Zorgverzekeraars omarmen grootschalige digitalisering Santeon ziekenhuizen

Zorgverzekeraars doen mee met het initiatief van Santeon ziekenhuizen om gezamenlijk de zorg verder te digitaliseren. Door daar gericht aan samen te werken, kan de patiënt waar mogelijk de zorg thuis ontvangen in plaats van in het ziekenhuis. Als eerste stap in deze samenwerking starten Santeon ziekenhuizen vanaf eind oktober 2022 met centrale thuismonitoring van coronapatiënten.

Het initiatief van Santeon Ziekenhuizen omtrent verdergaande digitalisering is omarmd door zorgverzekeraars Menzis, CZ, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis participeren in het initiatief van de Santeon ziekenhuizen. Ook het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunen dit initiatief. De Santeon ziekenhuizen, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen, timmeren digitaal krachtig aan de weg en zijn expliciet bezig met een digitale opschalingsstrategie.

Op grote schaal organiseren

Om digitalisering optimaal te organiseren is samenwerking op grote schaal nodig. De schaalgrootte waarop Santeon Ziekenhuizen samen nu opereert mag uniek worden genoemd in Nederland. Teneinde dit doeltreffend te organiseren ontwikkelen de Santeon ziekenhuizen een digitaal zorgplatform, dat is bedoeld voor het verbeteren van de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van zorg. Uiteindelijk moet het platform ertoe bijdragen dat de deelnemende ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen komen tot een 24/7-dienstverlening. Op het digitaal platform kunnen patiënten terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is. Het platform is ontwikkeld samen met digitale partners BeterDichtbij, Luscii en Sananet en sluit goed aan op het recent ondertekende IZA.

Digitalisering ondersteunt zorgprofessional

Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van CWZ en voorzitter van de Santeon stuurgroep digitale zorg vertelt op de website van Santeon ziekenhuizen: “Met de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals is een drastisch andere werkwijze nodig. Met de gezamenlijke inzet van digitale zorg kunnen we patiënten de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment én op de juiste manier bieden. Digitale zorg betekent ook meer persoonlijke zorg: we kunnen zorg op maat bieden aan elke patiënt en de patiënt heeft meer regie. Digitale zorg ontlast de zorgprofessional, geeft ruimte om meer tijd te besteden aan de patiënt en om die tijd te besteden aan patiënten die juist zorg in het ziekenhuis nodig hebben.”

De deelnemende zorgverzekeraars ondersteunen deze ontwikkelingen niet alleen in woord maar ook in daad. Ze stellen inhoudelijke kennis en transformatiegelden beschikbaar voor opschaling. Roland Eising, senior manager zorginkoop bij Zilveren Kruis en Cas Ceulen Chief Health Officer van Coöperatie VGZ denken dat patiënten en zorgprofessionals direct profijt hebben van deze gerichte digitalisering, omdat digitalisering bijdraagt aan meer betrokken patiënten die zelf mee kunnen beslissen over hun zorg. Voor zorgmedewerkers kan de digitalisering ondersteunend werken en helpen het werkplezier te verhogen.

Schaalgrootte digitalisering essentieel

Pieter de Bey, directeur van Santeon: “Er zijn in de afgelopen jaren tal van goede voorbeelden van digitale zorg ontwikkeld, door het hele zorgveld en ook bij de Santeon ziekenhuizen. Daar bouwen we op voort. Elke zorgaanbieder moet nu te vaak het wiel opnieuw uitvinden en dezelfde obstakels overwinnen. We zien in Santeon verband een kans om digitale zorg op landelijk niveau goed neer te zetten. En de samenwerking met de zorgverzekeraars en de inbreng van hun expertise op een onderwerp als callcenters is daarbij een belangrijke versneller. We beschikken met onze zeven topklinische ziekenhuizen over de noodzakelijke schaalgrootte in patiëntvolume en data. Dit vormt een stevig fundament en stelt ons in staat om grote stappen te zetten in het bieden van digitale zorg.”

Centrale monitoring coronapatiënten

Als eerste stap in de digitalisering starten de Santeon ziekenhuizen eind oktober 2022 met de centrale monitoring van coronapatiënten. Thuismonitoring is op zich niet nieuw: ook pre-COVID gebeurde het al, maar op veel kleinere schaal. En niet alleen coronapatiënten kunnen thuis worden gemonitord. We zien in tal van ziekenhuizen inmiddels tal van mogelijkheden. Met name het thuis monitoren van chronische patiënten wordt steeds meer gemeengoed.

Bijzonder bij de thuismonitoring van Santeon ziekenhuizen is echter de schaalgrootte waarop het gebeurt en de intensieve samenwerking met een grote groep zorgverzekeraars. De thuismonitoring van coronapatiënten wordt gerealiseerd in samenwerking met Luscii. Deze digitale grootschalige aanpak sluit goed aan bij de adviezen die het ministerie van VWS hieromtrent heeft gegeven. Door de coronazorg deels op afstand neer te zetten en te digitaliseren, kunnen ziekenhuizen worden ontlast en elkaar nog beter ondersteunen. Tevens ontstaat door slimme thuismonitoring meer ruimte in de ziekenhuizen voor patiënten, die zorg binnen de ziekenhuizen heel hard nodig hebben.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?