Programma

Redactieraad

Tip hier de redactie

Volg Jolande Tijhuis

Twitter LinkedIn Jolande Tijhuis

Jolande Tijhuis

Voorzitter Raad van Bestuur | Vincent van Gogh

Jolande Tijhuis  is sinds 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz-instelling Vincent van Gogh in Limburg. Vincent van Gogh behandelt jaarlijks gemiddeld 7.000 cliënten. Daarmee zijn zij de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden-Limburg en delen van Brabant.

Jolande studeerde Biologie en Bedrijfskunde, werkte als consultant voor Twynstra en Gudde in profit en non-profit, kreeg diverse carrièremogelijkheden in de private sector, maar koos voor een maatschappelijke functie. Haar brede ervaring en achtergrond komt goed van pas bij de transformatie die de Geestelijke Gezondheidzorg momenteel doormaakt.

‘Binnen de sector zie je een ontwikkeling die erop gericht is mensen met GGZ-klachten eerder en dichter in het eigen netwerk met behulp van alle formele, informele zorg en beschikbare technologie te helpen. In het verlengde daarvan hebben we vanuit Vincent van Gogh voor GGZ (VVG) de ambitie om de keten en het netwerk rondom de cliënt te versterken en de cliënt de mogelijkheid te geven zelf regie te voeren over het op- of afschalen van de zorg.  Waar het grootste deel van de sector vooral nog bezig is met het compenseren van veranderingen, hebben we met het Vincent van Gogh de afgelopen jaren al daadwerkelijk stappen gezet op dit vlak.’

Vincent van Gogh voor GGZ wil gewoon doen over psychiatrie. De weg naar de psychiatrie moet eenvoudig te vinden zijn. En de cliënt moet zélf de touwtjes in handen hebben. Daarom werkt Vincent van Gogh voor GGZ hard om het anders te doen in deze zorgsector. Met innovatieve zorg, effectieve samenwerking en out-of-the-box-behandelvormen wordt zorg weer toegankelijk én betaalbaar.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen