Programma

Evenementen

Tip hier de redactie

Uw ervaring met zorginnovatie gezocht!

Welke rol kan digitale zorg spelen in het versterken van de burger en het ontlasten van de zorg? We hebben gezamenlijke doe- en denkkracht nodig om deze en andere vragen rondom digitale zorg te beantwoorden. Wat zijn werkende voorbeelden en waar loopt het vast? Welke veranderopgave ligt bij de gebruiker, zorgprofessionals, financiers en beleid, regulerende/toezichthoudende partijen? Het is een gezamenlijke opgave die we alleen samen kunnen beantwoorden met alle perspectieven aan tafel. Daarom nodigen wij u uit om mee te denken én te doen met de:

‘Digitale zorg en innovatie dialoog’

Datum, locatie, tijd

  • Donderdag 8 september
  • Zorginstituut Nederland, Willem Dudokhof 1, Diemen
  • Van 09:15 – 12:00
  • Na afronding van de sessie wordt door het Zorginstituut een vrijblijvende lunch verzorgd

Dit dialoog wordt georganiseerd door de Zorgzandbak. Dit is een initiatief van het Zorginstituut Nederland (ZIN) met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en heeft tot doel om digitale zorg onderdeel te maken van het geheel van passende zorg. Dit gebeurt door middel van het samenbrengen van de perspectieven en input van de burger en zorg-, kennis- innovatieve partijen en overheidspartijen. Wij willen ophalen waar men vastloopt op niveau van proces, technologie, regelgeving en financiering. En daarop een gezamenlijk aanpak creëren die tot nieuwe antwoorden leidt.  Dit doen wij concreet in de vorm van dialoogsessies met alle relevante stakeholders.

Context

De Zorgzandbak heeft in twee eerdere dialogen met innovators aanknopingspunten opgehaald en wil dit nu met een bredere groep toetsen, verdiepen en uitwerken in deze derde sessie. Om zo te komen tot een gezamenlijk beeld; een doe- en leeragenda voor wat ons als partijen samen te doen staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillen tussen technische- en procesinnovatie binnen de zorg, en hoe hiermee om te gaan. Deze en andere prangende (maar onderbelichte) onderwerpen komen aan bod.

Oproep

Wij zijn opzoek naar alle ervaring met zorgvernieuwing en digitale zorg om zo tot collectieve inzichten te komen en verkokering af te wenden. Wij gaan voortbouwen op de eerder opgedane kennis. In deze derde sessie zullen wij op basis van exemplarische voorbeelden een verdiepende stap zetten.

U kunt zich aanmelden door te mailen naar zorgzandbak@nfluence.nl. Mocht u vragen hebben dan kunt u dezen via deze weg stellen.

Deel dit evenement

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen