Programma

Redactieraad

Tip hier de redactie

Volg Jolande Tijhuis

Twitter LinkedIn Jolande Tijhuis

Jolande Tijhuis

Voorzitter Raad van Bestuur | VIGO Groep

Op 1 mei 2019 fuseerden ggz-instelling Vincent van Gogh (VvG) en de CONRISQ Groep (CG) in de VIGO Groep. De raad van bestuur breidde hiermee uit van twee naar drie mensen, met Jolande Tijhuis (voormalig rvb-voorzitter VvG) als nieuwe bestuursvoorzitter van de CG. Met de toetreding van VvG vorig jaar, is VIGO inmiddels de faciliterende moederstichting van acht ‘dochters’ in de jeugdzorg, de forensische zorg en GGZ.

Jolande studeerde Biologie en Bedrijfskunde, werkte als consultant voor Twynstra en Gudde in profit en non-profit, kreeg diverse carrièremogelijkheden in de private sector, maar koos voor een maatschappelijke functie. Haar brede ervaring en achtergrond komt goed van pas bij de transformatie die de Geestelijke Gezondheidszorg momenteel doormaakt.

‘Binnen de sector zie je een ontwikkeling die erop gericht is mensen met GGZ-klachten eerder en dichter in het eigen netwerk met behulp van alle formele, informele zorg en beschikbare technologie te helpen. In het verlengde daarvan hebben we de ambitie om de keten en het netwerk rondom de cliënt te versterken en de cliënt de mogelijkheid te geven zelf regie te voeren over het op- of afschalen van de zorg.  Waar het grootste deel van de sector vooral nog bezig is met het compenseren van veranderingen, hebben we met het Vincent van Gogh de afgelopen jaren al daadwerkelijk stappen gezet op dit vlak.’

De VIGO Groep wil gewoon doen over psychiatrie. De weg naar de psychiatrie moet eenvoudig te vinden zijn. En de cliënt moet zélf de touwtjes in handen hebben. Daarom werken we hard om het anders te doen in deze zorgsector. Met innovatieve zorg, effectieve samenwerking en out-of-the-box-behandelvormen wordt zorg weer toegankelijk én betaalbaar.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen