Zuyderland ‘Living Lab’ voor praktijk toepassingen e-health

Het Zuyderland Medisch Centrum probeert momenteel in samenwerking met zorgverzekeraar CZ enkele e-health toepassingen uit op pilotbasis. Het ziekenhuis vervult daarbij de rol van ‘Living Lab’. Dat betekent dat het ziekenhuis innovatieve ideeën en concepten samen met patiënten ontwikkelt en toetst in de praktijk.

E-health neemt een vlucht, zo stellen het Zuyderland en CZ in een gezamenlijk persbericht. Er zijn steeds meer nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid(szorg) te vervangen, ondersteunen of verbeteren. Op termijn kan zorg zo beter, sneller en goedkoper worden, maar dat is nu vaak nog niet of onvoldoende het geval.

CZ en Zuyderland Medisch Centrum willen daarom samen inzicht verwerven in de daadwerkelijke effecten van e-health. Zij zetten de komende jaren daarvoor samen pilots op en meten en delen de resultaten. Het doel is om de e-health toepassingen die daadwerkelijk helpen om zorg efficiënter en beter te maken breed te implementeren en te borgen.

Vier pilots in Living Lab

Vooralsnog lopen er vier pilots in het ‘Living Lab’ van het Zuyderland

  • Met online keuzehulp Patient+ kunnen patiënten aan de hand van een aantal vragen de best passende behandeling kiezen. In een paar stappen informeert de keuzehulp de patiënt over de diagnose, de behandelopties en de mogelijke voor- en nadelen per behandeling. Momenteel wordt de keuze ingezet bij Gynaecologie en Borstcentrum Zuyd.
  • De werkgroep Zuyderland Interactief richt zich op een betere online informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener. Zo kunnen patiënten via e-mail gemakkelijker en sneller een vraag stellen zonder te moeten wachten op het eerstvolgende consult en wordt het zoeken op internet overbodig. Ook is het doel om patiënten betere, gepersonaliseerde online informatie te bieden in plaats van vaak algemenere patiëntenfolders.
  • Bij een pilot bij Longgeneeskunde, Reumatologie, Kindergeneeskunde en Chirurgie is er ‘screen-to-screen’ contact is tussen patiënt en zorgverlener. De patiënt staat rechtstreeks in contact met de behandelaar, zonder een bezoek aan het ziekenhuis te hoeven brengen. Uiteraard moeten de situatie en het soort consult zich hiervoor lenen.
  • De MijnParkinsoncoach wordt ingezet als laagdrempelige online omgeving, gemaakt door en voor Parkinsonpatiënten. Hierin komen zij meer te weten over (het omgaan met) hun ziekte en kunnen zij zelf acties uitvoeren. Denk aan kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen.

Evaluatie pilots op kosten

De pilots worden gevolgd en geëvalueerd door het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Het expertisecentrum kijkt naar de effecten op zorg- en organisatiekosten, verhoging van de kwaliteit in termen van patiëntervaring, het zorgproces en de klinische effectiviteit. Deze inzichten zijn bruikbaar voor een toekomstbestendige organisatie en financiering van de zorg. De resultaten van de pilots worden in december 2017 verwacht.

E-health 2.0

De pilots bij Zuyderland Medisch Centrum zijn onderdeel van het strategisch programma E-health 2.0 van CZ. Het doel is het opzetten van allerlei pilots in de eerste- en tweedelijnszorg die uiteindelijk landelijk toepasbaar moeten worden. Met dit programma wil CZ de ontwikkeling, implementatie en landelijke uitbreiding van e-health stimuleren, onder meer  via actieve samenwerking met zorgverleners en externe partijen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?