Wetgeving
Wetgeving zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de rechtsleer, gewoonten zijn rechtsbronnen.

Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid

Parallel aan het Integraal Zorgakkoord IZA) en de Green Deal 3.0 voor de zorg, is ook op Europees niveau werk gemaakt van de verplichting voor...

Bianca Rouwenhorst, VWS: ‘Samenwerking en vertrouwen must voor digitalisering’

De groeiende digitalisering in en van de zorgsector – zeker sinds de snelle opschaling tijdens de coronapandemie – doet de roep om meer regie van...

Inwerkingtreding Wegiz mooie mijlpaal op een grote reis

Wie dacht dat met het aannemen van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) het stof is neergedaald en alle betrokkenen op hun lauweren...

Een kijkje achter de schermen in de onderhandelingen op de EHDS

Benieuwd hoe de onderhandelingen over de European Health Data Space (EHDS) er aan toe gaan? Roger Lim, coördinerend beleidsmedewerker EHDS bij het ministerie van Volksgezondheid,...

Wat betekent NIS2 voor jouw cybersecurity?

NIS2 komt eraan. Deze Europese Network and Information Security directive volgt NIS1 op, in Nederland bekend als de NIB uit de Wet Beveiliging Netwerk- en...

Nationale Visie en Strategie zet lijnen uit voor de toekomst

Vergrijzing. Personeelstekorten. Toenemende complexiteit, kosten en administratieve lasten. Het zijn enkele ontwikkelingen die maken dat de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg steeds verder onder...

Opt-out dilemma: groot verschil tussen willen en kunnen

De Eerste Kamer heeft op 18 april ingestemd met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Wat betekent dit nu precies voor toestemmingen in...

Wat is je aansprakelijkheid bij de inzet van zorgrobots?

De inzet van sociale en zorgrobots vergt niet alleen technische kennis, zo bleek uit onderzoek naar de inzet van zorgrobot Tessa (van Tinybots). Er komt...

VWS komt met Nationale Visie op gezondheidsinformatiestelsel

Met de donderdag 6 april uitgebrachte Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel wil het ministerie van VWS digitalisering van en informatievoorziening binnen de zorg in goede...

Nationale Visie: verhelderend zicht op zorg van morgen

Om goede zorg te kunnen (blijven) geven aan alle burgers in Nederland moet de zorg toekomstbestendig worden. Uitdagingen als de toenemende zorgvraag en de arbeidsproblematiek...

Internetconsultaties BgZ en Medicatieafspraak van start

Onlangs zijn twee internetconsultaties van start gegaan op het gebied van standaarden voor gegevensuitwisseling. Het gaat om twee belangrijke bouwblokken voor standaard, veilige gegevensuitwisseling: Basisgegevensset...

Theo Hooghiemstra: ‘Nu is de tijd om de EHDS te verbeteren’

De Europese dataverordening EHDS kent veel positieve elementen, maar kent zeker ook nog verbeterpunten. Alle lidstaten van de EU kunnen dergelijke verbeterpunten aanvoeren om zo...

EHDS: ambitieus maar mogelijk, complex maar beheersbaar

Lukas Wrosch, student Global Health aan de Universiteit Maastricht, schreef een masterscriptie over European Health Data Space (EHDS). In zijn masterscriptie analyseert Wrosch het stappenplan...

Invoering EHDS gaat bedrijfsleven tot drie miljard euro kosten

Mogelijk moeten aanpassingen gemaakt worden aan het zogeheten Spoor 2 in de Wegiz. Dit spoor bepaalt op welke wijze digitale gegevensuitwisseling tot stand moet komen....

Kuipers: komst EHDS maakt Wegiz niet overbodig

De komst van Europese regelgeving (EHDS) met betrekking tot primair en secundair (her)gebruik van medische gegevens maakt het Nederlandse wetsvoorstel dat elektronische gegevensuitwisseling in de...

Wegiz: Eerste Kamer nu aan zet  

Het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) is op 27 september 2022 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Wat zijn de gevolgen van een aantal aangenomen...

‘Goede gegevensuitwisseling moet ook zonder wetgeving mogelijk zijn’

Het is mooi dat de jaren geleden aangekondigde wetgeving om digitale gegevensuitwisseling te verplichten (Wegiz) nu eindelijk richting de eindfase gaat. Maar waarom is er...

EHDS: nu al beginnen met plukken laaghangend fruit

Data eenvoudiger uitwisselen en hergebruiken binnen de European Health Data Space (EHDS) is een kans voor Europa weer mee te komen met andere regio’s in...

Kort zorgnieuws: Aanmeldzuilen Catharina; Digitale onboarding; IZA en Wegiz, en meer

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel...

Grote belangen op het spel bij invoering EHDS

Zolang patiëntgegevens in silo’s blijven staan en dus niet of moeilijk uitgewisseld kunnen worden, blijft de zorg versnipperd en inefficiënt. Tijdens het European Health Forum...

Interactieve beslisboom digitale gegevensuitwisseling

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg is al lang geen nieuwigheid meer. Steeds meer zorgaanbieders maken er gebruik van. Een van de belangrijkste factoren waar goed...

Geeft European Health Data Space patiënt straks regierol?

Minister Kuipers van VWS heeft in zijn Kamerbrief van 23 juni 2022(1) laten weten in te zetten op de doorontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Ook...

EHDS leidt niet tot een Europees systeem zorgdata

Het Europese voorstel voor de European Health Data Space (EHDS) gaat niet leiden tot één systeem voor Europese zorgdata. Wel moet de EHDS patiënten waar...

Veel Europese plannen om gezondheidszorg te hervormen

Wat doet de Europese Commissie momenteel op het gebied van gezondheidszorg? Andrzej Rys is sinds 16 jaar directeur van de afdeling Health Systems, Medical Products...

Denk mee en reageer op het concept Begiz

De komende weken, tot en met 14 juli, is het ministerie van VWS op zoek naar reacties op het concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg...

Denk mee en reageer op het concept Begiz

De komende weken, tot en met 14 juli, is het ministerie van VWS op zoek naar reacties op het concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg...

‘Europese toegang tot medische gegevens grote stap vooruit’

Europabrede toegang voor burgers tot hun medische data is een grote stap vooruit, meent Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Schouw reageert op...

AVG, wat moet je ermee?

Zorgorganisaties beschouwen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vaak als een hinderpaal. Tegelijkertijd willen ze wel ruimte geven aan zorgtechnologie die cliënten meerwaarde biedt. Bij de...

Minister Kuipers wil uitstel behandeling Wegiz

In de loop van deze maand stond in de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het programma....

AVG lang niet altijd hinderpaal bij inzet domotica

Bij de inzet van zorgtechnologie worden gegevens van cliënten opgeslagen en dat moet volgens de AVG-richtlijnen. In de praktijk blijkt dat beter samen te gaan...

Pleidooi voor meer focus bij invoeren Wegiz

Begin april bespreekt de Tweede Kamer het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). In aanloop hiernaartoe vraagt een aantal branche- en koepelorganisaties uit de...

ZN: ‘Wegiz mist enkele belangrijke onderdelen’

In een brief aan de Tweede Kamer stelt Zorgverzekeraars Nederland dat de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) een aantal onderdelen mist. Zo willen zij onder...

Nieuwe beslishulp moet belangenverstrengeling voorkomen

De nieuwe website hoeblijfikonafhankelijk.nl moet zorgprofessionals helpen om een zorgvuldige afweging te maken bij het voorkomen van belangenverstrengeling. Samenwerking met leveranciers van geneesmiddelen en medische...

Wat de zorg kan leren van… zorginvesteerders

Ik werk nu bijna 20 jaar in de zorg en zet me al die tijd al in voor het verbeteren ervan. Hoe mooi is het...

Rivierenland begint actie voor toestemming delen gegevens

Ziekenhuis Rivierenland (Tiel) is begonnen met een actie om patiënten te wijzen op het belang van het geven van toestemming (opt-in) om medische gegevens te...

FMD-scannertool apothekers is klaar voor gebruik

De Falsified Medicines Directive (FMD)-scannertool is klaar voor gebruik. Apothekers kunnen hun scanner voor medicatieverpakkingen zo makkelijker controleren op onjuiste instellingen en waar nodig opnieuw...

‘Deze privacywetgeving kan je dood zijn’

Om elektronische uitwisseling van medische gegevens mogelijk te maken, moet je als patiënt aan elke betrokken zorgverlener toestemming geven. Een systeem dat mensen beschermt die...

Stand gegevensuitwisseling toont noodzaak Wegiz aan

Als het aan Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij VWS, ligt, dan wordt gegevensuitwisseling in de zorg net zo makkelijk als het versturen van een sms....

Meerjarenagenda Wegiz vernieuwd

De Meerjarenagenda Wegiz (MJA) is een van de instrumenten die ingezet door VWS om de zorgsector te informeren over welke vorm van gegevensuitwisseling wanneer aangepakt...

Marcelis Boereboom nieuwe SG bij VWS

De nieuwe sectretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt drs. M.J. (Marcelis) Boereboom. Daarmee keert Boereboom terug bij het ministerie waar...

VWS lanceert website over openbare verantwoordingsplicht

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de huidige Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangen door de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). In deze nieuwe wet...

Herhaalde oproep voor wettelijk keuzerecht digitale zorg

De mogelijkheid voor iedereen die daarvoor in aanmerking kan komen om te kiezen voor digitale zorg is een thema dat al vaker besproken is. Zorgverzekeraars...

Veel belangstelling voor sectoroverstijgende betaaltitel

Er is brede belangstelling voor de ontwikkeling van een sectoroverstijgende betaaltitel voor de Zvw-Wlz (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg). Dat blijkt volgens de Nederlandse Zorgautoriteit...

LHV vreest voor meer bureaucratie door wetsvoorstel Wegiz

Onlangs heeft minister van Ark een wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ingediend. De LHV onderschrijft weliswaar het doel van de...

Per 1 juli wettelijke grondslag voor EU-coronapaspoort

Per 1 juli 2021 treedt de verordening voor het EU Digitaal COVID Certificaat in werking. Dit digitale certificaat moet reizen tussen EU-landen vereenvoudigen. De verordening...

Impact MDR op software, innovatieve hulpmiddelen

Vanaf 26 mei 2021 wordt na een jaar uitstel nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen van toepassing (MDR). In mei 2022 veranderen de regels ook...

Ministerraad stemt in met Wegiz, nu Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister Tamara van Ark voor Medische Zorg ingestemd met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het doel...

Van Ark: corona opt-in blijft nodig, AmvB nog niet klaar

De Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) die de tijdelijke Corona Opt-In moet vervangen, is nog niet klaar. Minister Van Ark (Medische Zorg & Sport) beraadt...

Pleidooi voor wettelijk keuzerecht digitale zorg

Iedere patiënt moet kunnen kiezen voor digitale zorg, vinden Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Samen met (organisaties van) zorgaanbieders willen de twee de komende...

Domein-overstijgende financiering makkelijker via nieuwe wet

Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking over zorgdomeinen heen te stimuleren (Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet). Met deze wet...

Health-apps: van privacy-by-design naar ethics-by-design

Het is alweer even geleden, maar oktober 2020 was voor mij een drukke maand in de Eerste Kamer. Eerst voerde ik namens de D66-fractie het...

Vertrouwen burgers must voor hergebruik medische data

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland pleiten met zusterorganisaties uit Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Ierland voor Europese spelregels - naar Fins voorbeeld - om hergebruik van...

Tamara van Ark: ‘Zorg moet schokbestendiger worden’

In juli 2020 kreeg Tamara van Ark de verantwoordelijkheid voor het stimuleren van digitalisering in de zorg als minister voor Medische Zorg & Sport. Het...

Expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen

Dit jaar zal de Medical Device Regulation (MDR), de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen, van kracht worden. Oorspronkelijk zou dat op 26...

TVS: toekomstbestendige digitale stekkerdoos voor PGO

De Wet digitale overheid geeft na invoering nieuwe kaders over het bieden van veilige online toegang tot onder meer PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgeving). Aanleiding voor het...

Herziening norm voor logging door Wabvpz

Sinds 1 juli 2020 zijn zorgverleners verplicht patiënten en cliënten inzage te verschaffen in wie toegang heeft gehad tot hun patiëntgegevens. Deze verplichting is vastgelegd...

Patiëntenfederatie: faciliteer inzage gegevens spoedzorg

Opnieuw klopt de Patiëntenfederatie bij de Tweede Kamer aan om het belang van inzage in patiëntgegevens bij spoedzorg te benadrukken. Samen met een groot aantal...

GS1: aan de bak om aan MDR, LIR te voldoen

Zowel ziekenhuizen als leveranciers moeten in 2021 aan de bak om de MDR-deadline te halen. De deadline van 26 mei dit jaar voor de verordening...

Gevolgen Wet digitale overheid voor huisartsenzorg

Op 1 juli 2021 treedt naar verwachting de Wet digitale overheid (Wdo) in werking. Deze wet vereist dat burgers, cliënten en patiënten veilig toegang krijgen...

VWS versterkt regie voor meer openheid zorg ICT-stelsel

Uniforme afspraken voor interoperabiliteit, meer regie op open standaardisatie, een gelijk speelveld, zeggenschap van zorgverleners over zorgdata en aanpak van zwakke schakels in de infrastructuur....

Corona Opt-in wordt AMVB; beter regelen toestemming

De gedoogmaatregel om gegevensuitwisseling voor acute zorg te bespoedigen (de Corona Opt-in), wordt omgezet in een tijdelijke AMvB. Een voorstel hiertoe ligt voor advies bij...

Van Ark wil meer regie voor versnelde gegevensuitwisseling

Meer regie om te komen tot versnelde elektronische gegevensuitwisseling; doorgaan met het beschikbaar krijgen van noodzakelijke gegevens voor de acute zorg; prioriteit voor een duurzame...

Wetsvoorstel digitale gegevensuitwisseling bij Raad van State

De ministerraad heeft er vrijdag 30 oktober mee ingestemd om het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) voor advies aan de Raad van State...

GS1: klinieken lopen achter met voldoen aan LIR

Klinieken lopen achter bij het invoeren van systemen voor productdata-uitwisseling om te voldoen aan Nederlandse wetgeving op het gebied van implantatenregistratie. Standaardenorganisatie GS1 Nederland roept...

Informatiebeveiliging in een veranderend gezondheidsecosysteem

Al vóór de coronacrisis stond de zorg in Nederland voor enorme uitdagingen: het verbeteren van de leefstijl van de bevolking, het verhogen van de kwaliteit...

Veel organisaties nog niet klaar voor MDR

Het uitstel van de ingangsdatum van de Europese MDR-wetgeving (medical device regulation) betekent niet dat organisaties die medische hulpmiddelen leveren, distribueren of gebruiken het nu...

Gezondheidszorg moet digitaal fit gemaakt worden

In een brief aan de Tweede Kamer vragen zorgverzekeraars aan minister voor Medische Zorg Tamara van Ark om de gezondheidszorg digitaal fit te maken voor...

23 september EU-deadline digitale toegankelijkheid

23 september 2020 is de EU-deadline voor het volledig digitaal toegankelijk zijn van websites en mobiele applicaties voor mensen met een visuele of auditieve beperking....

Landelijke start CoronaMelder app uitgesteld

Morgen zou de CoronaMelder app landelijk uitgerold worden. Dat is echter op het laatste moment uitgesteld. Minister de Jonge van VWS heeft daartoe besloten op...

Uitstel MDR biedt organisaties meer lucht

Het jaar uitstel van de MDR tot 26 mei 2021 zorgt ervoor dat organisaties meer lucht krijgen om hun voorbereidingen af te ronden om te...

Huisartsen druk bezig met digitale inzage medische gegevens

Sinds 1 juli 2020 gelden enkele nieuwe bepalingen van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Dat betekent dat iedereen nu recht...

‘Keuzerecht voor digitale zorg moet in wet verankerd worden’

De afgelopen maanden, met de uitbraak van het coronavirus en alle (contact)beperkende maatregelen die daarmee gemoeid waren, en deels nog zijn, hebben we een forse...

Kort zorgnieuws: Van Rijn weg bij RHG;Corona screening; Stop beeldbelservice SJG, en meer

Elke week ontvangen wij vele persberichten en nieuwsartikelen. Een aantal daarvan zijn te klein voor een volledig nieuwsbericht. Die zetten we bij elkaar in een...

Kabinet wil Noodwet voor gebruik anonieme zendmastdata

Middels een tijdelijke Noodwet wil het kabinet de mogelijkheid scheppen om met behulp van anonieme zendmastdata te gaan bepalen of de maatregelen rondom het coronavirus...

Wijziging Telecomwet voor gebruik data tegen corona

Het RIVM wil geen personen volgen met behulp van telecomdata, maar een geaggregeerd beeld krijgen van verplaatsingen op bevolkingsniveau. Dat is het doel van een...

Nieuwe EU-verordening medische hulpmiddelen uitgesteld

Eind deze maand, op 26 mei, zou de nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen ingaan; de zogenoemde Medical Device Regulation (MDR). De coronacrisis maakt die...

Van Rijn benadrukt tijdelijkheid corona opt-in na vragen PvdD

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg & Sport) benadrukt in een Kamerbrief nogmaals dat de zogeheten corona opt-in voor huisartsenposten en SEH's van tijdelijke aard...

Nieuwe website gegevensuitwisseling in de zorg live

Zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg kunnen voortaan informatie over het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg vinden op een aparte website. Sinds kort is...

Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners tijdelijk makkelijker

Het moet tijdelijk makkelijker worden om medische gegevens van Nederlanders via het Landelijk Schakelpunt (LSP) tussen zorgverleners te delen. Dat moet ook kunnen wanneer hier...

Noodregeling SET maakt geld vrij voor digitale toepassingen

Het ministerie van VWS maakt per direct via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) geld vrij voor extra digitale toepassingen. Daarmee moet ondersteuning van zorg op...

Minister Bruins (Medische Zorg) afgetreden

Minister Bruno Bruins van medische Zorg en Sport heeft zijn ontslag ingediend. De reden voor zijn aftreden is officieel niet bekend. Mogelijk heeft het te...

EZK: ‘Aanpak over sectoren heen versnelt digitalisering’

De impact van digitalisering zal de komende jaren sterk blijven toenemen in de zorg, meent Jos de Groot. De directeur Digitale Economie van het ministerie...

Aanpak corona: NZa verruimt regels digitaal consult

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangekondigd dat het regelgeving aanpast om zorgaanbieders te helpen bij het bestrijden van de corona-problematiek. Dat laat de NZa weten...

Consultatie wet elektronische gegevensuitwisseling van start

De internetconsulatie voor het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is op 10 maart begonnen. De wet verplicht elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Dit moet informatie,...

Informatiesessies Gegevensuitwisseling in de Zorg

Op 10 maart begint de internetconsultatie voor het wetsvoorstel Gegevensuitwisseling in de Zorg. Voorafgaand daaraan organiseert het ministerie van VWS op 2 maart een aantal...

Helft ziekenhuizen aangesloten op GS1 Data Source Healthcare

De helft van alle ziekenhuizen is aangesloten op de GS1 datapool, GS1 Data Source Healthcare. Zij hebben zo inzicht in artikelgegevens voor medische producten zoals...

De invloed van nieuwe Wet zorg en dwang op inzet zorgdomotica 

Zorgorganisaties zetten steeds vaker toezichthoudende domotica in om cliënten meer vrijheid en zelfstandigheid te geven. Vanaf januari 2020 gaat echter het nodige veranderen als gevolg...

RIVM: medische apps missen vaak richtlijnen

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar apps die mensen kunnen gebruiken om hun gezondheid of leefstijl in kaart te brengen of als ondersteuning bij een...

Actiz blij met wetgeving digitale uitwisseling

Actiz, brancheorganisatie voor de langdurige zorg, stelt blij te zijn met het voornemen van het ministerie van VWS om het komende jaar stapsgewijs regulering in...

Radboudumc blij met steun Bruins voor big data in zorg

Het Radboudumc is blij met de steun van minister Bruins (Medische Zorg & Sport) voor de inzet van data-analyses ten behoeve van gezondheidszorg. Dat stelt...

IGJ zal FMD-regels niet direct handhaven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) handhaaft vanaf 9 februari 2019 nog niet meteen alle eisen die vanuit de Falsified Medicines Directive (FMD) worden gesteld....

ZKN-lid Keizer Kliniek behaalt VIPP module A2 doelen

Keizer Kliniek heeft als eerste zorginstelling de VIPP-module A2 behaald door de onafhankelijke audit op dit punt met succes af te ronden. Dat meldt brancheorganisatie...

VWS kijkt naar meer regie overheid bij digitale gegevensuitwisseling

Het standaardiseren en doorvoeren van digitale uitwisseling van medische gegevens moet sneller. Het ministerie van VWS moet hierbij meer een regierol op zich nemen. Dat...

Uitwisseling medische gegevens vereist hoog betrouwbaarheidsniveau

Toegang tot medische persoonsgegevens voor patiënten vereist inloggen op een hoog betrouwbaarheidsniveau. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 4 oktober 2018 aan de zorgsector...

Digitaal afschrift patiëntgegevens in vrijwel alle ziekenhuizen mogelijk

In vrijwel alle ziekenhuizen kunnen patiënten nu een digitaal afschrift krijgen van medische gegevens krijgen. 98 procent van deelnemers aan het digitaliseringsprogramma VIPP heeft binnen...

Stap dichter bij Europese ambities digitalisering zorg

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft een positief advies uitgebracht over plannen van de Europese Commissie om zorg en gezondheid op Europese schaal...

Informatieberaad wil veilige mail voor zorg

Op 10 september is vanuit het Informatieberaad Zorg het project Veilige Mail gestart. Het doel van dit project is om er voor de zorgen dat...

Opschaling leefstijlmonitoring na pilotfase blijkt lastig

Zorgaanbieder Cordaan draait een pilot op 20 mensen met beginnende dementie in een virtueel verzorgingshuis. Dat vertelt directeur Strategie, Kwaliteit & Innovatie en CIO Ellen...

Registraties EU-systeem belangrijk voor strijd tegen kanker

Kankerregistraties in de EU leveren een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen kanker. Dat blijkt uit een artikel in het online magazine Cancerworld over het...

Eurocommissaris Andriukaitis: ‘Digitalisering zorg helpt elke EU-burger’

De Europese Commissie heeft een ambitieuze toekomstvisie voor digitale gezondheidszorg. Belangrijke speerpunten zijn onder meer toegang geven tot persoonlijke gezondheidsgegevens overal in Europa, big data...
Delen: