EHDS

Kuipers: ‘PGO’s moeten in 2025 goed gevuld zijn’

In de kamerbrief van 11 mei 2023 schetst de minister hoe hij in 2025 tot goed gevulde en goed werkende PGO’s voor iedereen wil komen....

Patiënt gebaat bij Europese uitwisseling patiëntsamenvatting

Wanneer je als Nederlander in een Europees land al dan niet acute medische zorg nodig hebt, is het van belang dat de dienstdoende zorgverleners ter...

Over puzzels en Lego: beschikbaarheid versus uitwisseling van data

De afgelopen tijd is databeschikbaarheid voor zorg en gezondheid als term veel in het nieuws, bijvoorbeeld om tot goede AI-toepassingen te komen (1). Het lijkt...

VWS beantwoordt top 5 vragen over Wegiz

Het ministerie van VWS was aanwezig op het ICT&health congres op 30 januari 2023. Vertegenwoordigers van VWS merkten dat bezoekers flink wat vragen hadden over...

Deloitte: EHDS leidt tot ‘unbundling of healthcare’

Er is binnen de zorg veel te doen over het Europese wetsvoorstel voor het delen van zorgdata, de EHDS. Deloitte schetst een scenario dat deze...

Kuipers beantwoordt Wegiz-vragen van Eerste Kamer

Het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is door de tweede kamer aangenomen en wordt nu in de Eerste Kamer behandeld. Deze mag uiteindelijk...

Denktank: Finland is inspiratiebron EHDS

Team InnovatieLab van IKNL organiseerde met KWF medio december 2022 een bijeenkomst over EHDS en het secundaire gebruik van kankergegevens. Hierbij waren leden van de...

EHDS-meet up: eensgezindheid over delen data in EU

Tijdens de EHDS-meet up op 14 december 2022 is een intentieverklaring getekend omtrent het internationaal delen van elektronische patiëntsamenvattingen. Het ministerie van VWS, het Nederlands...
Delen: