Slim geld voor innovaties die de zorg beter maken

De Nederlandse zorgsector heeft te maken met een veelvoud aan uitdagingen. Vergrijzing, personeelstekorten en de uitdaging om de zorg betaalbaar te houden. Innovatie lijkt een sleutelwoord, maar een goed concept voor een innovatief product staat niet per definitie garant voor succes. Jonge ondernemingen hebben behoefte aan kapitaal en ondersteuning, ofwel ‘slim geld’. De Seed Capital-regeling probeert in deze behoefte te voorzien.

Om veelbelovende innovaties sneller bij de zorgverlener of patiënt te brengen en een plek te geven in de gezondheidszorg besloot het Ministerie van VWS in 2017 om via de Seed Capital-regeling risicokapitaal te verstrekken aan investeringsfondsen die dit kapitaal, aangevuld met privaat kapitaal, investeren in e-health ondernemingen. 

Deze fondsen bieden naast kapitaal ook ondersteuning aan de ondernemingen, onder meer in de vorm van sectorspecifieke kennis en een relevant netwerk. Eén van deze investeringsfondsen is Healthy.Capital, dat in 2020 investeerde in MiGuide. De startup MiGuide ontwikkelde een app om begeleiding te bieden bij een gezondere levensstijl voor mensen met diabetes. Het verhaal van MiGuide toont hoe innovatie en slim geld de zorg beter kunnen maken.

Betere levensstijl 
MiGuide startte vier jaar geleden als gevolg van de samenwerking tussen drie partijen: Pexlife, TNO en ExpertDoc. In Pexlife deden de huidige oprichters kennis en ervaring op over hoe technologie ingezet kan worden voor een leefstijlcoach. Door hier de kennis over diabetes vanuit TNO en een expertsysteem voor huisartsen (ExpertDoc) aan te koppelen, werd de weg vrijgemaakt voor MiGuide. 

De app is bedoeld voor patiënten met diabetes type 2 en richt zich specifiek op de leefstijl en gedragsverandering van de patiënt. Met de app ontvangt de patiënt coaching op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en beheersing van het glucosegehalte. MiGuide is hiermee als het ware het digitale verlengstuk van de eerste lijn (huisarts en zorggroepen) bij de patiënt thuis.  

Het ‘blended coaching platform’ van MiGuide wordt voorgeschreven door de huisarts. Hierbij wordt gewerkt op basis van de NHG-richtlijnen en is het platform geïntegreerd in het huisartsen-informatiesysteem (HIS) waardoor zowel zorgverlener als gebruiker inzage heeft in het medisch dossier. De data vanuit het huisartseninformatiesysteem wordt gecombineerd met data van ‘wearables’, digitale voedingsboeken en doelen die de gebruiker zelf stelt. Dit alles onder de regie van de huisarts. MiGuide geeft vervolgens slimme adviezen gebaseerd op deze persoonlijke (medische) data. De gebruiker krijgt hierdoor, naast inzicht in de eigen medische data, veel persoonlijke informatie en ziet het effect van de levensstijl op het diabetesverloop. De veelbelovende mogelijkheden en de positieve eerste reacties die MiGuide ontving, zijn belangrijk bij het maken van een volgende stap. Doorgaans zijn er voor jonge ondernemingen namelijk nog veel hobbels op de weg naar succes, te beginnen bij het vinden van de juiste financiering.

Zoektocht naar kapitaal
Voor jonge ondernemingen is het proces van een bewezen concept naar het uitbouwen van een bedrijf niet altijd even gemakkelijk. Dat dit ook geldt voor veel zorgtoepassingen, blijkt uit het verhaal van MiGuide. De hoge opstartkosten, de wet- en regelgeving en de benodigde kennis van de medische sector zorgen ervoor dat er veel onzekerheid bestaat en maatwerk noodzakelijk is. 

Daarnaast is er niet vanzelfsprekend geld beschikbaar voor een zogenaamde ‘sociale business case’, waar de winst wordt gedefinieerd door wat het uiteindelijk oplevert voor de maatschappij. Want wie draagt de kosten? De eerste lijn kan voor een dergelijke toepassing betalen, maar dat betekent niet dat zij ook direct het voordeel ervan ondervinden. “Wat je ook als zorgtoepassing oplost, deze frictie blijft bestaan”, zegt Arjen Huizinga, directeur van MiGuide. Dit kan een belemmering vormen in de groei van een jonge onderneming.  Toch is blijven innoveren, ondernemen en zoeken naar mogelijkheden de juiste weg. Dat doe je door veel mensen te betrekken bij je productontwikkeling, steun te werven van wetenschappelijke verenigingen en veel te praten met potentiële investeerders. “In de zoektocht naar slim geld is blijven praten en jezelf bekend maken cruciaal”, zo stelt Huizinga. “Er is niemand die zomaar op de deur klopt, je moet er zelf op uitgaan.” 

