Programma

Redactieraad

Tip hier de redactie

Volg Laurens Rijpstra

Twitter LinkedIn Laurens Rijpstra

Laurens Rijpstra

Adviseur Patiëntenbelang | Patiëntenfederatie Nederland

Omdat ik er van overtuigd ben dat technologie de patiënt kan helpen en daarmee de zorg voor hen beter kan maken, wil ik bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de ICT in de zorg en de innovaties daaromheen. Persoonlijk heb ik veel ervaring met hoe de soms out dated ICT in de zorg niet bijdragen aan zorg die voor mij relevant is! Als lid van de redactieraad wil ik daarom vooral het perspectief van de patiënt, gebruiker over het voetlicht brengen.

“De digitale ontwikkelingen in de maatschappij hebben steeds meer  hun effect op de zorg. Ook in de langdurige zorg wordt meer en meer gebruik gemaakt van e-health en overige nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties. Toch ligt de nadruk vaak op de cure terwijl er ook in de care en ondersteuning van mensen grote kansen liggen.”

“Bij Patiëntenfederatie Nederland zijn we heel actief op het gebied van e-health, door middel van een website, patiëntenambassadeurs en projecten die we uitvoeren om de regie van patiënten te vergroten, zoals MedMij. Want dat is vanuit patiënten gezien het belangrijkste doel van e-health, regie over je leven, inclusief zorg en ondersteuning.”

 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen