Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) vereenvoudigd en verruimd ‘Samenwerken aan opschaling e-health in Nederland’

Sinds maart vorig jaar loopt vanuit het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze regeling stimuleert het gebruik van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren, door in te zetten op structurele inbedding en duurzame bekostiging. Het gaat om bewezen toepassingen die de kwaliteit van leven verbeteren, zodat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer thuis kunnen wonen. Er is tot het einde van 2021 nog een ruim budget beschikbaar. De regeling is sinds 1 februari 2020 vereenvoudigd en verruimd. Verder is er in het kader van de coronacrisis een speciale noodregeling toegevoegd. Hoe ziet de regeling er nu uit en wat zijn de ervaringen tot nu toe?

SET-aanvragen komen binnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Jerry Kanhai is daar projectleider. Hij ziet veel voordelen in de aanpassingen: “Aanvragen bleven achter, terwijl er voor 2019 toch 28 miljoen euro beschikbaar was. We merkten ook vanuit het veld dat er wat hobbels in de regeling zaten. De regeling is nu laagdrempeliger geworden en ook toegankelijk voor kleinere initiatieven: de ondergrens was 125.000 euro subsidie, die is verlaagd naar 50.000. Aangezien de SET 50 procent subsidie biedt, vallen nu projecten van 100.000 euro aan projectkosten binnen de SET. Voorheen was dat 250.000 euro.”

Een andere aanpassing is dat sinds 1 februari 2020 aanvragers kunnen starten met een ‘visiedocument’, waarin ze hun ambitie voor de komende jaren aangeven. Daarvoor is een maximum van 20.000 euro subsidie beschikbaar. Daarnaast zijn binnen de SET-aanvraag de begrenzingen (onder- en bovengrens) in opleidingskosten opgeheven.

Ten slotte is er onlangs een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag 50.000 euro beschikbaar. Deze speciale aanvragen kunnen sinds woensdag 25 maart worden ingediend.

Sterke verbetering aanvraagproces
Het aanvraagproces werd vorig jaar soms als ingewikkeld ervaren. Dat is sterk verbeterd, meent Kanhai: “Het gevoel was dat je je strikt moest houden aan de in jouw aanvraag opgenomen cijfermatige ambities. Maar partijen kunnen onmogelijk drie jaar vooruit kijken. Voor wijzigingen, tegenvallers of andere ontwikkelingen is er natuurlijk ruimte: zolang de ambitie maar intact blijft.”

Nieuwe aanvragen boven 125.000 euro subsidie worden voorgelegd aan de adviescommissie: dat verloopt via ZonMw. In de aangepaste regeling worden alle andere aanvragen door RVO zelf beoordeeld. Dat betekent een versnelling van het proces.

Voor de bovengenoemde noodregeling in het kader van de coronacrisis geldt zelfs een nog kortere doorlooptijd: aanvragers daarvan ontvangen al binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen nog eens 5 werkdagen het subsidiebedrag op hun rekening.

Potentiële aanvragers die met hun ideeën rondlopen, kunnen dit toetsen via een Quickscan, waarna RVO aangeeft of een aanvraag al haalbaar is of dat hulp van andere partijen nodig is. Kanhai is enthousiast: “Er is dit jaar 28 miljoen euro beschikbaar en volgend jaar ook. Ik daag zorgaanbieders uit te komen met hun aanvragen. We helpen je graag.”

Een van eerste aanvragers
ASVZ, instelling voor mensen met een beperking, deed vorig jaar een SET-aanvraag. Samen met partner Sociale Dienst Drechtsteden vroegen ze subsidie aan voor hun project Beeldzorg in beeld. Voor extern projectleider Erik-Jan Smits en Claudia Karels (Manager Ondersteuning Thuis, WMO en Jeugd) was de subsidie een goede aanjager om hun ambities voor betere zorg invulling te geven.

“We waren al bezig met plannen voor beeldzorg en we besloten Drechtsteden te betrekken. Wij hebben ons plan van aanpak aangescherpt en samen met de sociale dienst uitgewerkt. Een SET- aanvraag grijpt dieper op je organisatie in dan je vooraf kunt bedenken. Om de goede focus te krijgen was veelvuldig overleg nodig om iedereen ook vanuit hetzelfde perspectief te laten kijken. In het werken aan de aanvraag hebben we veel tijd aan randvoorwaarden besteed. Dan kun je gaan bouwen.”

Nederland/Nijmegen: 27-01-2018 Tessa, sprekende computer, helpt ouderen zoals Rie Kaldenberg. De sprekende minirobot biedt structuur en gezelschap. Foto: Bert Beelen/HH

Nadat een project is toegekend, kan de aanvrager ondersteuningsprogramma SET-up gebruiken. Dit programma van VitaValley biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling. ASVZ waardeert dit erg. Smits hierover: “Het heeft veel toegevoegde waarde, want je leert van andere organisaties over implementatie en het gebruik van e-health. Het gaat namelijk over meer dan ‘even een app introduceren’.”

De ervaringen van Smits en Karels leveren bruikbare tips op: “Ontsnap uit de klassieke relatie ‘klant – leverancier’: zorg dat je er samen in gelooft. Betrek alle lagen van de organisatie en zorg voor draagvlak. Stem het aanbod af op wat de cliënt nodig heeft, het is geen doel op zich. En: staar je niet blind op de subsidie. Het vraagt ook een investering van je eigen organisatie. Doe het stapsgewijs en zorg voor de juiste framing: het is geen bezuiniging, het gaat om betere zorg.”


De ervaring van de gemeente
Roeland Westra is Senior Contractmanager bij de Sociale Dienst Drechtsteden. ASVZ is hun grootste zorgaanbieder voor individuele begeleiding. Westra vindt ASVZ een constructieve partner in dit project. “Wij kenden de SET-regeling al, maar dit was de eerste keer dat we aan een aanvraag deelnamen. ASVZ vroeg om ons commitment bij hun initiatief. Daarop stapten we in het innovatiecluster: een inkoper van zorg is een voorwaarde. We hebben met ASVZ gezamenlijke doelstellingen en belangen bepaald: welke activiteiten moet het behelzen, wat vraagt dat aan capaciteit en expertise? We hebben samen het projectplan opgesteld, met ASVZ in de lead. Dat betekende voor hen veel papierwerk om aan de specificaties te voldoen.”

Westra noemt het project ‘Beeldzorg in beeld’ een mooi en concreet voorbeeld van e-health. “We sturen meer op resultaat en dragen bij aan verhoogde zelfredzaamheid en participatie van klanten. Daarnaast is beeldzorg interessant qua kostenbeheersing, betaalbaarheid en efficiency op de korte en langere termijn. We zien veel potentieel in deze vorm van ondersteuning, ook binnen het bredere sociale domein, zoals beschermd wonen. Het is een investering die zich voor meerdere doelgroepen kan uitbetalen.”

Voor de gemeente was het belangrijk om verwachtingen uit te spreken, onderlinge rollen,

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Longrevalidatie thuismeten app
Thuismeten-app helpt bij longrevalidatie
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.