Programma

eConsult
Tip hier de redactie

eConsult

Een e-consult is een digitaal schriftelijk consult. De NZa hanteert hiervoor in haar beleidsregels de term e-mailconsult. De prestatie ‘E-consult’ bestaat niet in de beleidsregels van de toezichthouder. Een gevoerd e-consult kan tot één van de onderstaande drie declaratiesoorten leiden, afhankelijk van de feitelijk geleverde prestatie:

  • E-mailconsult, als de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkter is dan een regulier consult.
  • Regulier consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een regulier consult wordt geboden.
  • Dubbel consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel consult wordt geboden.

In alle gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat voldaan moet zijn aan de voorwaarden die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld in de KNMG-richtlijn Online arts-patiëntcontact​.

​Het mogen declareren van de prestatie staat los van wie in de praktijk de zorg verleent. Dit betekent dat zowel een huisarts, praktijkondersteuner als assistent een e-consult mogen voeren. Het is aan de huisarts om te beoordelen welke prestatie hij/zij declareert, zolang het maar gebaseerd is op de feitelijke situatie en het een consult betreft, aldus de NZA.

Sinds 1 januari 2018 krijgen medisch specialisten e-healthconsulten op de polikliniek op eenzelfde wijze vergoed als een fysiek poliklinisch herhaalbezoek. Dat heeft de NZa bepaald. Het gaat daarbij niet alleen om mail, maar ook om videoconsulten. Medisch specialisten doen al langer aan digitale alternatieven voor een fysiek consult. Maar omdat er geen passende zorgprestatie voor stond en dus geen vergoeding, ontbrak een belangrijke stimulans om deze zorg te innoveren en meer rondom de patiënt te organiseren. De NZa wil het gebruik ven e-health stimuleren in het kader van kostenbesparing en kwaliteitsverbetering in de zorg.

Delen:

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen