Onderwijs

iXperium Health brengt innovatie verder

Alle professionals in zorg, welzijn, sport en onderwijs krijgen in hun werk te maken met ICT en technologie. Vanuit het brede netwerk iXperium Health ondersteunen we...

Masterstudenten Inholland ontwikkelen e-health toepassingen

Binnen de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice1 (AHIP) van Inholland wordt aandacht besteed aan het ontwerpproces van een e-health toepassing met nadruk op gedragsverandering van...

Gijs Terlouw associate lector Health Innovation & Simulation Learning NHL Stenden

Gijs Terlouw gaat per 1 september aan de slag als associate lector Health Innovation & Simulation Learning bij NHL Stenden Hogeschool. In deze functie gaat...

Biosensor spoort hersenletsel op

De internationale studentencompetitie SensUs, georganiseerd door een gelijknamig studententeam van de TU Eindhoven, heeft dit jaar als doel gesteld om traumatisch hersenletsel sneller op te...

Eenheid van Taal essentieel voor alle zorgdomeinen

Hoe beschrijf je de aandoening van een patiënt? Heb je het over een hartaanval of een myocardinfarct? In de zorg telt niet alleen elke minuut,...

Borgen van eerlijkheid bij het gebruik van AI in de zorg

Wereldwijd zijn er veel initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) die gebruik maken van slimme algoritmen, die op basis van trainingsgegevens meer verbanden...

Nieuwe Nictiz-leergang Medisch terminoloog helpt met Eenheid van Taal

Hoe beschrijf je de aandoening van een patiënt? Heb je het over een hartaanval of een myocardinfarct? In de zorg telt niet alleen elke minuut,...

MCL, NHL Stenden gaan VR inzetten voor simulatietrainingen

NHL Stenden Hogeschool en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) gaan ‘virtual reality’-scenario’s ontwikkelen om zorgmedewerkers van het Friese ziekenhuis simulatietrainingen te bieden. Het MCL verwacht...

Kort zorgnieuws: nieuwe aanpak diagnostiek, betere informatieveiligheid

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere...

Lectoraat ‘Technologie voor Gezondheid’ werkt aan toekomstbestendig maken zorg

Op 6 juni jongstleden hield dr. Maurice Magnée zijn installatierede als lector ‘Technologie voor Gezondheid’, met als titel ‘De Toekomst is Nu’. Vanuit zijn achtergrond...

Succesvolle technische innovaties vergen meer praktijkgericht onderzoek

Om de toenemende druk en kosten in de zorg- en welzijnssector te beperken, wordt de inzet van technologie steeds belangrijker (1,2) en gestimuleerd door de...

Leren en ontwikkelen in de zorg

Volgens de L&D in de zorg monitor 2023, uitgevoerd door Sparkey/Motivaction in opdracht van Noordhoff Professional, voorspellen veel HR- en L&D professionals in de zorg...

NHL Stenden in top 3 Onderwijspremie met ‘Future proof nurses’

Hogeschool NHL Stenden is opnieuw in de top 3 geëindigd bij de strijd om de Nederlandse Onderwijspremie van het ministerie van OCW. Donderdag 29 juni...

Toekomstverkenning onderwijs en onderzoek

In 2022 heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangekondigd dat er een toekomstverkenning komt naar het stelsel van onderwijs en onderzoek. Vanwege...

Allereerste geneeskundefaculteit beschikt over digitale snijtafel

Als eerste geneeskundefaculteit heeft de VU in Amsterdam de beschikking over een digitale snijtafel. Met dit geavanceerde apparaat kan op instructieve wijze onderwijs worden gegeven...

Slimmer leren in minder tijd én betere keuzes maken

Maastro in Maastricht doet succesvol onderzoek naar slimmer leren. “Om kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden, moeten in de nabije toekomst vooral radiotherapeutisch laboranten sneller en...

Jongeren met autisme ontwerpen hun eigen technologie

Ontwikkelaars van zorgtechnologie betrekken gebruikers steeds vaker bij het ontwerpproces, zodat de technologie beter aansluit bij de voorkeuren en wensen van deze gebruikers. Dit participatief...

V-Model toont competenties zorg- en welzijnsprofessionals in omgang met technologie

Technologische innovaties kunnen helpen om persoonlijke, effectieve en efficiënte zorg en ondersteuning te bieden. Dat vraagt echter wel wat van de zorg- en welzijnsprofessionals (hierna:...

CNIO en CMIO: The Final Battle?

Relatief nieuw binnen de gezondheidszorg zijn de functies van Chief Nursing Information Officer (CNIO) en Chief Medical Information Officer (CMIO). Wat doen ze eigenlijk? Wat...

Beleven doet beklijven!

Wie kent dit fenomeen? Je koopt een kast bij een meubelgigant en gaat direct aan de slag zonder ook maar even in de handleiding te...

Slimmer leren bij Maastro: kortere opleiding van hoger niveau

Maastro in Maastricht onderzoekt de mogelijkheden van slimmer leren: meer kwaliteit in minder opleidingstijd. “Om kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden moeten in de nabije toekomst...

Voorspellen verslechtering patiënt tijdens ziekenhuisopname

Voorspelmodellen spelen een steeds belangrijker rol in de toekomst, als ondersteuning van de verpleegkundige of de arts in het zorgproces. Reden voor Joost de Groot,...

Hoe kom je tot een virtuele diabeteskliniek?

Passende hybride zorg: thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan. Dit staat onder andere centraal in het Integraal Zorg...

Samenwerking Saxion en Deventer Ziekenhuis: opleiding, onderzoek en innovatie

Saxion Hogescholen en Deventer Ziekenhuis gaan samen uitdagingen in de zorg aanpakken, zoals krapte op de arbeidsmarkt en hoe te digitaliseren. De twee partijen werken...

Skills Centres voorzien zowel in adequate opleidingen als in nascholing

De manier waarop chirurgen en andere medisch specialisten tot dusver werden opgeleid is alles behalve efficiënt en kost onnodig veel tijd. En dan te bedenken...

Lectoraat en practoraat wijzen Omring de weg naar toekomstbestendige zorg

Zorgaanbieder Omring heeft samen met Hogeschool InHolland een bijzonder lectoraat in het leven geroepen om inzichtelijk te maken welke kansrijke innovaties op het gebied van...

De Chief Nursing Information Officer is onmisbaar in zorgorganisaties

In Nederland werken ruim 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Zij zijn de grootste gebruikersgroep van ICT in de zorg. Het is dan ook mooi dat in...

Skills Centres voorzien in adequate opleidingen en nascholing

De manier waarop chirurgen en andere medisch specialisten tot dusver werden opgeleid, is alles behalve efficiënt en kost onnodig veel tijd. En dan te bedenken...

Onderzoek naar geschiktheid gestructureerde verslaglegging MRI Schouder

De uitwisseling van medische informatie kan bevorderd worden door gestructureerde verslaglegging. Hoewel die mogelijkheid bestaat, vindt in de praktijk veel verslagging nog ongestructureerd plaats, merkte...

30 jaar master Advanced Health Informatics Practice: Terug- en vooruitblik op bruggen bouwen tussen zorg en ICT

De master Advanced Health Informatics Practice (AHIP) van hogeschool Inholland is een opleiding op het snijvlak van zorg, welzijn en ICT1. Komend studiejaar is het...

Arbeidsmarktproblematiek vraagt om creatieve oplossingen

In de zorg is de arbeidsmarktproblematiek groot. De verwachting is dat deze problematiek de komende jaren nog nijpender wordt. Om er zeker van te zijn...

Aanpak arbeidsmarktproblematiek: meer en beter opleiden met VR

In de zorg is de arbeidsmarktproblematiek groot én groeiend. Om er zeker van te zijn dat zorg betaalbaar en van goede kwaliteit blijft, moeten we...

‘Maak technologie in langdurige gehandicaptenzorg vanzelfsprekend’

Technologie kan voor mensen met beperkingen grote waarde hebben. Zo kunnen technologische oplossingen ervoor zorgen dat iemand meer zelfredzaam wordt, meer kan participeren in de...

De rol van de zorginformaticus bij Zorginnovaties

Een groeiend aantal mensen is werkzaam op het snijvlak van zorg en ICT. Dit kunnen functioneel beheerders zijn, maar ook adviseurs bij innovaties. Of ze...

De rol van de zorginformaticus bij Zorginnovaties

Een groeiend aantal mensen is werkzaam op het snijvlak van zorg en ICT. Dit kunnen functioneel beheerders zijn, maar ook adviseurs bij innovaties. Of ze...

Bibliotheken bieden lesmateriaal over digitale zorgtoepassingen

Stichting Digisterker heeft lesmateriaal gemaakt over digitaal contact in de zorg. Het materiaal is onderdeel van het lesprogramma DigiVitaler, dat wordt ingezet in bibliotheken in...

3D-model vrouwelijke anatomie moet gendergelijkheid bevorderen

Elsevier heeft een nieuw 3D-model van het vrouwelijk lichaam ontwikkeld. Het model geeft volgens de uitgever wetenschappers en studenten in het medische veld een betere...

Snijvlak ICT en sociaal werk vraagt om nieuwe professional

Zorg en welzijn groeien steeds meer naar elkaar toe. De ontwikkelingen in het zorgdomein tonen het nut en de noodzaak van het opleiden van zorgprofessionals...

Protocollen van Vilans beter toegankelijk voor studenten

Mijn Vilans Protocollen zijn toegankelijker gemaakt voor de onderwijssector en onderzoeksorganisaties. Hierdoor hebben studenten, onderwijzers en onderzoekers eenvoudige en snelle toegang tot deze info. De...

Infographic helpt bij integreren technologie in zorgonderwijs

Zorgprofessionals krijgen in de praktijk steeds meer te maken met een brede waaier aan technologie. Denk alleen maar aan COWS op verpleegafdelingen, apps, e-learnings en...

Interprofessionele samenwerking tussen zorg- en technologie-opleiding

Het is al langer bekend: goede e-health toepassingen ontstaan door een goede interactie tussen de technische-, zorg- en welzijnsprofessional. Elkaar begrijpen is daarvoor noodzakelijk: wat...

Campagne moet zorg aantrekkelijk maken voor jongeren

Tijdens een bijeenkomst in het Health Experience Center Slotervaart (HECS) van het ROC van Amsterdam is de campagne ‘Zorg in de toekomst’ gelanceerd om meer...

Nederlands en Vlaams zorgpersoneel opgeleid in gebruik zorginnovaties

Het komende jaar worden 35 medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties opgeleid om ervoor te zorgen dat zorginnovaties ook in de praktijk duurzaam worden geïmplementeerd...

Nederlands en Vlaams zorgpersoneel opgeleid in gebruik zorginnovaties

Het komende jaar worden 35 medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties opgeleid om ervoor te zorgen dat zorginnovaties ook in de praktijk duurzaam worden geïmplementeerd...

Virtual Learning Lab voor verpleegtechnische vaardigheden

Utrechtzorg kondigt een virtueel leerplatform aan om de groeiende problemen met het tekort aan personeel in de sector Zorg en Welzijn aan te pakken. Het...

Scholing op het snijvlak van zorg/welzijn en ICT

Er wordt vaak gezegd dat zorg/welzijn en ICT twee verschillenden werelden zijn. Echter, als we kijken naar de toepassing van ICT in deze sector is...

TU’s werken in 4TU.Health samen aan medische innovaties

De vier Technische Universiteiten die Nederland telt (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Universiteit Wageningen) bundelen voortaan hun kennis en kunde op het gebied...

Werken op het snijvlak van Zorg, Welzijn en ICT

Er is een groeiende behoefte aan werknemers op het snijvlak van Zorg, Welzijn en ICT. De vraag is hoe we de mogelijkheden die ICT biedt...

HTS wil regionale aanpak zorgtransformatie stimuleren

Alles is gezondheid start in november dit jaar met de Health Transformation School. De organisatie wil lokale sleutelfiguren, regionale coördinatoren en netwerkregisseurs ondersteunen rondom het...

Vitalys, Fontys ontwikkelen digitale rondleiding woonlocatie

Zorginstelling Vitalis en Fontys Hogeschool ICT hebben een toepassing ontwikkeld om ervoor te zorgen dat (nieuwe) bewoners van een Vitalis-locatie zich snel thuis voelen. Op...

Toolkit moet zorgopleidingen op weg helpen met ehealth

Een toolkit moet docenten en studenten van zorgopleidingen de weg wijzen in het oerwoud aan zorgtechnologie en digitale (ehealth-)toepassingen. Technologie is in de zorg niet...

Meer kwaliteit van leven thuiswonende geriatrische revalidanten

Living labs zijn in opkomst. Deze levende laboratoria zijn realistische experimentele omgevingen, waarin onderwijs, overheden, werkveld en andere partijen samen werken aan innovatieve oplossingen voor...

Zijn dit de zorgberoepen van de toekomst?

Er zijn al veel beroepen verdwenen uit de maatschappij: de kolenboer, de spoorwachter, de voddenboer, de scharensliep, de telegrafist, ponstypist en de melkman. Geen idee...

PIT overhandigt kennisagenda praktijkgericht onderzoek aan VWS

PIT - Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn - heeft gisteren tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie de PIT Kennisagenda aangeboden aan Chris Flim van...

Job van ’t Veer lector ‘Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn’

Het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool beëdigt donderdag 27 mei Dr. Job van ’t Veer als lector van het lectoraat ‘Digitale Innovatie in...

Rotterdamse versie Health Innovation School van start

Tot en met 5 mei kunnen zorgprofessionals die zich bezig willen houden met innovatie in hun vakgebied zich aanmelden voor een nieuw opleidingstraject. De Health...

AI-onderwijsproject UMCG krijgt subsidie EIT

Een AI-onderwijsprojectvoorstel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is geselecteerd voor het educatieprogramma van Europees samenwerkingsverband EIT Health. Volgens het UMCG een flinke stap...

Livestreamen uit OK helpt medisch onderwijs

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis (Delft) kan voortaan operaties vanuit de operatiekamer live streamen. Het ziekenhuis spreekt over een nieuwe stap in medisch onderwijs op...

Transformeren kun je leren

Digitale transformatie is hard nodig, anders loopt het spaak met het Nederlandse zorgstelsel. Dat lukt alleen met een andere vorm van leiderschap en bekostiging. Een...

Digitaal ondernemerschap: TRANSFORMEREN KUN JE LEREN

Afgelopen week ging mijn allereerste mini-opleiding Digitaal ondernemerschap aan de slag. Een hele diverse groep mensen uit allerlei delen van de zorg verzamelde zich op...

West-Friesland levert bruggenbouwers techniek en zorg

In oktober 2020 begon de post-hbo leergang ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’. Een leergang, voortgekomen uit het samenwerkingsverband Talent Academy Westfriesland. Het ActieLeernetwerk...

Kort zorgnieuws: thuismonitoring coronapatiënt; verpleegkundige kennisbank

Ook deze week ontving de redactie van ICT&health weer een flink aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart,...

Frans van Houten: inzetten op groeigebieden, leven lang leren

Nederland moet inzetten op nieuwe groeigebieden en op het faciliteren van een leven lang leren. Alleen zo kan ons land over een jaar of vijf...

Online zorgonderwijs volgen? Doe het samen!

Een van de vele veranderingen die de zorg de afgelopen drie maanden heeft moeten doorstaan is het digitaal, op afstand, opleiden van zorgmedewerkers. Dit is...

LUMC stelt AR-app beschikbaar voor studenten

Geneeskundestudenten aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunnen met de nieuwe augmented reality-applicatie AugMedicine: Lung cases straks sneller verschillende longaandoeningen herkennen. De applicatie werd...

Steeds meer aandacht voor digitale vaardigheden in de zorg

‘Als ik moet inloggen op een computer, breekt het zweet me uit.’ Zomaar een uitspraak van iemand die we ‘digitale starter’ noemen. Mensen die gekozen...

‘MRI-technologie zeer veelzijdig, maar ontwikkelproces kan sneller’

MRI-technologie is enorm veelzijdig en biedt nog veel mogelijkheden om meer te ontdekken over de werking van het menselijk brein. Wel kan het proces van...

Digitale gezondheidsvragenlijst goed ontvangen door ouders – GGD

Een nieuwe digitale gezondheidsvragenlijst voor ouders van 5 en 10-jarige kinderen op basisscholen is goed ontvangen. Ouders vinden de lijst informatief, de lijst helpt hen...

UvA benoemt tweede universiteitshoogleraar AI

De Universiteit van Amsterdam benoemt dr. Ivana Išgum per 1 september 2019 tot nieuwe universiteitshoogleraar op de leerstoel AI and Medical Imaging. Ivana Išgum is,...
Delen: