Jongeren met autisme ontwerpen hun eigen technologie

Ontwikkelaars van zorgtechnologie betrekken gebruikers steeds vaker bij het ontwerpproces, zodat de technologie beter aansluit bij de voorkeuren en wensen van deze gebruikers. Dit participatief ontwerpen of ‘co-designing’ blijkt een positief effect te hebben op de adoptie van zorgtechnologie1. Het kost echter ook veel tijd en levert uiteindelijk vaak alsnog een ‘one-size-sits-all’-oplossing op vanwege schaalvoordeel. In het onderzoeksproject Design Your Life zetten onderzoekers van de HAN University of Applied Sciences (HAN) en de Universiteit Twente (UT) daarom een stap in een nieuwe richting: zij hebben een methode ontwikkeld waarmee zorgvragers en zorgverleners zélf al dan niet bestaande technologie op maat kunnen maken2.