Succesvolle PGO-pilot bij Friese huisartsenpraktijk

Bij huisartsenpraktijk Wouterswoude in Friesland is een pilot afgerond met het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het was een kleinschalig experiment, maar de resultaten waren veelbelovend. De pilot verliep succesvol en zowel patiënten als zorgverlener zien kansen voor de toekomst.

Een PGO is een app of website waarin je levenslang informatie over je eigen gezondheid bij kunt houden, van behandelingen tot labuitslagen, medicijngebruik en inentingen. Deze PGO’s zijn momenteel volop in ontwikkeling. Meer dan 90 procent van de Nederlandse huisartsen heeft de eigen patiënt-systemen zoals een HIS al technisch klaar gemaakt om ze te ontsluiten voor PGO’s die werken volgens het MedMij-afsprakenstelsel.

De ziekenhuizen moeten binnen niet al te lange termijn volgen met het opstellen van hun EPD’s. Wel hebben zij uitstel gekregen om te voldoen aan de eis van stimuleringsprogramma VIPP 5 om aan te tonen dat per september 2022 minimaal 5 procent van hun patiënten binnen 30 dagen middels een PGO medische gegevens heeft opgevraagd.

Beantwoorden hulpvraag
Fase 1 van de pilot bij huisartsenpraktijk Wouterswoude bestond uit het beantwoorden van een hulpvraag van een patiënt via een PGO. Als patiënten (telefonisch) een vraag aan de assistent hadden gesteld, konden ze het antwoord in hun PGO terugvinden.

Vooraf was de verwachting dat patiënten het in gebruik nemen van een PGO als belemmerend zouden ervaren. Gedurende de pilot bleek dit niet te kloppen. De deelnemende patiënten gaven bovendien aan het prettig te vinden om het antwoord op hun zorgvraag terug te lezen in de PGO. Zij waardeerden de laagdrempeligheid en de efficiëntie ervan.

Ook gaven zij aan het prettig te vinden om het antwoord te kunnen bekijken op een tijd die hen goed uitkomt, bijvoorbeeld in de avond. Aanvullend gaven de patiënten aan het nuttig te vinden om, naast het antwoord op de zorgvraag, huisartsgegevens van eerdere contacten met de praktijk terug te lezen.

Korte duiding
Alle patiënten meldden dat zij het antwoord in de PGO op hun zorgvraag goed begrepen. In een aantal gevallen was het nodig om een aanvullende vraag te stellen aan de doktersassistent. In afsluitende interviews maakten sommige patiënten kenbaar dat een korte duiding van bijvoorbeeld labuitslagen vragen bij patiënten kan voorkomen. Dit sluit aan bij kwesties die spelen rondom inzage van bijvoorbeeld patiëntportalen van ziekenhuizen. Daarbij zijn artsen nogal eens huiverig om gegevens te delen uit angst dat patiënten deze niet of verkeerd zullen begrijpen.

Meerwaarde PGO
De slotvraag van het onderzoek luidde: wat maakt de PGO van meerwaarde? De deelnemende doktersassistent sprak de verwachting uit dat PGO’s op de langere termijn tijd zullen besparen. “Als je er straks een redelijk aantal patiënten met een PGO hebt, dan ga je er meer profijt van hebben”, aldus haar reactie. “Je hoeft niks meer te doen, maar je kunt wel je antwoord erin zetten. Dan valt het volgende telefoontje weg.”

Voordelen PGO-gebruik
Voor de patiënten waren de voordelen onder meer:

  • Het kunnen inzien van de eigen huisartsgegevens (en deze kunnen opslaan en/of doorsturen) over een langere periode.
  • Het bekijken van de huisartsgegevens op een eigen tijd.
  • Het kunnen nalezen van de informatie die de huisarts heeft verteld.
  • Beter in staat zijn om vragen te stellen over de eigen gezondheid op basis van de huisartsgegevens die in te zien zijn.

“Ik zou de PGO vaker gebruiken, ook bij het bloed prikken en sowieso bij andere dingen om dat terug te kunnen zien”, zei een van de patiënten daarover. “Door je gegevens in te zien heb je gespreksstof, om in gesprek te gaan met de arts”, aldus een ander.

Kijk voor meer informatie op https://www.pgo.nl

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wervelkolom
MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie
Kind in ziekenhuis
Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd
Innovaties Radiologie
Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie
duurzaamheid
Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.