Programma

Evenementen

Tip hier de redactie
NEN-Wegiz

NEN-congres: ‘Samen vooruit met Wegiz”

 

Welke invloed heeft de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het zorgveld? Hoe verloopt het proces van het ontwikkelen van NEN-normen en hoe kunt u meedenken en daar een bijdrage aan leveren? Tijdens het congres wordt de Wegiz vanuit verschillende invalshoeken besproken. Naast het ministerie van VWS, komen partijen, die betrokken die zijn bij de ontwikkeling van normen en het certificatieproces, aan het woord.

Verder is er uiteraard aandacht voor de kant van het verhaal van de patiënt. Hiervoor is Hans Kazàn uitgenodigd. Hij is recentelijk in het nieuws geweest met betrekking tot zijn gezondheidsklachten. Hij zal zijn persoonlijke ervaringen delen rondom de gegevensuitwisseling van zijn patiëntgegevens in zowel Nederland als Spanje. Een mooie brug naar de ontwikkeling die in Europa speelt: het voorstel voor de verordening European Health Data Space (EHDS). Hiervoor is er een spreker van de Europese Commissie aanwezig. Uiteraard is er aandacht voor de impact van de EHDS op de Wegiz.

Na een plenaire sessie en een lunch, wordt u in de gelegenheid gesteld om twee workshops te volgen. Deze workshops worden aangeboden:

Voorbeeld rondom medicatie hoe NEN-norm, informatiestandaard en certificatie hand in hand gaan.

Medicatieoverdracht is een van de vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen. In het kader van deze gegevensuitwisseling is in april 2022 de eerste norm gepubliceerd: NEN 7503. De norm geeft eisen voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie. NEN 7503 verwijst naar de informatiestandaard MP 9.0. Momenteel wordt gewerkt aan het certificatieschema. Vanuit verschillende perspectieven wordt toegelicht hoe deze verschillende puzzelstukken op elkaar passen.

Het principe van de samenhang Wegiz, kwaliteitsstandaard, NEN-norm en informatiestandaard.

Juni 2022 is de ‘Handreiking standaarden en normen in relatie tot de Wegiz’ gepubliceerd. De handreiking legt uit wat de samenhang is tussen de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), kwaliteitsstandaarden, NEN-normen en informatiestandaarden. Tijdens de workshop wordt dieper ingegaan op deze samenhang.

Op weg naar een wettelijke verplichting.

Een wettelijke verplichting voor elektronische gegevensuitwisseling komt er niet zomaar. Welke stappen worden doorlopen om elektronische gegevensuitwisseling tot een wet te maken? VWS geeft niet alleen een toelichting op het proces, maar gaat ook met u in gesprek over wat dit betekent voor leveranciers en zorgaanbieders.

Certificatie en Wegiz: hoe werkt dat?

In het wetsvoorstel (Wegiz) wordt bepaald dat informatie-technologieproducten en -diensten moeten worden voorzien van een certificaat. Naast normen ontwikkelt NEN certificatieschema’s waarin de eisen voor toetsing worden vastgelegd. Certificerende instellingen certificeren op basis van NEN certificatieschema’s. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op de Certificerende Instellingen. Voor welke normen worden er certificatie ontwikkeld en hoe loopt dat proces? En welke onderwerpen staan op de planning om opgepakt te worden?

Wilt u meer informatie over het programma en u inschrijven voor het congres, dat kunt u HIER doen. Let op! Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar.

 

  • Wanneer: Dinsdag 13 september 2022 
  • Van 10:00 uur tot 16:00 uur
  • Waar: Muntgebouw Utrecht

 

Over de Wegiz

De wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat regelen dat zorgverleners gegevens verplicht elektronisch gaan uitwisselen en volgens welke afspraken de uitwisseling moet verlopen. De Wegiz is een kaderwet die het mogelijk maakt gegevensuitwisselingen aan te wijzen die verplicht elektronisch moeten plaatsvinden. Om afspraken aan de vereisten voor de uitwisseling eenduidig vast te leggen, verwijst de AMvB naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. De ‘taal’ en de informatie die uitgewisseld wordt, moeten gestandaardiseerd worden. Om dat te bereiken, is het zorgveld in samenwerking met NEN normen aan het opstellen. De verwachting is dat begin september 2022 het wetsvoorstel wordt besproken in de Tweede Kamer.

Aanmelden

Deel dit evenement

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen