Registratie aan de bron verrijkt kennisplatform Amigo!

Binnen je zorginstelling gestandaardiseerde informatie-uitwisseling willen realiseren is één ding, maar hoe doe je dat dan? Waar moet je beginnen? Sinds begin 2021 helpt kennisplatform Amigo! van Nictiz zorgverleners met dit soort vragen. Zo zijn inmiddels alle berichten van de informatiestandaard Acute Zorg beschikbaar met een stappenplan voor implementatie en de volgende standaard staat al in de startblokken. Maar Amigo! is meer dan dat. Zo is afgelopen april informatie van Registratie aan de bron aan het platform toegevoegd. Dus ook voor inspirerende good practices, verdiepingssessies en handige tools om zelf aan de slag te gaan met eenmalig registreren van zorginformatie voor hergebruik, ben je bij Amigo! aan het juiste adres.

Het programma Registratie aan de bron startte in 2014 op initiatief van de acht universitaire medische centra en Nictiz. Later sloten ook NVZ, FMS en V&VN aan en stond het programma in het teken van implementatie in de medisch specialistische zorg.

Na acht intensieve jaren eindigde het programma afgelopen april. Registratie aan de bron stond voor betere zorg door eenmalig en eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik. Het programma ontwikkelde de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en de zibs (zorginformatiebouwstenen) die Nictiz beheert. Gedurende deze jaren werden diverse modellen, methodieken en handleidingen ontwikkeld die helpen bij implementatie en opschaling.

Ook is er een rijke verzameling good practices en praktijkervaringen opgetekend die laten zien waar mooie ontwikkelingen zijn en wie daarmee bezig is. Om de continuïteit van deze waardevolle informatie te waarborgen, heeft Registratie in de Bron gevraagd de informatie onderdeel van Amigo! te maken.

Rijke verzameling
Programmaleider Registratie aan de bron Carolien Bouma kijkt terug: “We hebben de afgelopen jaren enorm veel waardevolle kennis opgedaan en een rijke verzameling tools en good practices rond eenduidig en gestructureerd registreren ontwikkeld. We willen dat al deze middelen beschikbaar blijven voor iedereen die ermee aan de slag wil. Amigo! van Nictiz is daarvoor een prachtige én logische plek om de resultaten van Registratie aan de bron te borgen. Zo zijn de resultaten van Registratie aan de bron geborgd en beschikbaar voor zorgaanbieders die met zibs of de BgZ aan de slag gaan. Ik hoop dat Amigo! zo dé centrale plek wordt voor alle informatie rondom implementatie van informatiestandaarden in de zorg.”

Wanneer andere organisaties het voorbeeld van Registratie aan de bron volgen en hun tools en ervaring ook via Amigo! beschikbaar stellen, kan er volgens Bouma meer kruisbestuiving tussen verschillende partijen ontstaan en kunnen we van elkaar leren. Het is wel een must dat de informatie niet statisch wordt.

“Bezoekers moeten met elkaar in gesprek kunnen gaan, zodat ze samen oplossingen kunnen bespreken en kunnen doorontwikkelen. De verwachting is dat Amigo! later dit jaar in die mogelijkheid voorziet. Daarom hebben wij onze kennis-community rondom zib-compliance voorlopig ondergebracht op digitaleuitwisseling.nl, een initiatief van ons zusterprogramma Naar regionale oncologienetwerken. Het is belangrijk dat we blijven leren en blijven ontwikkelen.”

Continu proces
Leren en ontwikkelen is tevens de ambitie van Nictiz. Werken aan Amigo! is een continu proces. Nictiz wil met nog meer partners samenwerken om Amigo! te verrijken. Het is de bedoeling dat zorgaanbieders straks met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen. Amigo! moet uiteindelijk op laagdrempelige en toegankelijke wijze het gehele zorgveld ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van standaarden.

Standaarden zijn onmisbaar voor goede informatie-uitwisseling in alle zorgsectoren. Naast ontwikkeling en beheer, voelt Nictiz zich ook verantwoordelijk voor de bewezen toepasbaarheid. Kennisplatform Amigo! vervult daarbij een ondersteunende rol. Het biedt stapsgewijs alle handelingen die nodig zijn bij het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling. Zorgaanbieders kunnen met deze acties een plan van aanpak maken dat past binnen hun zorgorganisatie. Zo helpt Amigo! zorgaanbieders bij het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.


Het lagenmodel van Nictiz: alles dat informatie-uitwisseling in een zorgorganisatie raakt, is onderdeel (van de stappenplannen) in Amigo!: organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur.

Maar Amigo! biedt meer. Naast de handvatten bij de implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen, monitort het kennisplatform ook de implementatiegraad van informatiestandaarden in Nederland. Je ziet bijvoorbeeld in één oogopslag op welke plekken in Nederland een informatiestandaard is geïmplementeerd.

Primeur acute zorg
Informatiestandaard Acute Zorg had in februari 2021 de primeur bij de start van Amigo! Informatie rondom de implementatie van het Verwijsbericht van de huisartsenpost (HAP) naar spoedeisende hulp (SEH), werd als eerste toegevoegd. Daarna volgden: Opvraging professionele samenvatting en spoedmelding; Feedbackbericht van SEH naar ambulance; Verwijsbericht van meldkamer en SEH naar (waarnemend) huisarts; Rapportage van meldkamer, ambulance en SEH naar huisarts.

De toevoeging van het laatste bericht, Uitwisseling van meldkamer naar SEH en (waarnemend) huisarts, in maart van dit jaar, completeerde de serie. Daarmee bevat Amigo! nu alle praktische stappenplannen om digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorg te realiseren, conform de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’1. Deze ontwikkeling liep volledig in de pas met het programma Met Spoed Beschikbaar. Een aanpak die kenmerkend is en blijft voor Amigo!: zo veel mogelijk aansluiten op de wensen uit de praktijk.

Toekomst
Het toevoegen van de informatiestandaard Acute Zorg en het programma Registratie aan de Bron zijn afgerond. Het uitbreiden van Amigo! gaat echter onverminderd verder, want de volgende uitbreidingen staan alweer op stapel. Voor 2022 staan nog twee informatiestandaarden op de planning: eOverdracht en JGZ. eOverdracht is de informatiestandaard voor de verpleegkundige overdracht voor eenduidige en volledige overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens. JGZ is de informatiestandaard voor jeugdgezondheidszorg, die ervoor zorgt dat de zorgverleners op eenduidige wijze zorggegevens registreren en deze digitaal aan elkaar kunnen overdragen. Ook alle inhoudelijke kennis met betrekking tot implementatie die het programma eID heeft opgeleverd, voegt Nictiz dit jaar toe aan Amigo!.

Nictiz ontvangt graag input om te zorgen dat Amigo! aansluit op de behoeftes van het zorgveld. Neem contact op via amigo.nictiz.nl of neem contact op met Nienke Hooghiemstra (zie kader), projectleider Amigo! bij Nictiz.

CV


Nienke Hooghiemstra werkt als adviseur bij Nictiz. Zij was vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van het kennisplatform Amigo! en sinds april van dit jaar doet zij dit als projectleider. Daarnaast houdt zij zich bezig met het adviseren over de Wegiz en een duurzaam releasebeleid. Vanuit haar eerdere werkzaamheden als junior-onderzoeker op het gebied van e-health en als monitor van
klinische studies, kan zij haar ervaringen vanuit de wetenschap op het
zorgvlak meenemen in haar rol als adviseur.

Meer informatie:

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
World Conference
ICT&health World conference komt naar Limburg
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer
Heupairbag
Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar
Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis leiden een wereldprimeur met flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.
IC-beademingspilot mikt op minder longschade  
Geneesmiddelen
Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen
Samenwerking Thuismonitoring
Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt
ouderenzorg
Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd
psycholoog
2,5 miljoen voor praktijkonderzoek naar hybride ggz-zorg
patiënt
Telezorg-strategie vermindert aantal no shows drastisch
3D-Model Schouder
Schouderprothese in 3D-model aangemeten
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.