infrastructuur

Nieuw Europees project XpanDH moet gebruik Europese formaat aanjagen

Patiëntsamenvattingen delen en elektronisch voorschrijven. Deze diensten zijn al beschikbaar binnen MyHealth@EU1, de Europese infrastructuur voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens waarop ook Nederland is aangesloten....

Proactieve ICT-monitoring in de zorgsector

In het Zorghuis van de Toekomst hechten we veel belang aan continuïteit van uw ICT-infrastructuur. Betrouwbare ICT-infrastructuur die 24/7 operationeel is, is specifiek voor de...

‘Digitale nachtzuster geeft ouderenzorg extra ogen’

Valpreventie bij bewoners is binnen zorginstellingen een belangrijke uitdaging en verantwoordelijkheid. Bestaande oplossingen, zoals alarmkoorden en op het lichaam gedragen valdetectoren, zijn doorgaans vrij inaccuraat....

Succes ketenzorg cure en care borgen met innovatie en juiste financiering’

Ketenzorg realiseren tussen cure en care begint met samenwerking tussen mensen en het vernieuwen van processen. Technologie speelt hierbij een belangrijke faciliterende rol, weten bestuursvoorzitters...

Als het netwerk de levensader van de zorg wordt

Uit een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat de uitgaven voor gezondheidszorg de komende vijftien jaar in bijna...

Zorg op afstand dichterbij, maar we zijn er nog niet

Het gebruik van digitale zorg heeft tijdens de coronacrisis een enorme vlucht genomen: 64% van de huisartsen begon met beeldbellen en in de GGZ werd...
Delen: