen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg snel onder druk te staan’, licht Eline Loomans van Zorgkantoor DSW toe. ‘We stappen daarom graag over de grenzen van ons eigen domein heen, onder meer door dit consortium te vormen. Door samen te werken bereiken we veel meer!”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen