NFU programma e-health: ‘Diversiteit levert krachtig programma op’

Een jaar geleden begon Dr. Debora van Dam als programmamanager bij programma e-Health van het NFU Citrienfonds. ‘Ik kijk met plezier terug op een inspirerend jaar en ik kijk vanzelfsprekend verwachtingsvol uit naar de resterende tijd van het programma met als hoogtepunt de slotmanifestatie in 2018. Hierbij zullen de eindresultaten van het programma gepresenteerd worden, zoals de projectresultaten en de gezamenlijke NFU e-Health visie.’ Dit is een eerste artikel in een serie over de vorderingen van het programma.

E-health is een ruim begrip en het programma behelst dan ook een breed scala aan deliverables en projecten. Hierin schuilt een mogelijk gevaar van een versnipperde opbrengst of een gebrek aan focus. Niettemin ben ik ervan overtuigd dat juist die diversiteit bijdraagt aan de kracht van het programma. Het programma biedt een breed opgezette proeftuin voor e-health initiatieven die door hun uitwerking de potentie hebben tot verbinding en opschaling binnen en buiten de umc’s. Per slot van rekening is er één bindende en prominente factor binnen het programma en dat is het belang van patiëntgerichte zorg. Dat is de rode draad.

Programma deliverables en thema’s:

In het NFU e-health programma definiëren we elf deliverables (zie kader). Deze (deels) zijn onder te brengen in drie overkoepelende thema’s, te weten: NFU visie, digitale verbondenheid en digitale interactie:

NFU Visie

In dit thema wordt gestreefd naar één gezamenlijke NFU visie op e-Health, met aandacht voor de mogelijkheden, beperkingen en risico’s van e-Health. Deze visie komt tot stand in nauwe samenwerking en afstemming met andere betrokken partijen (patiëntenverenigingen en bedrijfsleven).
In het afgelopen jaar is een aanzet gemaakt met de NFU visie. De umc’s hebben om te beginnen een eigen visie op e-Health aangeleverd, ondertekend door de Raden van Bestuur. Deze afzonderlijke visies zijn in te zien op onze website.[1]

Digitale Verbondenheid

Dit thema richt zich op het uitwisselen van informatie en de verbondenheid van verschillende informatie systemen. Onderzocht wordt hoe medische gegevens aan patiënten beschikbaar kunnen worden gesteld. Ook worden voorwaarden in kaart gebracht voor   doelmatige gegevensuitwisseling tussen zorginformatiesystemen en het persoonlijk gezondheidsdossier.

Digitale Interactie

Dit thema richt zich op het verbeteren van de interactie tussen zorgverlener en patiënt (of diens omgeving) door middel van e-Health. Lopende initiatieven worden inzichtelijk gemaakt en bewezen ‘good practices’  worden vertaald naar praktische richtlijnen en handleidingen zodat deze gebruikt kunnen worden door het zorgnetwerk van de patiënt.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.