De Zorgambassade: snelkookpan 
voor zorginnovatie

Misschien herken je het wel: er wordt een potentieel waardevol initiatief ontwikkeld, maar dat blijft vervolgens steken in de pilotfase. Opschaling blijkt moeilijk vanwege allerlei barrières in het complexe zorglandschap. Dat is frustrerend, omdat de zorg innovatieve oplossingen juist nodig heeft. De Zorgambassade is opgericht om deze barrières weg te nemen, zodat zinvolle initiatieven wél opgeschaald kunnen worden. Inmiddels heeft dit geleid tot concrete resultaten, zoals Share2Care, CO+START, Medibooster en Fitkompas.

Jaarlijks selecteert de Zorgambassade 16 professionals – Zorgambassadeurs – die in kleine teams concrete problemen in de zorg aanpakken. De probleemstellingen worden aangedragen uit de praktijk door de partners van de Zorgambassade, zoals Novartis, Zilveren Kruis, Philips, Smart Health Amsterdam, ONVZ en Pfizer. Tegelijkertijd ondersteunen deze partners de teams. Sarah van den Boogaard, directeur van de Zorgambassade, heeft als medeoprichter van het Oncode Institute ervaring met het samenbrengen van diverse partijen binnen de zorg. “Innoveren kun je niet alleen. Als je barrières in het zorgsysteem wil aanpakken, heb je de perspectieven van alle spelers nodig. We zien dat er in de zorg veel in hokjes wordt gewerkt. Bij de Zorgambassade verbreden Zorgambassadeurs hun horizon en komen zo tot creatieve oplossingen. Daarnaast worden ze onderdeel van het groeiende Zorgambassadenetwerk. Zij nemen hun ervaring mee in hun dagelijks werk en blijven op die manier bouwen aan toekomstbestendige zorg.”Roosmarijn Rodenburg is, naast product manager bij Novartis, een van de Zorgambassadeurs. “Er ontstaan geweldige initiatieven doordat professionals samenwerken die elkaar in hun dagelijkse werk nooit zouden tegenkomen, laat staan samen aan een bepaald vraagstuk werken.”Anne-Fré Swager deelt het enthousiasme van Rodenburg. Zij werd in 2021 Zorgambassadeur en is daarnaast verbonden aan het Amsterdam UMC en Spaarne Gasthuis als maag-darm-lever arts in opleiding. “Voor mij was het een eyeopener om te merken hoe verschillend mensen naar de zorg kijken. Ik kijk als arts, een ander kijkt vanuit een zorgverzekeraar en weer een ander kijkt als consultant van buitenaf naar het ziekenhuis. Dankzij de Zorgambassade werk ik nu met veel verschillende mensen en disciplines samen. Dat is erg leerzaam en leidt ertoe dat je in een jaar veel kunt bereiken.” 


Van denken naar doen


Er is al veel bereikt sinds de oprichting van de Zorgambassade in 2019, meent Van den Boogaard: “De opzet van de Zorgambassade is erop gericht om snel van denken naar doen te gaan en in een vroeg stadium aannames en ideeën in de praktijk te testen. Zo passen onze Zorgambassadeurs inzichten uit de praktijk direct toe, veranderen ze van richting, of scherpen hun oplossingen aan.“ De Zorgambassade verzorgt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door strategieconsultant BCG en UX bureau Online Department. Rodenburg heeft dit proces zelf ervaren. Haar team begon met het probleem dat AI-startups moeilijk toegang krijgen tot data. Gaandeweg vonden zij een dieperliggend probleem, dat zij vervolgens aanpakten. “We hebben in onze onderzoeksfase een barrière achter de barrière geconstateerd, namelijk dat AI-startups de mogelijkheid missen om tijdens de ontwikkeling van hun AI-oplossing inzichten uit de praktijk te vergaren. Ons team van Zorgambassadeurs bedacht een aantal oplossingen en legde die voor aan een aantal AI-startups. Zij kozen voor CO+START: een mogelijkheid om mee te lopen in het ziekenhuis. Zelf krijgen ze namelijk geen voet tussen de deur bij artsen omdat het product nog niet gereed is. Maar hoe kan het gereed worden als ze niet de mogelijkheid krijgen om te testen? CO+START geeft hier antwoord op.”Het team van Swager werkte aan de vraag hoe het goede van digitalisering in de zorg meer benut kan worden. “We zagen barrières die te maken hebben met het systeem, financiering, techniek, maar ook met kennis bij zorgverleners.” Aan die laatste barrière besloot het team iets te doen, vertelt de Zorgambassadeur. “Mensen zijn op verschillende plekken hetzelfde wiel aan het uitvinden en weten dit niet van elkaar. Ook weten zorgverleners vaak niet wat er allemaal mogelijk is. Zelf wilde ik iets doen om administratie op de poli te automatiseren, tot een ander teamlid me vertelde dat dit al bestond. Zo kwamen we op het idee om zorgverleners te laten zien wat er allemaal al mogelijk is. We doen dit door inspirerende vlogs van zorgverleners over zinvolle digitale innovaties te delen op social media.”Samen bereik je meer