Het verhaal van MiGuide toont hoe de combinatie van innovatie en slim geld de zorg beter kan maken.

Twee jaar geleden sprak de onderneming al voor het eerst met Healthy.Capital. MiGuide merkte dat door zichtbaar te zijn, in combinatie met de positieve reacties van patiënten en huisartsen, het vertrouwen van investeerders in een duurzame onderneming groeide. In een onverwachte en onzekere markt helpt het als investeringsfondsen een versnelling kunnen geven aan bedrijven die een relatief hoog risicoprofiel hebben. Investeringsfondsen zijn dan geholpen met een Seed Capital-regeling die een stukje van dit risico wegneemt en meer investeringsruimte biedt. 

Slim geld
Bij Healthy.Capital vond MiGuide naast kapitaal ook kennis, ervaring en een netwerk in de sector. Het is belangrijk dat een fonds weet wat er in een sector speelt, zodat ze kunnen inspelen op kansen die zich voordoen en actief kunnen meedenken. Daarmee lijkt de onderneming een goede match te hebben gevonden bij Healthy.Capital. Maar niet alleen de onderneming kijkt naar een juiste match, ook een fonds als Healthy.Capital vraagt zich af wat het fonds kan betekenen voor de fase waarin het bedrijf zich bevindt. “Zijn wij ook een perfecte fit voor jullie? Het is eigenlijk zoals een huwelijk”, stelt Douwe Jippes van Healthy.Capital. Een juiste fit tussen investeerder en ondernemer is cruciaal in de verdere ontwikkeling en groei van jonge ondernemingen. 

MiGuide typeert Healthy.Capital niet als een investeerder die meekijkt, maar één die meehelpt. Vanuit het fonds is er dan ook veel contact met de onderneming, zeker in de eerste fase. Het fonds gebruikt een specifiek stappenplan om ondernemingen ook inhoudelijk ondersteuning te bieden. Zo stelt men samen met de onderneming een strategisch plan op, helpt men bij het opstellen van een financiële ‘roadmap’ en wordt het netwerk ingezet als hefboom voor groei. 

Soms helpt het om bij bepaalde partijen, zoals een zorgverzekeraar, aan tafel te gaan zitten. De aanwezigheid van het fonds is dan van toegevoegde waarde en kan deuren openen. “We zitten niet zelf achter het stuur, maar prepareren samen met de ondernemer de auto zodat zij kunnen gaan versnellen”, merkt Jippes op. 

E-health en zorgwinst 
E-health toepassingen spelen een belangrijke rol bij de innovatie in de zorgsector, met positieve opbrengsten voor verschillende betrokkenen, zoals MiGuide laat zien. Zo heeft het geven van zelfregie een significante impact op de patiënt. Door patiënten inzicht te geven in het medisch dossier en hun levensstijl, leren patiënten hoe ze zelf impact kunnen hebben. Daarnaast zorgt een verbetering in de levensstijl ook voor minder gebruik van medicatie en minder complicaties in de toekomst, waardoor een doorverwijzing mogelijk niet meer nodig is. Dit resulteert in meer efficiëntie in de zorgketen en minder belasting op de huisartsenpraktijk. Het verhoogde inzicht in patiëntgegevens en levensstijl helpt ook in het differentiëren in de behandeling van patiënten. Het is moeilijk om hier een prijskaartje op te plakken, maar de onderneming verwacht in de toekomst 500 euro per patiënt per jaar te kunnen besparen. 

Wat MiGuide zo bijzonder maakt, is dat het concept en principe één van de bouwstenen is om de zorg ook echt anders te gaan faciliteren. Door het open platform van MiGuide wordt een basis gelegd voor een open infrastructuur om data te kunnen uitwisselen in de zorg. Daarmee bewijst MiGuide dat een innovatieve toepassing in combinatie met slim geld een significante bijdrage kan leveren aan positieve veranderingen binnen de zorg.  

Over Seed Capital
Met de Seed Capital-regeling vullen private investeerders en de overheid gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De overheid investeert maximaal 50 procent mee in het fondsvermogen. Closed-end venture capital fondsen kunnen gebruikmaken van de Seed Capital-regeling. 

Meer informatie over de regeling is hier terug te vinden op de website van RVO.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wervelkolom
MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie
Kind in ziekenhuis
Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd
Innovaties Radiologie
Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie
duurzaamheid
Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.