Editie 06 2022

‘Toekomstbestendige zorg is zonder brede samenwerking onmogelijk’
16 december 2022

Gewoon contact zonder drempels

De afgelopen weken heb ik vele groepsdialogen met burgers mogen voeren over hun gewenste kwaliteit van leven en hoe die versterkt kan worden met digitale...

‘Transformatie van klinisch onderzoek gaat de zorg ingrijpend veranderen’

Mensen in hun thuissituatie betrekken bij wetenschappelijk onderzoek gaat de zorg ingrijpend veranderen, stelt Katie Baca-Motes van het Amerikaanse Scripps Research Digital Trials Center. Wearables,...

Haagse aanpak zorginnovatie: van proeftuin naar concrete resultaten

Den Haag groeit en vergrijst, en staat voor grote sociale en economische uitdagingen. Om de zorg toekomstbestendig te houden, versnelt de gemeente de ontwikkeling en...

‘Leefstijl moet integraal onderdeel van blended ggz-behandeling worden’

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is bijna een cliché, maar daarom niet minder waar. In de ggz is die aandacht voor een...

Combinatie papier en digitaal leidt tot inclusieve informatievoorziening

Momenteel vindt er een transformatie plaats van (voornamelijk) analoge zorg naar steeds meer digitale zorg. Deze transformatie heeft veel voordelen, zoals minder zorgkosten en een...

‘Frisse start voor nog betere regiosamenwerking’

Een ambitieus veranderprogramma aanjagen in corona-tijd. Het was zwaar, maar het lukte. Dankzij het perspectief van een nieuw ziekenhuis en de noodzaak tot inkrimpen in...

Technologie vreet stiekem de muren van de analoge organisatie op

Maandagmiddag, de diensttelefoon brengt slecht nieuws: de bestralingstoestellen liggen eruit! Snel handelen dus om het probleem in kaart te brengen én om de gevolgen te...

‘Er is nog veel winst te behalen in de behandeling van patiënten met astma’

Hoe kom je erachter of binnen je eigen afdeling patiënten op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg ontvangen? Saar van Nederveen en...

IZA is krachtige trigger voor zorgtransformatie

Bijna alle spelers, behalve de huisartsenkoepel LHV, hebben het Integraal Zorg Akkoord (IZA) ondertekend. Het IZA biedt volgens Nicole Lentink en Rogier van Hulten van...

IZA als impuls voor kwaliteit en betaalbaarheid

Zoals beschreven in het interview met minister Kuipers (pagina 21-25) is voor het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg het Integraal Zorgakkoord (IZA) in...

JA-JA-events in dezelfde praatbarak

Alweer een uitnodiging voor een event in mijn mailbox. De volgende thema's zijn geagendeerd: ‘Hoe de patiënt centraal zetten?’; ‘Data uitwisselen, wat met privacy?’; ‘Panel...

Transformatie naar de cloud voor de zorg van morgen

“Een stabiele digitale infrastructuur is geen vanzelfsprekendheid. Als wij niet op onze technologische ondersteuning en wifi kunnen vertrouwen, kunnen we onze zorg niet goed leveren....

Van moeten naar Willen, Kunnen en Durven

Wat word ik beter van digitalisering en informatisering? Wat als we morgen besluiten een dagje terug te gaan naar 'pen en papier'? Hierover spraken wij...

Interoperabiliteit: daar word ik blij van!

Het is weer een mooie volle agenda tijdens de commissie Kwaliteit en Veiligheid in ons ziekenhuis. Waar ik naar had uitgekeken en het onderwerp dat...

De Chief Nursing Information Officer is onmisbaar in zorgorganisaties

In Nederland werken ruim 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn de grootste gebruikersgroep van ICT in de zorg. Het is dan ook mooi dat in...

Lectoraat en practoraat wijzen Omring de weg naar toekomstbestendige zorg

Zorgaanbieder Omring heeft samen met Hogeschool InHolland een bijzonder lectoraat in het leven geroepen om inzichtelijk te maken welke kansrijke innovaties op het gebied van...

Mobiele zorgtechnologie zet stappen naar zorg op afstand

Veilig, betrouwbaar, snel en met enorm veel capaciteit voor zware toepassingen - zoals het live streamen van beelden: dat was in 2020 de belofte van...

Hoe financier je innovatie in de gehandicaptenzorg?

Duurzame invoering van zorgtechnologie is een van de pijlers van de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg. Wat kunnen zorgorganisaties doen om nieuwe technologische innovaties structureel gefinancierd te krijgen?...

AI-gedreven radiologie-innovaties van Philips Health

Eind november werd in Chicago de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA) gehouden. Philips Health toonde daar zijn nieuwste ontwikkelingen en...

Digitale nalatenschap of datatestament

De digitale uitwisseling van gegevens wordt steeds belangrijker: overal staan onze data. Zo zijn we in het leven continu onderhevig aan verandering. Dat betekent dat...

GZ-Plein daagt sociaal werkers uit om in beweging te komen

In de zorg gaat het vaak over samenwerken en technologische toepassingen in de zorg, stelt Arie de Vries, voorzitter van de Raad van Bestuur van...

De Wegiz gaat alleen werken met een opt out

Jacqueline van den Hil is tegenwoordig parlementariër voor de VVD, maar heeft haar sporen verdiend in de Zeeuwse zorgsector – onder andere als radiodiagnostisch laborant...

Ingrediënten voor een protocol bij inzet van zorgrobots

De inzet van zorgrobots is de afgelopen jaren toegenomen. Toch bestaan er onduidelijkheden rondom de inzet van zorgrobots op praktisch en technisch vlak, maar zeker...

Wat kunnen AI mens-machine toepassingen leren van sociale robots?

Kunstmatig intelligente (AI) toepassingen kennen tegenwoordig een hoog ontwikkeltempo. Je komt ze op steeds meer momenten in het dagelijks leven tegen. Zo doe je tegenwoordig...

Ikazia ziet nut van kennisverdieping over interoperabiliteit

Voor medewerkers van afdelingen medische techniek en ICT in ziekenhuizen is het zaak gerichte kennis te hebben over het ICT-jargon binnen de zorg. MedicalPHIT komt...

Nictiz verfijnt zes standaarden voor gegevensuitwisseling met patiënten

‘Inwoners van Nederland moeten in 2025 digitaal toegang hebben tot hun eigen zorggegevens. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen meer regie te nemen over hun gezondheid,...

Kennis is oneindig, maar we moeten sneller leren

Weet je het nog? De tijd dat je in collegezalen moest zitten. Klassikaal werd de stof gepresenteerd door een docent die gewichtig voor de groep...

‘We moeten realistisch blijven, het gaat stapje voor stapje!’

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de BgZ. Deze Basisgegevensset Zorg beschrijft gegevens die een zorgprofessional (bijna) altijd gebruikt bij de behandeling van zijn patiënt....

X-eHealth bevordert gegevens-uitwisseling binnen de EU

Een voedselvergiftiging op je vakantieadres in het buitenland, of een blessure opgelopen bij de lokale voetbalclub. In beide gevallen ontvang je de beste zorg als...

Digitale vaardigheid als basis voor betrokkenheid

Door een Google Alert op het thema digitale vaardigheden bereikte ons een bericht over een aanpak ter bevordering van digitale vaardigheden in België. We waren...

Cruciale rol Nederland bij vorming Europese Health ISAC

Hoewel de EU-lidstaten al jaren op allerlei gebieden intensief met elkaar samenwerken, is die internationale samenwerking nog lang niet optimaal als het gaat om de...

Skills Centres voorzien zowel in adequate opleidingen als in nascholing

De manier waarop chirurgen en andere medisch specialisten tot dusver werden opgeleid is alles behalve efficiënt en kost onnodig veel tijd. En dan te bedenken...

Van twee ICT servicemanagement-systemen naar één platform

Twee UMC’s met ieder hun eigen ICT-infrastructuur samenbrengen en door één samengevoegde ICT-organisatie laten ondersteunen. Voor die uitdaging stonden de Amsterdamse academische ziekenhuizen AMC en...

Zonder versnelde digitalisering dreigt de zorg te verzuipen

De invoering van digitale middelen in de zorg – zoals e-health – lijkt hard nodig om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, zorgverleners te...

Het allergrootste risico van Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt in menig glazen bol gezien als een geweldig instrument om onze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar AI kent ook...

Digitale strategie gaat niet over ICT

Met bijna een half miljoen gebruikers is BeterDichtbij een snelgroeiende digitale dienst in de Nederlandse zorg. Deze grote aantallen zijn mooi, maar uiteindelijk gaat het...