Search
Close this search box.
Search

TJIP vernieuwt cliëntvolgsysteem WeCare voor HSK

Administratie en IT-beheer kan veel vragen van een zorgorganisatie. GGZ-instelling HSK is daarom samen met IT-partner TJIP gestart met de bouw van een nieuw cliëntvolgsysteem. Leon de Jong, sinds vorig jaar algemeen directeur en bestuurder van HSK, vertelt over de samenwerking die gebaseerd is op kwaliteit en wederzijds vertrouwen.

HSK is een organisatie voor psychische zorg, een zogeheten GGZ-instelling, met 500 medewerkers die werken in 34 vestigingen door het hele land. De organisatie maakt gebruik van een maatwerk cliëntvolgsysteem, WeCare. Het is een cruciaal systeem dat inzicht geeft in alle relevante activiteiten die zich afspelen bij het begeleiden van cliënten. WeCare bevat onder meer het medisch dossier en het procesdossier van patiënten, de agenda’s van medewerkers en de declaraties van verrichtingen. Patiënten kunnen bovendien via het systeem vragenlijsten invullen over de eigen gediagnosticeerde toestand. Behandelaren kunnen zich zo goed voorbereiden op een nieuwe afspraak met de patiënt.

Vernieuwing systeem nodig

Hoewel het systeem goed functioneerde, is vorig jaar toch besloten om WeCare te vernieuwen. De maatwerkoplossing was verouderd en onderhoudswerkzaamheden, zoals het toevoegen van nieuwe modules en het aanpassen van code, kostte daardoor veel tijd. Bovendien hadden medewerkers behoefte aan gebruiksvriendelijkere, intuïtievere schermen. Het nieuwe systeem moet flexibeler worden. Het bedrijf gaat gebruik
maken van diverse losse standaard softwarepakketten (een facturatiesysteem, een casemanagementsysteem, een agenda et cetera) die TJIP aan elkaar gaat koppelen en gaat ontsluiten met een zelf gebouwde gebruikersinterface.
De hoeveelheid maatwerk wil het bedrijf beperken en men wil zo de kosten voor onderhoud terugbrengen. Bovendien is de start van het nieuwe project een uitstekende gelegenheid om de schermen handzamer en  gebruiksvriendelijker te maken. Ook hier wordt een verbeterslag verwacht.

Vertrouwen

De IT-afdeling van HSK was te klein om dit project zelf uit te voeren en er is daarom een beroep gedaan op de platformengineers van TJIP. Leon de Jong, de nieuwe directeur van de HSK, wil een zo goed mogelijk werkbaar IT-project en heeft daarbij specifieke wensen.

VEEL IT-PROJECTEN WORDEN GESTUURD OP TIJD, GELD EN KWALITEIT. DE KWALITEIT IS DAARBIJ ALTIJD DE SLUITPOST

“Veel IT-projecten worden gestuurd op tijd, geld en kwaliteit. De kwaliteit is daarbij altijd de sluitpost, omdat men tijd en geld belangrijker vindt. Wij willen de parameters tijd en geld achterwege laten en alleen sturen op kwaliteit door een lange termijn relatie aan te gaan. We gaan de nieuwe oplossing stapsgewijs in een periode van vijf jaar introduceren.”
Door een lange duur van het contract wil de Jong een formele klant-leverancier relatie voorkomen. Hij beoogt een snelle, flexibele samenwerking. “De volgorde van de implementaties en het tempo van implementeren stellen we niet vooraf vast, maar bezien we als we zover zijn. Door telkens kort cyclisch te werken willen we financiële risico’s beheersen.”

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.