‘NUTS’-voorziening voor data-uitwisseling tussen zorgorganisaties

Als zorgorganisaties medische gegevens met elkaar willen uitwisselen, zijn niet alleen eenheid van taal en een gemeenschappelijke standaard voor datacommunicatie essentieel. Ook moet de patiënt toestemming geven voor de gegevensoverdracht en mogen alleen geautoriseerde zorgprofessionals toegang krijgen tot de data. Om deze laatste twee aspecten digitaal te waarborgen, heeft een collectief van IT-aanbieders in 2018 het NUTS-initiatief opgericht. Afgelopen september ging de eerste use case van start in de communicatie tussen huisartsengroep ZGWA en Aafje Thuiszorg Huizen en Zorghotels. Ook de eOverdracht wordt binnenkort mogelijk via de voorzieningen van NUTS. Deze zijn toegankelijk voor alle IT-aanbieders in de zorg om voor iedereen een gelijk speelveld te creëren.

Gebrekkige communicatie omdat gegevens niet vrij kunnen bewegen tussen ICT-systemen, leidt op tal van plaatsen in de zorg tot schrijnende situaties. Niet alleen in de cure, maar ook in de care. Zo verdween met de komst van het elektronisch cliëntendossier in de thuiszorg een simpele, maar doeltreffende afstemming tussen de huisartsen van ZGWA en thuisorganisaties als Aafje Thuiszorg Huizen en Zorghotels in de regio Drechtsteden en West-Alblasserwaard.

“Voorheen lag er bij mensen thuis een cliëntenmap”, vertelt Desiree de Groot, praktijkondersteuner bij ZGWA-huisartsenpraktijk Admiraalsplein in Dordrecht. “Daarin schreef de thuiszorgmedewerkster wat er tijdens een huisbezoek was gebeurd. Als de huisarts of ik op visite kwam, lazen we hun bevindingen, schreven erbij wat we met de patiënt hadden afgesproken en welke vervolgstappen nodig waren. Zo waren de thuiszorg en wij altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken. Sinds de komst van het ECD bij de thuiszorg moeten we wachten tot een medewerkster denkt dat er iets niet in orde is en ons belt. Dat gebeurt helaas veel te weinig. We komen nu vaak pas in beeld als de situatie al ernstig is.”

Toekomstbestendige ouderenzorg
Dit probleem kwam Jos Rietjens, Chief Product Officer bij Caresharing, medio 2019 ter ore toen een aantal zorgorganisaties in de regio Drechtsteden gezamenlijk hun visie presenteerden op toekomstbestendige ouderenzorg. Rietjens: “Voor iedereen is duidelijk dat er meer over de eigen muren heen samengewerkt moet worden. Een belangrijk aspect daarin is een betere onderlinge communicatie. Zo kwamen Mark Weernink, vanuit Nedap bij NUTS betrokken, en ik op het idee om de elektronische gegevensuitwisseling tussen de
huisartsen van ZGWA en de thuiszorg van Aafje met NUTS te gaan ondersteunen.”

Rietjens kent ZGWA omdat de zorggroep werkt met Caresharings ketenintegratiesysteem en de daaraan gelieerde toepassing cBoards, die gericht is op laagdrempelige, themagerichte netwerkzorg. Aafje maakt gebruik van het Ons ECD van Nedap. Tussen cBoards en Ons is de eerste gegevensuitwisseling via het NUTS-netwerk gerealiseerd.

Toestemming cliënt
In deze use case is ervoor gekozen om de informatie over cliënten, die thuiszorgmedewerkers in hun eigen ECD vastleggen, opvraagbaar te maken voor de huisarts, POH en huisartsassistente. Dit proces begint bij het vastleggen van de toestemming van de patiënt/cliënt. Weernink: “In Ons kon je al aangeven wie de huisarts van de cliënt is. Daar hebben we de optie aan toegevoegd dat de cliënt toestemming verleent voor het delen van de informatie met de huisarts.”

Op het moment dat deze expliciete toestemming is vastgelegd, wordt via een stukje software van NUTS – een NUTS-node – aan de cBoards-applicatie bij de huisartsenpraktijk doorgegeven dat de thuiszorginformatie opvraagbaar is. “Elke grondslag, of dat nu een zorginzage, verwijzing of overdracht is, wordt via de NUTS-nodes automatisch gesynchroniseerd met alle partijen die erbij betrokken zijn”, zegt Weernink. “Zo weten hun IT-systemen dat er informatie beschikbaar is.”

“Altijd inzicht in wat er bij patiënt thuis gebeurt”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.