Om bestaande kennis en ervaring te benutten, geen dubbel werk te doen, maar juist aan te sluiten bij wat er al is, krijgen Zorgambassadeurs niet alleen hulp en advies van partners en andere bevriende organisaties, maar ook van belangrijke bestuurders uit de gezondheidszorg. Voor Swager betekende dat een concreet voordeel: “We bleken veel raakvlakken te hebben met Zorg van Nu van het ministerie van VWS. Het was prettig om feedback op onze eerste vlog te krijgen van hun ervaren videomaker. Tevens kunnen we via hun kanaal de vlogs breder verspreiden.” Rodenburg vindt het een luxe om zo’n sterk netwerk achter zich te hebben. “Wanneer je tegen bepaalde problemen aanloopt tijdens de onderzoeksfase of juist in de validatiefase, staan er altijd mensen klaar om je te helpen. Wij hebben bijvoorbeeld veel gehad aan ABN AMRO voor het ontwikkelen van onze business case. Ik vond het bijzonder om te merken dat de samenwerking niet stopt na de eindpresentatie. Je kunt ook daarna gebruikmaken maken van het netwerk, dat helpt om je initiatief verder uit te bouwen.”Jaarlijks start een nieuwe groep Zorgambassadeurs. Samen met partners en de alumni van eerdere jaren vormen zij een groeiend nationaal netwerk van zorgprofessionals. Deze manier van duurzame samenwerking spreekt Van den Boogaard erg aan: “De verbindende factor van de Zorgambassade vind ik mooi. Er worden bruggen gebouwd binnen het zorglandschap. Via deelnemers of het netwerk van de Zorgambassade weten organisaties elkaar te vinden. Deelname aan de Zorgambassade kan zo een domino-effect teweegbrengen.” Een mooi voorbeeld is dat twee Zorgambassadeurs, die eerder los van elkaar werkten, nu samen een subsidieaanvraag hebben ingediend. Maatschappelijke impact


Van den Boogaard is trots op de resultaten die de Zorgambassadeurs de afgelopen jaren hebben bereikt. Zo werd in 2020 Share2Care opgericht. Deze stichting helpt organisaties en onderzoekers met mens- en data-gedreven innovatie in de zorg. In 2021 kwamen daar onder meer CO+START, Medibooster en Fitkompas bij (zie kader Initiatieven 2021).In 2022 werken Zorgambassadeurs aan oplossingen voor:  • Impact van vergrijzing op (mantel)zorg.
  • Verspilling in de zorg.
  • Keuzevrijheid van zorg voor de patiënt bij oncologische aandoeningen.
  • Inzet van data/AI bij secundaire en tertiaire preventie.“Ik kijk uit naar waar de teams mee komen dit jaar”, aldus van den Boogaard, ” Ik hoop dat de resultaten blijvende maatschappelijke impact teweegbrengen en bijdragen aan een verandering in denken en doen binnen het zorglandschap.” Ken je (IT)-oplossingen die relevant zijn voor de thema’s van dit jaar? Laat het ons weten via: [email protected]

Initiatieven 2021

CO+START: het coschap voor AI-startups 
Met CO+START doen AI-startups praktijkervaring op in het ziekenhuis. Ze lopen mee met specialisten en zorgprofessionals, langs de patient journey van hun AI-model. Met behulp van een coach worden inzichten verzameld, zodat ze hun product sneller relevant kunnen maken voor de praktijk. 


Medibooster: een boost voor digitalisering in de zorg
Medibooster stimuleert kennisdeling tussen zorgprofessionals over zinvolle, digitale innovaties door middel van korte, inspirerende vlogs van zorgverleners. Andere zorgverleners krijgen deze te zien in hun persoonlijke dagelijkse feed op social media. Het doel is: kennis delen en samenwerking en implementatie bevorderen. 

Fitkompas: op weg naar een gezonder leven
Fitkompas is een digitaal platform dat mensen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten verbindt met leefstijl aanbieders en waar een zorgverlener makkelijk naar kan verwijzen. 

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
steunhart
Nederlandse primeur: Kind wacht met mobiel steunhart thuis op harttransplantatie
zorgsector
Zorgsector gevoelig voor AI-hackers
eenzaamheid
Dr. Margo van Kemenade: ‘Zorgrobots effectief bij bestrijden eenzaamheid’
biomarrkers operatie
Operaties zonder complicaties via biomarkers
zorgmodel
Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Al abonnee? Log in.

Nog geen abonnement? Bekijk hier onze abonnementen