Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zuyderland belt duizenden patiënten om EPD te ‘ontdubbelen’

Het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum is deze week gestart met een grootschalige opschoning en actualisering van de elektronische patiëntendossiers (EPD). Gebleken is dat de afgelopen jaren voor ongeveer 50.000 patiënten een dubbele vermelding in het EPD van het Zuyderland is aangemaakt. De update moet ertoe bijdragen dat de kwaliteit en veiligheid van patiëntgegevens optimaal gewaarborgd blijft en dat de dossiers weer helemaal compleet zijn.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De komende periode gaat het Zuyderland duizenden huidige en voormalige patiënten telefonisch persoonlijk benaderen. Daarbij worden onder andere de gegevens van de huisarts en apotheek opnieuw gecontroleerd die in het EPD staan. Tevens worden tijdens het controlegesprek de meest recente NAW- en/of contactgegevens opgevraagd.

EPD ontdubbelen

De grote hoeveelheid, zo’n 50.000, patiënten die op dit moment dubbel vermeld staan in het EPD, moet door middel van de grootscheepse controle-actie opgelost worden. Daarbij gaat het vaak om (voormalige) patiënten die met meerdere adressen in het EPD ingevoerd zijn, maar die in het systeem niet aan elkaar te koppelen zijn.

Door bij deze ‘dubbele patiënten’ telefonische navraag te doen naar een voormalig adres wordt het mogelijk om ook deze patiëntendata optimaal aan elkaar te verbinden. Huidige en voormalige patiënten van het Zuyderland Medisch Centrum moeten en dus rekening mee houden dat ze tussen nu en juni door het ziekenhuis gebeld kunnen worden om de betreffende gegevens te controleren.

Het ziekenhuis zal alle huisartsen in de regio separaat informeren over de procedure van de EPD-opschoning en hoopt met de bekendmaking van de actie, onder andere via dit nieuwsbericht, elke erdenking van oplichting of fraude te ondervangen.

Zuyderland voorop met digitalisering

Het Zuyderland Medisch Centrum is een van de ziekenhuizen die in een vrij vroeg stadium op de trein naar de digitalisering van de zorg en het uitrollen van e-health toepassingen, gesprongen is. Zo draaide het ziekenhuis al in 2019 een pilot voor het thuis monitoren van COPD patiënten met behulp van een app. En begin 2020 was er geen ziekenhuis in Nederland dat meer patiënten via een e-coach begeleidde, waardoor het aantal (onnodige) ziekenhuisopnames drastisch verminderd kon worden.

Of het (jarenlange) leertraject dat daarmee gepaard ging, en nog altijd gaat, mogelijk een rol gespeeld heeft bij het ontstaan van dubbele EPD’s is niet bekend.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen