Daan Dohmen, FocusCura: Thuismeten is de pilotfase nu echt ontgroeid

De drempels voor grootschalig invoeren van thuismeten – monitoring-op-afstand – in de zorg zijn verdwenen. Diensten die lange tijd in de pilotfase verkeerden, - zoals Hartwacht en COPD InBeeld – worden nu landelijk aangeboden en vergoed. Bewijs voor de werking is er voldoende en integratie met EPD’s is mogelijk. Daan Dohmen van FocusCura durft gerust te spreken over een doorbraak. “Deze digitalisering gaat de komende jaren zorgprocessen voor patiënten en zorgverleners echt verbeteren.”

Daan Dohmen, oprichter en CEO van technologie-aanbieder FocusCura, heeft een onverwoestbaar optimisme als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van thuismeten – dat tweedelijns zorg naar de thuissituatie moet verplaatsen. Waar projecten jarenlang met kleine aantallen gebruikers in een pilotfase verkeerden, is de door de overheid gewenste opschaling nu echt bezig.

“Natuurlijk zijn er nog geen tientallen diensten. Maar als je kijkt naar Hartwacht voor mensen met een chronische hart- of vaataandoening, dan wordt dat al landelijk aangeboden. Zo is het via het Cardiologie Centrum beschikbaar vanuit 15 locaties. COPD InBeeld is ook landelijk beschikbaar.”

Aantallen worden substantieel

Ook de aantallen beginnen volgens Dohmen substantieel te worden. Hij heeft het over duizenden gebruikers in plaats van de tientallen per pilot waar bijvoorbeeld COPD InBeeld lang op zat. “Het heeft een aantal jaren geduurd voordat kleinschalige pilots echt adoptie vonden. Maar in het Slingeland Ziekenhuis waar Sensire en Menzis met COPD InBeeld begonnen, zijn er nu honderden gebruikers.” Dohmen wil niet in een semantische discussie verzeild raken over wat precies de aantallen zijn die duiden op een doorbraak. “Iedereen praat alleen maar over de problemen. Zo gaat men elkaar napraten en komt er nooit iets van de grond. Wij zijn bij onze platforms voor thuismeten gewoon begonnen. Eerst kleinschalig, waarbij we de uitdagingen aanpakten die bij zo’n fase horen. Stap voor stap. Opschaling moet geen doel op zich zijn. Het gaat om toegroeien naar een nieuw zorgmodel.”

Drempels verdwenen

Inmiddels zijn alle vier de drempels die volgens Dohmen een belemmering waren voor opschaling, verdwenen:

Drempel 1. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat thuismonitoring beter werkt.

Drempel 2. Het kan niet worden bekostigd omdat het vergoedingensysteem dit niet toelaat.

Drempel 3. Er is geen integratie mogelijk met het EPD.

Drempel 4. Patiënten en zorgverleners hebben veel weerstand tegen een nieuwe vorm van monitoring.

Validering

“Het LUMC, dat ook werkt aan validering van e-health toepassingen via het NeLL, publiceert binnenkort onderzoek waaruit onomstotelijk naar voren komt dat er hele duidelijke voordelen gerealiseerd zijn met thuismeting. Tijdens het InBeeld congres in de Achterhoek lichtten de onderzoekers vast een tipje van de sluiter op. Zo zouden de ziekenhuis gerelateerde kosten met meer dan 50 procent  verminderd zijn bij thuismeten voor COPD patiënten. Voor hartfalen patiënten daalden het aantal (her)opnames fors. Mensen hoeven minder naar het ziekenhuis te komen, dus ook allerlei diagnostische testen bleven achterwege.”

Waarom het dan zo lang geduurd heeft – de eerste pilot met COPD InBeeld werd al in 2010 opgestart voordat deze resultaten naar voren kwamen? Omdat het gaat om ingrijpende veranderingen in de zorgprocessen voor patiënten, medisch specialisten en zorgverleners. “Vooral aan de kant van het ziekenhuis moet er veel anders ingericht worden. Er is sprake van continu metingen die een trend opleveren. Dat betekent dat er ook permanente monitoring moet zijn, zodat er ook eerder ingegrepen kan worden wanneer de meetwaarden dit nodig maken.”

Iedereen door leer- en veranderproces

Het Isala ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis en de ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep zijn hier al ver mee, evenals het Slingeland. Maar elk ziekenhuis moet het leer- en veranderproces opnieuw doormaken. Dat vergt volgens Dohmen de meeste tijd. Het is niet zo dat elk ziekenhuis, elke specialist en elke patiënt apart overtuigd moet worden van het nut van thuismeten. “Je kunt wel geloven dat iets werkt, maar je moet het toch zelf leren. In die fase zitten we nu.”

Integratie van thuismetingen met elektronische patiënten dossiers (EPD’s) is ook gewoon mogelijk. Dat toont onder andere de eerder dit jaar gestarte samenwerking tussen FocusCura, EPD-leverancier ChipSoft en de Zuid-Hollandse Reinier Haga Groep (RHG). Via het Zorgplatform van ChipSoft (zie ook kader ‘uitkomsten pilot’) werd het thuismeetsysteem cVitals van FocusCura geïntegreerd in het ChipSoft-EPD van de drie ziekenhuizen die bij RHG horen. De uitkomsten hiervan waren positief.

“Wij zijn in bijna de helft van alle ziekenhuizen wel actief met de een of andere vorm van thuismeten. Met de lessen die we geleerd hebben in de pilot met ChipSoft en de RHG kunnen we nu in elk ziekenhuis standaarden gaan opzetten voor betere gegevensuitwisseling met EPD’s.”

Vergoedingen

Ook de beschikbaarheid van vergoedingen is niet langer een probleem. Elke grote zorgverzekeraar biedt inmiddels vergoedingen voor thuismonitoring. Verder wordt er bij value based healthcare-modellen beter rekening gehouden met het goed verdelen van gezamenlijke besparingen. Zo wordt voorkomen dat ziekenhuizen liever niet geld stoppen in thuismonitoring omdat het gevolg is dat ze minder omzet realiseren omdat de zorg verschuift.

“Er is ook geen enkele regel die een ander systeem van vergoedingen tegenhoudt. Deze landelijke barrière is al lang weg, net als de andere drempels. De complexiteit zit er meer in dat elk ziekenhuis of zorginstelling met elke verzekeraar apart afspraken moet maken voor alle vergoedingen. Dat vergt gewoon tijd.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.