Programma

Evenementen

Tip hier de redactie
NEN ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’_edited

Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht

 

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot 5 januari.

De nieuwe norm moet eisen bevatten voor de elektronische verwerking en uitwisseling van verpleegkundige informatie tussen zorgverleners.

De norm geldt voor alle activiteiten voor het verwerken en uitwisselen van verpleegkundige informatie in de Nederlandse gezondheidszorg. Hierbij worden  scenario’s en transacties gebruikt voor het uitwisselen van deze gegevens. De norm specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen zorgaanbieders moet voldoen. Hij is van toepassing op zowel de intra- als extramurale zorg; cure en care.

Wegiz
De minister voor Medische Zorg wil met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) meer regie nemen over de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Eén van de instrumenten daarvoor is de Meerjarenagenda Wegiz (MJA Wegiz) waarin de verpleegkundige overdracht is opgenomen.

Programma informatiebijeenkomst 12 januari 2023

  • 13:30 Welkom, Mirjam van der Gugten, NEN
  • 13:40 Kaders Ministerie van VWS, Raoul Zonnenberg, Ministerie VWS
  • 14:10 Samenhang Kwaliteitsstandaard en eOverdracht, Renate Kieft, V&VN
  • 14:40 Planning en werkgroep informatie, NEN
  • 15.00 Afsluiting

Belangstelling om mee te praten?
Alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan het normontwikkelingstraject. De voor het medicatieproces relevante stakeholders worden uitgenodigd voor deelname aan het ontwikkelingstraject. De informatiebijeenkomst gaat in op de aanleiding en relevante kaders van de ontwikkeling, de voorgestelde aanpak en de regels voor het normalisatieproces.

Meer informatie
Aanmelden voor deze startbijeenkomst kan via NEN evenementen. Voor meer inhoudelijke informatie over het traject en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Paul Vermeulen, consultant Zorg, Consument & Maatschappij, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Aanmelden

Deel dit evenement

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen